Amatörradionyheternas krönika över år 2019

Posted by Erik SM7DZV on 29 december, 2019 in Nyheter |

Vintermotiv med radioanknytning: SM2DCU Olof:s QTH i Vännäs på julaftonen.
Klicka på bilden för att se antennparken mot natthimlen.

FOTO: Olof SM2DCU.

Under 2019 publicerade Amatörradionyheterna 384 nyhetsnotiser. Det är drygt en notis eller artikel per dag. Därför blev krönikan också i längsta laget, men det bjuder jag på.

Som den naturaliserade smålänning jag blivit, vill jag avslöja att jag inte har tyat med mer. När jag nu gått igenom artiklarna är det många ämnen som fortfarande känns aktuella och angelägna.

För er som dagligen besöker Amatörradionyheterna får årskönikan bli en påminnelse om det som hänt. Ni som går in på sidan då och då har säkert missat mycket. För er kan krönikan kanske tjäna som en uppdatering om vad som hänt. I vilket fall som helst hoppas jag att du som läser får behållning av årsammanfattningen, trots att flertalet av de nyheter som den speglar inte är dagsfärska.

Rapportera som rävjägarna!
Det jag saknar är rapporter om vad som händer lokalt. Om alla rapporterade sina aktiviteter lika ambitiöst som rävjägarna i Stockholm och Västerås, eller som kansliets QSL-sorterare,  skulle vi ha en enastående överblick av det som händer inom Amatörradiosverige: Skriv några rader, ta en plåt eller två. Skicka in.

Intresset är på topp
Intresset är på topp, det framgår bland annat av rapporterna över antalet besök som vårt webbhotell redovisar: Från 1 januari 2019 till idag, den 29 december, har sidan haft drygt 518 000 besök. Under den senaste månaden noterar vi drygt 50 tusen besök. Vanliga dygnssiffror varierar mellan 1400 och 1600 besök.

Tack alla medarbetare och läsare
Jag tackar alla er som på olika sätt hjälpt mig att fylla Amatörradionyheterna med intressant innehåll. Det är det som förklarar varför vi kan notera en halv miljon besök under 2019. Jag tackar alla er som regelbundet går in och läser Amatörradionyheterna, det är ni som triggar mig att anstränga mig ännu lite mer.

En halv miljon besök — inte illa
En halv miljon besök under året är inget dåligt resultat. Jag tackar för uppskattningen.

Böda den 29 december 2019
Erik Nyberg SM7DZV
Ansvarig utgivare

Här kommer krönikan
Själva krönikan består bara av rubriker och korta ingresser. Rubrikerna är länkar. Klicka på en rubrik — läs hela artikeln.

Här kommer själva årskrönikan: —->

 

____________________
2 januari 2019

Hedy Lamarr — filmstjärnan som uppfann
frekvenshoppande radiokommunikation

Foto av Hedy Lamarr för filmen Comrade X.
FOTO: Public Domain — MGM / Clarence Bull

Vårt magasin började året genom att uppmärksamma Hedy Lamarr.  Bakgrunden var att K-Special visade ett program bland annat om hennes uppfinning av en metod för frekvenshoppning som ingår i ett stort antal av dagens radiosystem.

Hedy Lamarr var svuren fiende till Hitler och hon överlämnade det patent, som hon fick på uppfinningen 1942 till amerikanska marinen — som omedelbart hemligstämplade handlingarna.

Lamarr hade hoppats att hennes uppfinning skulle ha använts bland annat för att styra torpeder. Amerikanska marinen hade inte förmåga att inse uppfinningens potential och uppmanade Lamarr att sälja krigsobligationer och uppträda som sexobjekt på filmer som visades för amerikanska soldater. Det tog fram till Kubakrisen innan den amerikanska försvarsmakten drog nytta av Lamarrs uppfinning.

 

____________________
10 januari 2019

SM5CBN sammanfattar 50 år med SK5AJ i Mjölby

Lennart SM5CBN ordförande för Club SK5AJ i Mjölby sammanfattar jubileumsåret2018.

Under 2018 fyllde Club SK5AJ i Mjölby 50 år. Klubben, som följaktligen bildades 1968, var mycket aktiv under en inledande följd av år. Dess främsta tävlingsmerit var 1:a i EU och 6:e plats i CQWW CW Multi-Multi 1970.

Vid årsmötet i Eskilstuna tilldelades Lennart SM5CBN SSA:s eldsjälsdiplom.

 

____________________
19 januari 2019

Telefonen dör när strömmen går
Beredskap för långa strömavbrott “inte rimligt”

 

 

Många av årets nyheter har handlat om samhällets sårbarhet och konsekvenserna av ett långvarigt strömavbrott. Redan den 19 januari hade den frågan fått fäste på vår nyhetssida:

När stormen Alfrida drog in över Sverige den 2 januari gick strömmen på många håll.

