Nya regler för SSA:s diplom

Posted by Erik SM7DZV on 2 december, 2019 in Nyheter |

Eric SM6JSM i Karlsborg har sammanställt de nya reglerna för SSA:s diplom. Två försvinner, tre blir kvar. Sammanställningen är gjord för QTC nummer 12, som utkommer idag.
Amatörradionyheterna tackar för att vi fått möjligheter att publicera artikeln.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Eric SM6JSM —

SSA:s styrelse klubbade vid oktobermötet nya regler för SSA:s officiella diplom. SSA har under ledning av Bengt SM6DEC sedan många decennier haft ansvaret för fem diplom: WASA, SCA, SLA, HASA och Mobilen. Vi lägger ned HASA (Heard All Sweden Award) och Mobilen. SCA-diplomet döps om till SMA, Swedish Municipalities Award. Detta främst för att i t.ex. Wikipedia översätts kommun med municipality och inte commune.

I och med de nya tekniska förutsättningarna måste QSL-kravet tas bort. Många, och kanske inom några år, nästan alla kontakter verifieras via LoTW, eQSL och andra elektroniska metoder, vilket gör det omöjligt att checka den diplomsökandes lista över körda stationer. Det får i stället bli diplommanagerns arbete att göra stickprov om något är tvivelaktigt eller på annat sätt kan tänkas blivit fel i ansökan.

Tre moderniserade diplom med nya regler
Kvar blir tre diplom som moderniserats med nya regler. Startdatum blir den 1 januari 2020. Det finns speciellt utländska amatörer som samlat på sig många län, kommuner eller lokatorrutor och för deras skull inför vi en övergångsregel. De får ansöka om diplomen utan att behöva börja om från början, men deras diplom blir onumrerade. Numrerade diplom delas ut till ansökande om alla kontakter skett den 1 januari 2020 eller senare.

Worked All Sweden Award – WASA
WASA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med svenska län. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.
Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land. Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas. Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.
Diplomet finns i endast en klass: samtliga 21 län. Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli. Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.
Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Län, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.
SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO. Länsförteckning med karta finns på Wikipedia
Avgift: SEK 100.

Swedish Municipalities Award – SMA
SMA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med olika svenska kommuner. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA. Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land. Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas. Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.
Diplomet utges i fyra klasser; oavsett vilka amatörband som använts:
1) 100 kommuner 2) 200 kommuner
3) 250 kommuner 4) 290 kommuner
Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli. Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.
Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Kommun, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.
SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.
Förteckning över samtliga kommuner finns på Wikipedia.
Avgift: SEK 100.

Swedish Locator Award – SLA
SLA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med olika lokatorrutor i Sverige. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.
Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land. Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas. Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.
Diplomet utges i fyra klasser; oavsett vilka amatörband som använts:
1) 25 rutor 2) 50 rutor
3) 60 rutor 4) 64 rutor
Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli. Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.
Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Lokatorruta, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.
SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.
Avgift: SEK 100.

Alla svenska stationer uppmanas att trycka eller skriva lokatorrutan (sex tecken) på sina QSL-kort med det för varje QSO aktuellt QTH.
Svenska lokatorrutor:
JO57 JO58 JO59 JO65 JO66 JO67 JO68 JO69 JO75 JO76 JO77 JO78 JO79
JO86 JO87 JO88 JO89 JO96 JO97 JO98 JO99
JP53 JP60 JP61 JP62 JP63 JP64 JP70 JP71 JP72 JP73 JP74 JP75 JP76
JP80 JP81 JP82 JP83 JP84 JP85 JP86 JP87 JP88
JP90 JP92 JP93 JP94 JP95 JP96 JP97 JP98
KP03 KP04 KP05 KP06 KP07 KP08 KP09 KP15 KP16 KP17 KP18 KP25 KP26

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com