Julklappstips till alla radioamatörer:
Ge dej själv en kolsyresläckare till shacket

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-12-19: Koldioxid från en bensindriven bil.
2019-12-12: Om risk för korrodering efter pulversläckning.

Kolsyresläckare i radioshacket— Varken förbjuden eller farlig för den som släcker en elektronikbrand. Men använd pulver om elden har spridit sig till möbler och inredning så att huset inte riskerar att brinna ned.
Eldsläckaren på bilden innehåller två kilo koldioxid. Det är samma mängd som alstras av en bensindriven personbil medan den förbrukar 0,7 liter bensin.
Se länk längst ned i artikeln.
FOTO © Erik SM7DZV

I början av december publicerade vårt magasin en artikel som handlar om att det saknas fungerande brandvarnare i vart tionde hem. Redaktionen passade då också på att uppmana till inköp av koldioxidsläckare, ”kolsyresläckare” till radioshacket.

Vi skrev att när det börjar brinna i elektronisk utrustning är koldioxidsläckare, “kolsyresläckare”, att föredra, eftersom koldioxiden inte smutsar ned utrustningen, samt att släckmedlet inte är elektriskt ledande.

En läsare hörde av sig och invände att koldioxidsläckare är förbjudna på grund av gasens påverkan på ozonskiktet. Han skrev också att koldioxiden tränger undan luftens syre och därför farlig för den som släcker.

Två fel av två möjliga
Läsaren lyckades prestera två fel av två möjliga. För det första är kolsyresläckare inte förbjudna i Sverige. För det andra är det inte känt att någon person som släckt en elektronikbrand med handsläckare för koldioxid skulle ha blivit skadad. Risken är större att den som släcker blir skadad av brandröken.

Läsaren har inte kunnat skilja mellan koldioxid och halon.

Koldioxidsläckare tillåtna
Koldioxidsläckare är tillåtna och koldioxid används som släckmedel i sprinklersystem i stora datahallar. I lokaler där koldioxid används i sprinkler får släckning inte påbörjas förrän det är klart att inga människor finns i lokalen. Koldioxid används även som vanligt släckmedel i laboratorier.

När man köper en koldioxidsläckare är det klokt att köpa till ett munstycke som sitter på en slang, som på bilden ovan. Det blir då mycket enklare att rikta släckmedlet mot elden än med de släckare som har en fast tratt uppe vid mekanismen.

Halon förbjudet men på dispens i ubåtar och på flyg
Halon är däremot förbjudet sedan 1994 på grund av dess kalytiska påverkan på jordens ozonskikt. Halon används på dispens inom flyget och Försvarsmakten. Ett av användningsområdena är som släckmedel ombord på ubåtar. Att halon går att använda i sådana miljöer beror på att gasen inte tränger undan syre på samma sätt som koldioxid. Jämfört med koldioxid vållar halon därför inte syrebrist hos människor som andas in gasen. Att freoner, dit halon hör, bidrar till att bryta ned jordens ozonskikt har varit känt länge. Därav förbudet.

Hemoglobin binder till koldioxid fem till sex gånger så lätt som till syre och bildar en stabil förening. Vistelse i ett slutet koldioxidfyllt rum leder till syrebrist, kvävning och död. Av detta skäl används koldioxid för att avliva djur i slakterier. Däremot utgör koldioxidsläckning av brand i en radiostation ingen sådan risk. Koldioxidkoncentrationen blir inte så hög att att det uppstår någon fara för den som släcker.

Koldioxidsprinkler i serverhallar
Får inte startas förrän rummet utrymts

Efter det att sprinklerna i en serverhall löst ut och fyllt rummet med koldioxid kan däremot ingen gå in där utan friskluftsmask, förrän utrymmet vädrats och på nytt fyllts med luft.