Strömavbrotten ledde till att telefonnäten slutade fungera.

Krav på reservkraft för längre tid “inte rimligt”
PTS gör bedömningen att det av ekonomiska skäl inte skulle vara rimligt att kräva att operatörerna ska förse varje basstation med reservkraft för längre tid.Telefonerna dör när strömmen går. För radioamatörer är det en icke-nyhet.

 

____________________
23 januari

MSB köper in mobila Rakelbaser
för att säkra förbindelser under kriser

P4 Dalarna rapporterade den 23 januari att MSB köper in mobila Rakelbaser för att säkra kommunikation under kriser.

Efter den dåliga täckningen under skogsbränderna i somras köper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, in nio mobila basstationer för kommunikationssystemet Rakel.

 

____________________
4 februari

Fartyg förliser norr om Spetsbergen
— men ingen hör nödanropen på radio

Trålaren Northguider fiskar räkor nära Svalbards nordvästra kust. Det är fredag den 28 december 2018. Plötsligt tvingar vinden och strömmarna trålaren mot land. Grundstötningen är ett faktum.

Fartyget befinner sig på en plats där möjligheterna till undsättning är i stort sett obefintliga. Stormen sliter den ena av två räddningsflottar över bord, och den andra kläms fast under haveristen. På däcket klamrar sig 14 av de 15 besättningsmännen fast. Trålaren och dess besättning befinner sig i ett område, där nästan ingen har möjligheter att höra deras nödanrop över radio. Det går inte ens att få säker förbindelse över satellittelefonen.

Länken till räddning blir ett kustbevakningsfartyg, mellan norska fastlandet och Svalbard, som uppfattar nödsignalerna och som tar på sig uppgiften att transitera radiokommunikationen mellan haveristen i Barents hav och huvudräddningscentralen i Bodö.

 

____________________
6 februari

DXpeditionen till Nya Guinea avbruten
P29VCX blev bestulen på hela sin utrustning

Hans SM6CVX har avbrutit sin pågående expedition till Papua Nya Guinea, P29VCX. Den 3 februari meddelade Derek G3KHZ och Hasse på DXnews.com att man avbrutit “av säkerhetsskäl”. Senare framkom att det hade skett ett inbrott på hotellet där expeditionen var förlagd.

På natten, när alla tre expeditionsdeltagarna sov, smög sig tjuvar in i det rum där  Eddy K5WQG, 77 år, låg och sov och där all utrustning fanns.  Tjuvarna stal alla datorer, radioutrustningen, en stor summa pengar och även Eddys pass, klocka och plånbok. I rum intill sov Derek G3KHZ, 83 år, och Hasse SM6CVX. Ingen av radioamatörerna märkte något.

Länk 2019-02-10: Hans SM6CVX åter hemma i Karlsborg.

 

 

____________________
7 februari

Hälsorapport från Kalmar län

Länsborna mår rätt så bra — men de är mer självmordsbenägna, använder mer sömnmedel, slår sig oftare än andra och är fetare än andra. Dessutom är det bara i Skåne som fler män dör i lungcancer.
Det framgår av en artikel i dagens Östra Småland.

Den 27 november 2019, med två dagars varsel, lades tidningen Östra Småland ned av ägaren Gota Media. Länken till Östra Småland fungerar men inte sökningen efter den aktuella artikeln.

Läs gärna sista numret av Östra Småland och reflektera över tidningsdödens effekter på samhällsdebatten och det fria ordet.

 

____________________
8 februari

Gick från matvaror till radio- och TV-service
Men nu har Josef Johanssons affär upphört

Annons från 1950-talet: Audrey Hepburn gör reklam för Luxor reseradio..

Hösten 2018 bestämde sig Bengt Karlsson SM6TOB för att lägga ned den reparationsverkstad för radio och elektronik som han drivit sedan 2003.

Nedläggningsbeslutet satte punkt för det sista som återstod av Josef Johanssons Radio och TV-service, en verksamhet som grundades i Mariestad 1937. Bengt Karlsson SM6TOB övertog företaget 2004.

 

____________________
8 februari

Patienter skickas hem — EMC-störningar stoppar
undersökningar vid Universitetssjukhuset i Umeå

SVT Västerbotten rapporterar att Umeå universitetssjukhus tvingas skicka hem patienter.

Orsaken är EMC-störningar som leder till att en elektronisk utrustning inte kan användas fullt ut.  Detta leder till att undersökningar måste ställas in.

 

____________________
18 februari

“Svenskarna dåligt beredda på stora strömavbrott”

Vid ett större strömavbrott dröjer det inte länge innan krisen är ett faktum. Trots det är svenska folket varken oroliga eller förberedda. Sämst ser det ut för de unga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att medvetenheten behöver öka. Samma kväll började SVT visa serien Nedsläckt land, som dessvärre inte längre finns tillgäng på SVT Play.

