Överväganden rörande rikets säkerhet
fördröjer tilldelning av 3,5 och 2,3 GHz-banden

Posted by Erik SM7DZV on 16 november, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-11-16.

FM vill ha ett ord med i laget.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har förklarat att man vill ha ett ord med i laget, när beslut ska fattas om tilldelning av frekvenser och om vilka som ska få använda radiosändare i Sverige.

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer därför inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020, vilket varit planerat tidigare.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen åberopar i sina ställningstaganden hänsyn till rikets säkerhet. Av detta skäl pågår anpassning av Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), ändringar som är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2020. Fördröjningen av den frekvenstilldelning, som PTS tidigare aviserat, beror på att PTS nu arbetar med att anpassa kommande beslut till pågående förändringar i LEK.

 

PTS för samtal med SÄPO och FM
Ändringarna i LEK innebär bland annat att PTS ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd att använda radiosändare. PTS för nu samtal med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i den frågan. PTS förhoppning är att genomföra tilldelningen av frekvenserna så tidigt som möjligt under 2020.

Om frekvensbanden
Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige och är även central för 5G-utvecklingen i Sverige.

Länk
Läs mer på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com