Efter nyår kommer SÄPO och Försvarsmakten
kunna lägga in veto
mot radioamatörer som ansöker om tillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 19 december, 2019 in Nyheter |
Uppdaterat 2019-12-19: Redaktionell ändring av rubrik.

Många radioamatörer på mässan i Eskilstuna 2019, men endast de som sänder med mer än 200 watt och behöver särskilt tillstånd berörs av skärpningen av radiolagen.
FOTO © Erik SM7DZV

Från kommande årsskifte kommer Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att kunna lägga in veto mot en ansökan om radiotillstånd. Skälet är skärpningar i Lagen om Elektronisk Kommunikation, LEK. Förändringen syftar till att stärka Sveriges säkerhet.

Prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare kommer att ta minst två till tre veckor längre tid än tidigare, skriver PTS i ett pressmeddeande.

Av radioamatörerna berörs de som har tillstånd att använda effekter mellan 200 watt och en kilowatt. Radioamatörer som sänder med mindre än 200 watt behöver inga tillstånd, och de berörs därför inte av revideringen av LEK.

Troligen PK i form av registerkontroll
Redaktionen utgår från att den personkontroll som nu införs kommer att bygga på registersökning hos Försvarsmakten, Domstolsverket och SÄPO.

 

Förr: regelmässig personkontroll av nya radioamatörer
Under decennierna som följde efter slutet av andra världskriget gjordes regelmässigt personkontroll av personer som ansökte om amatörradiocertifikat.

1966: Fjärdingsmannen kontaktade mina föräldrars granne
Att den gamla tidens ordning skulle kunna återinföras förefaller varken vara lämpligt eller möjligt. När undertecknad redaktör ansökte om amatörcertifikat i början av 1966 kontaktade fjärdingsmannen i Rossön en granne till oss i min hemby Jansjö och ställde frågor om min vandel. Hur bonden i fråga tyckte sig kunna besvara frågorna är ett mysterium. Jag hade flyttat hemifrån fem år tidigare och därefter endast besökt byn under veckoslut och enstaka korta semesterveckor.

Idag har polisen säkert annat att göra
än att intervjua bönder om byskvaller

Idag förefaller det inte vara möjligt att rent praktiskt förfara på samma sätt som under mitten av 1900-talet. Människorna har sedan dess bytt landsbygdens diskreta misstänksamhet mot städernas opersonliga anonymitet samtidigt som bönderna nästan helt har tagit slut. Återkommande uppgifter i media tyder dessutom på att våra dagars poliser nu har högre prioriterade arbetsuppgifter än att prata med bönder om byskvaller.

Erik SM7DZV

 

Bakgrund:

 

Länk:
Nyhetsmeddelande från PTS: Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

FOTNOT: Nästa Radiomässa
Nästa Radiomässa i Eskilstuna kommer att genomföras den 4 april 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com