När vi rådde radioamatörer att skaffa kolsyresläckare till sina radioshack invände en av våra läsare:

Man bör tänka på att användning av kolsyresläckare i slutna rum är inte helt riskfri, detta pga av att kolsyran undantränger luftens syre, släcker branden och i värsta fall även ”brandsoldaten”. kolsyran är egentligen använbar i stora datahallar och maskinrum i fartyg men förbjuden numera pga påverkan på ozonsiktet, de finns ersettningsgas bland annat inergen. Tyvärr tror jag det bästa är pulversläckare, visserligen blir det skitigt men det blir i alla fall efter branden, kolsyresläckare
TYP ABC på 6 kg borde räcka till normal lägenhet.

Två fel av två möjliga
Läsaren har presterat två fel av två möjliga. För det första är kolsyresläckare inte förbjudna i Sverige. För det andra är det inte känt att någon person som släckt en mindre elektronikbrand med koldioxid skulle ha blivit skadad. Dessutom är pulver som läsaren rekommenderar mycket, för att inte säga extremt, svårsanerat. Skulle ytan som utsätts för släckning med pulver vara av obehandlad metall och fuktig kommer metallen också omedelbart att börja korrodera. Den rätta åtgärden vid brand i en amatörradioanläggning är därför att om möjligt använda kolsyresläckare.

Till följd av läsarens kommentar har vi kontrollerat våra uppgifter en gång till. Vi har varit i kontakt med tre sakkunniga brandexperter: en brandinspektör, en brandingenjör och en  räddningschef. Samtliga tre bekräftar att våra uppgifter i den första artikeln var korrekta.

Använd pulversläckare ifall branden spridit sig
så mycket att huset riskerar att brinna ned
Handhållna kolsyresläckare fungerar bra mot eld i elektronisk utrustning. Har elden spridit sig till möbler eller radiostationens omgivning räcker kolsyresläckaren knappast till. I ett sådant läge, när hela huset riskerar att brinna ned finns det få alternativ till pulversläckare. Då får man hoppas att försäkringsbolaget betalar ersättning för den totalförstörda radiostationen.

Erik SM7DZV

 


Faktaruta:

Bromdifluorklormetan — bland annat Halon
Bromdifluorklormetan, även känd under namn som Halon 1211, BCF, Halon 1211 BCF eller Freon 12B1 är en haloalkan med formeln CBrClF2.

Bromerade haloalkaner användes först under andra världskriget som brandsläckare i flygplan och stridsvagnar. Bromdifluorklormetan introducerades som ett effektivt brandsläckningsmedium på 70-talet för att skydda värdefulla föremål i till exempel museer, datorhallar och telefonväxlar. Det användes även inom skeppsindustrin som släckare i motorrum. Fördelen är att det är mindre giftigt än koltetraklorid samt att det genom sina kovalenta bindningar inte ger upphov till joner som kan skada elektronisk utrustning.

Tillverkning av bromdifluorklormetan och liknande klorfluorkarboner är förbjuden i de flesta länder sedan 1 januari 1994 som en del i Montrealprotokollet.

KÄLLA: Wikipedia


 

LÄNK:
Hur mycket koldioxid produceras av en bensindriven bil?

På nätet finns flera metoder för att beräkna hur mycket koldioxid som släpps ut i luften av olika fordon. En av dessa sajter är Utsläppsrätt.se. Svaren måste naturligtvis ses som närmevärden, men de kan ändå ge ett perspektiv på miljöpåverkan från bilkörning och och en koldioxidsläckare.

Eldsläckaren på bilden innehåller två kilo koldioxid. Det är samma mängd som släpps ut av en bensindriven bil som bränner upp 0,7 liter bensin eller som i runda tal tal kör en mil. Jämfört med bilkörning skulle man kunna hävda att koldioxidsläckarens bidrag är försumbart.

En benindriven bil som bränner 0,7 liter bensin producerar 2 kilo koldioxid, samma mängd som finns i den laddade eldsläckaren på bilden högst upp i artikeln.
Klicka på uträkningen för att komma till nätsajten Utsläppsrätt.se.

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com