”Om krisen skulle komma är det nog
bara ni radioamatörer som kan hjälpa oss”

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2019 in Nyheter |

Linda Hedlund, utvecklingsstrateg vid Borgholms kommun, talar under Ölands Radioamatörers Radiodag 2019.
FOTO © Erik SM7DZV

 

— Om det otänkbara och oplaneringsbara skulle inträffa, det vill säga om vi skulle drabbas av omfattande och långvarigt el-, tele- och internetavbrott, så tror jag att man på lokal nivå kommer att vara hänvisad till att försöka lösa sina egna problem så gott man kan. I ett sådant mycket allvarligt läge tror jag inte att överordnade myndigheter kommer att ha särskilt mycken hjälp att ebjuda mindre och små kommuner.

Det sa Linda Hedlund, utvecklingsstrateg vid Borgholms kommun i ett anförande under den Radiodag som Ölands Radioamatörer arrangerade under lördagen.

”Radioamatörer de enda som kan hjälpa oss”
— I en sådan situation tror jag att ni radioamatörer är de enda som kan hjälpa oss att upprätthålla de allra nödvändigaste förbindelserna mellan kommunledningarna och människor och verksamheter här på Öland.

Efter Hedlunds anförande följde en stunds frågor och diskussioner, bland annat kring utlarmning, sekretess och krisscenarier.

 

Förnyade avtal om nödsamband med Borgholm och Mörbylånga
Ölands Radioamatörer har under november tecknat nya avtal med de två öländska kommunerna Borgholm och Köpingsvik om att upprätta ett nödsambandsnät på radio om en allvarig händelse skulle inträffa. Avtalen ger radioklubben viss ersättning för kostnader som är förenade med åtagandet och löper tills vidare med ett kalenderårs ömsesidig uppsättningstid. All radioutrustning som behövs tillhandahålls av klubben. Kommunen svarar för ersättning till den personal som kallas in för tjänstgöring i ett skarpt läge

 

Enar SM7MQE redogör för hur repeatrarnas länkkedja fungerar.
FOTO © Erik SM7DZV

Täcker öns hela yta
Ölands Radioamatörer länkar nu sina tre tvåmetersrepeatrar så att samtliga tre startar, om ett anrop kommer in på någon av dem. Klubbens egna radiostationer för nödnätet tillgodoser radiotäckning över hela ön. Den uppbyggda länkkedjan möjliggör att en mycket stor del av öns yta kan täckas enbart med handapparater eller liknande effektsvaga radiostationer.

Information om hur länknätet ska hanteras
Med anknytning till länkarna mellan repeatrarna lämnade Enar, SM7MQE, information:

— Vi har bytt ut den gamla logiken vid repeatern i Borgholm. Den nya logiken är datoriserad och bygger på rasberry-Pi. När man ska svara på ett anrop ska man nu trycka in sändningsknappen (PTT-n) direkt och sedan vänta en sekund, innan man börjar tala. Gör man inte det så kommer det första man säger inte att gå ut i sändaren.

Inte beroende av Internet
— En sak till som har att göra med vår datoriserade logik, betonade Enar. Våra repeatrar är inte och får inte vara beroende av internet. Skulle vi sjösätta ett sådant system skulle det inte fungera, inte kunna användas, som nödradio under en kris, när internet har gått ned.

Ett knappt 20-tal medlemmar och andra besökare deltog i radiodagen, som inleddes med öppet styrelsemöte innan deltagarna bjöds på en enkel lättlunch. Därefter följde Linda Hedlunds anförande och frågor som följde på det, innan resten av dagen ägnades åt workshops om SDR, telegrafi och antennbygge.

SDR-workshop tilldrog sig stort intresse
Rolfs SM7OHE demonstration, handledning och råd rörande SDR-mottagare tilldrog sig stor uppmärksamhet. Speciellt work. För antenntillverkningsövningen var dagen emellertid alldeles för kort. Mörkret föll, varför den övningen kommer att få avslutas vid ett kommande tillfälle.

Efter avslutat program, fortatte några av deltagarna till ett närbeläget näringsställe för gemensam måltid. Traditionen med jultallrik kunde dessvärre inte upprätthållas, Julbordssäsongen i Borgholm startar först om en vecka.

Täckningskarta över SK7RN:s tvåmetersrepeatrar:

Täckningskarta för SK7RN:s tre länkade 2-metersrepeatrar på Öland.

Erik SM7DZV

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com