Vinterhalvår – Mycket mörker och svagt D-skikt
ger spännande radioförbindelser längs grålinjen

Posted by Erik SM7DZV on 20 oktober, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-10-22: Om grålinjens hastighet.

Sommarens blixtkarta från LightningMaps.org kan lätt ställas om för att visa grålinje i realtid. Inställningar och inzoomning gör att man kan få grålinjedata för sitt eget QTH.
Klicka på bilden för länk till kartan.

Januaris vintermörker på norra halvklotet, illustrerat med hjälp av DX-Edge.

På norra halvklotet är vi nu inne i vinterhalvåret, mörkrets årstid. För alla radioamatörer innebär det att möjligheterna till radioförbindelser på låga kortvågsband blir bättre, tänk 80-metersbandet och lägre.

Skälet till det är att jonosfärens D-skikt är nedbrutet under fler mörka timmar per dygn än under sommarhalvårets solbelysning.

Utnyttja skarven mellan dagsljus och mörker
Eftersom vi har djupare mörker under vinterhalvåret ökar också möjligheterna till mycket långa radioförbindelser i skarven mellan dagsljus och mörker. I den smala remsa som utgörs av skymningszonen, längs den så kallade grålinjen, kan signalen vandra mycket långt, till och med till andra sidan jorden. Störst nytta av grålinjen har man på låga kortvågsband, eftersom det är där som D-skiktets dämpning är störst.

Skymningszonen förflyttar sig med överljudsfart
Den som vill utnyttja grålinjen för radioförbindelser har inte mycket tid att vinka på. Skymningszonen flyttar sig med överljudsfart, cirka 1667 kilometer i timmen. Därför blir det inte många minuters öppning. Det gäller att hänga på låset för den som vill ta tillvara chansen till grålinjetrafik.

Använd länken till RealTimeLightningMap, som finns i vår högerspalt ”Här hittar du grålinjen”, förstora kartan och dra kartbilden till ett område som du är förtrogen med, till exempel i närheten av din stationsplats, för att se själv.

 

D-skiktet dämpar mest de låga frekvenserna
Som alla vet dämpar D-skiktet låga frekvenser. Det är av den anledningen som konditionerna på 80 meter kan vara bra på mornar och tidiga förmiddagar men försämras när solen går upp och dagsljuset kommer. Solstrålningen ökar joniseringen och leder till att D-skiktet blir kraftigare. Det medför att dämpningen av radiovågorna ökar. Äldre personer minns att rundradions långvågs- och mellanvågsband kunde vara helt stängda under dagtid och vidöppna under kvällar och nätter.

Jordrotationen ger långväga förbindelser ost-väst
Grålinjen ger möjligheter till förbindelser nord-syd
Solljuset under dagen medför också att laddningen av jonosfärens högre lager ökar i intensitet. Detta möjliggör bland annat långa öst-västliga förbindelser på högre kortvågsband. Jordens rotation leder till att de bästa möjligheterna till radioförbindelser på högre kortvågsband, ”DX-band”, är österut — där solen redan står högt på himlen — under våra mornar och förmiddagar och västerut när solen börjar gå ned — när vi själva har maximalt uppbyggda E- och F-skikt. I motsats till dessa ”normala” öst-västliga förbindelser medför grålinjen möjligheter till förbindelser i nord-sydlig riktning.

Grålinjen skiljer dagsljus från mörker
Dagsljus och nattmörker skiljs åt av gryning och skymning. Gränsen mellan dag och natt brukar i radiosammanhang benämnas grålinje. Den passerar våra stationsplatser två gånger per dygn och inträffar precis när dagsljuset går över i mörker eller tvärt om.

Förbindelser till andra sidan av jorden blir möjliga
Grålinjen är ett fenomen som kan användas för att få förbindelser på mycket längre avstånd än vad som normalt är möjligt, till och med till andra sidan jorden.

D-skiktet bryts ned snabbare i skymningen
— och byggs upp långsammare i gryningen
Det som händer är, till exempel vid solnedgången, att D-skiktet försvinner snabbare på den solbelysta sidan av jorden än de högre lagren i jonosfären, som fortsätter att vara kraftigt joniserade. På soluppgångssidan av jorden har då D-skiktet ännu inte hunnit byggas upp. Precis under minuterna av gråzon försvinner D-skiktets hinder för radiosignaler, framför allt på lägre frekvenser. Just då finns möjligheter att få förbindelser över mycket stora avstånd till och med till andra sidan jorden. Det är det som erfarna operatörer inom amatörradion utnyttjar och gjort till sitt adelsmärke.

Relaterade länkar:
Inställningstips: Använd åsksajten för att hålla rätt på grålinjen 
Astrosurf.com: The Radio propagation. Working with the Gray line
SMHI: Definitioner av gryning och skymning. 
Amatörradionyheterna (2017-01-13): Prognoshjälpmedlet som illustrerar skillnaden mellan dag- och nattkonditioner 

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com