 

____________________
26 februari

Dagsaktuell DXCC-status för SM nu på nätet

Nu finns dagsaktuell DXCC-status för alla svenska radioamatörer tillgängliga på nätet.

Listan uppdateras från ARRL:s web varje dygn. Den omfattar alla DXCC-listorna inklusive singelbandslistorna.

 

____________________
28 februari

FOI testar för säkrare och längre batteridrift

Allt fler militära system och fordon är beroende av el från batterier.

För att bygga kunskap åt bland annat Försvarsmakten har FOI startat forskning kring hur man förlänger batteriers livslängd och minskar risken för bränder och explosioner.

 

____________________
4 mars

Medlemmarna i SK7RN kollektivt
försäkrade under klubbaktiviteter

Sedan fyra år omfattas medlemmarna i SK7RN, Ölands Radioamatörer, av klubbens kollektiva olycksfallsförsäkring. Denna gäller samtliga medlemmar som drabbas av någon olyckshändelse på väg till eller från verksamheter som klubben arrangerar eller som inträffar under någon av klubbens aktiviteter.

Syftet med försäkringen är att ekonomiskt skydda en medlem som drabbas av olyckshändelse i samband med klubbens verksamhet. Sådant skydd kan finnas i enskildas hemförsäkringar, men för en medlem utan hemförsäkring har det saknats.

 

____________________
9 mars

Tillverka en reläbox som automatiskt
skiftar till batteri när nätet blir strömlöst

Boxen med reläkopplingen som skiftar till batteri när strömmen går.

När strömmen går slocknar radiostationen. Den som har ett hyggligt batteri kopplar då över till batteridrift och fortsätter sända. Det är enkelt, när man är på plats. Är sändaren obemannad kommer saken i ett annat och knepigare läge.

Conny SM7GMD visar en reläkoppling som automatiskt skiftar till batteridrift, när nätströmmen faller. Den är enkel, idiotsäker, och fungerar perfekt.

Det skiftande reläet 42-134 från Biltema kostar 40 kronor. Reläet kopplas så att det är slutet när det finns ström i elnätet. När nätströmmen faller skiftar reläet så att radiostationen får ström från batteriet. Stationen blir strömlös tre eller fyra sekunder, från det nätet blir strömlöst till dess batterikretsen slutits. Det är nog helt acceptabelt för de flesta.

 

____________________
11 mars

Motala säljer Sveriges Rundradiomuseum
Mäklarfirma letar efter lämpliga köpare

Sveriges Rundradiomuseum.
Foto Lennart Deimert SA5MMM

Kommunstyrelsen i Motala har lämnat in ett uppdrag att sälja Sveriges Rundradiomuseum till en fastighetsmäklare.

Motala kommun har beslutat att Fastighetsförvaltningen ska ta ut hyra från Bildnings- och kulturförvaltningen för fastigheten där rundradiomuseet är inrymt. Kommunens politiker har också beslutat att det ska vara gratis för alla att besöka museet. Eftersom politikerna inte heller vill anslå medel för att driva museet har kulturförvaltningen inte längre råd att betala hyran till Fastighetsförvaltningen.

 

____________________
1 april

Eskilstuna 2019 — “Väldigt mycket folk
och många glada tillrop från besökarna”

Under några intensiva lördagstimmar konverterades Munktell Arena i Eskilstuna till samlingsplats för svenska sälj- och köplystna radioamatörer.

Totalt var det knappt 1000 betalande besökare, ungefär som föregående år. Mässan stängde klockan 15 på lördagen. En och en halv timme senare var allt undanröjt, avstädat och klart.

 

____________________
6 april

“Spräng inga satelliter vid solfläcksminimum”

Spaceweather.com rapporterar att Indien den 27 mars testade sitt anti-satellitvapen genom att spränga en satellit i småbitar. Splitter från sprängningen resulterade enligt Analytical Graphics Inc. till att 6500 bitar av spionsatelliten Microsat-R [“Earth observation satellite”, (övers. anm.)] nu ligger i banor runt jorden.

En talesman för NASA uppger att Indiens test på 300 km höjd har skapat en uppåtriktad ström av skräp som kan hota den Internationella Rymdstationen, som ligger i en bana bara 100 km högre upp från jorden.

 

____________________
8 april

 

Kaj SM7WMY kämpar mot resistenta bakterier
“Antibiotika får man inte tugga i sig som godis”

Kaj SM7WMY under en fieldday oktober 2018. Läs om Kajs arbete för att motverka överutskrivning av antibiotika.
FOTO © Erik SM7DZV

Kaj Holst SM7WMY är tandläkare, hårt engagerad i STRAMA, en organisation som verkar mot överutskrivning av antibiotika och som försöker förhindra uppkomst av ytterligare antibiotikaresistens.

Kaj arbetar ständigt för att motverka att ännu fler bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika.

____________________
13 april

MRD — Om telegrafins betydelse för sjöfarten

Maritime Radio Day, MRD, firas årligen för att påminna om nästan 100 år av trådlös radio för sjöfarten. Sedan starten år 1900, var maritim kortvågsradio igång fram till slutet av 1999.

MRD högtidlighålls alltid den 14 april, på årsdagen av Titanics förlisning år 1912.

 

____________________
24 april

Radiomuseet i Jönköping tvingades stänga
sedan kommunen höjt hyran och dragit in stöd

I nyhetsbrevet från Göteborgs radiomuseum för maj finns en notis om hur Jönköpings Radiomuseum tvingades stänga 2016.

Stängningen skedde sedan kommunen “marknadsanpassat”, dvs höjt, hyrorna på det gamla Tändsticksområdet, där museet var inrymt, samtidigt som det kommunala bidraget till verksamheten drogs in. Idag är allt magasinerat.

 

____________________
25 april

Jan-Eric SM3CER slutar som testledare
Ny contestgrupp tar över — mer info kommer

Jan-Eric SM3CER slutar som testledare av hälskäl. En ny grupp tar över.
FOTO Ulla SM3LIV

Jan-Eric SM3CER, som under flera decennier varit SSA:s testledare, kan för närvarande inte fullgöra sitt uppdrag på grund av hälsoskäl.

Vi vet alla vilket enormt jobb som Janne har genomfört under sina nästan 40 år som testledare, en riktig eldsjäl och pionjär. Jannes hemsida är enorm med alla resultat och regler till de flesta tester som återfunnits på våra band.

Vi vill önska Janne snar bättring och rikta ett varmt tack för hans otroligt stora insats!
Håkan SM5AQD

 

____________________
27 april

När solvindens styrka minskar
tränger kosmisk strålning lättare ned till jorden

Kosmisk strålning som når jorden ökar, när solens aktivitet minskar. När solvinden försvagas tränger den kosmiska strålningen lättare ned i de inre delarna av solsystemet.

Under det senaste året har flera observationer rapporterats om uppmätta höga nivåer för kosmisk strålning ombord på interkontinentala passagerarflygplan.

 

____________________
4 maj

Aktivitetsrapport, lördag, från SF3HF på Hemsön

Havstoudd, Hemsön, lördag morgon 4 maj.   Strålande solsken på marknivån, dock bara 3 grader men lätt nordlig vind som känns märkbart vid utevistelse.

SA3XYZ Peter passar på och kör mobil kortvåg från sin bil på 14 MHz. ”Radioaktiviteten” är hög på fyra radiostationer.
73 de Jörgen SM3FJF

 

____________________
5 maj

Nytt bottenrekord på skånsk repeater:
“Bry er inte om NN, han ska snart grävas ned”

Vid SSA:s årsmöte för tre veckor sedan fick DL7, Bosse SM7HZK, SSA:s eldsjälsstipendium för hans arbete att hålla skånska repeatrar fria från det han kallar för “olämplig trafik”.

Nu är det klippt igen: “Bry er inte om NN, han ska ändå snart grävas ned”

När Bosse, DL7, nåddes av rapporten gick han [av förståeliga skäl, reds. anm.] i taket…

 

____________________
11 maj

“Smarta” prylar ett växande säkerhetsproblem
Robotdammsugare kan sända live från din bostad

SVT rapporterar idag om smarta prylar i hemmet som inte uppfyller rimliga säkerhetskrav och som kan hackas. Kameran på en robotdammsugare som hackas kan till exempel användas för att visa live-video från en bostad där den finns.

Studenter vid KTH har lyckats hacka drönare, elsparkcyklar och robotdammsugare.

 

____________________
13 maj

Tempo och stämning under 31:a Växjöauktionen

Sven-Åke SM7EKU klarade både högt tempo och god stämning under dagens cirka 9000 utrop vid auktionen i Växjö.
FOTO © Erik SM7DZV

Idag genomfördes den 31:a upplagan av Kronobergs Radioamatörers, SK7HW, auktion i Växjö.

The same procedure as every year… Två timmar före första klubbslaget öppnades portarna för att deltagarna skulle få möjligheter…

 

____________________
13 maj

NDL — Norrköpings distanslyssnare
till SK5UM i Flen och f.d. LOPRA US10

2016, hade NDL  besök i vårt QTH av lite folk från FRA. Ja, inte det FRA utan ett antal medlemmar från Flens Radioamatörer med signalen SK5UM.

Vi har sedan dess haft en stående inbjudan att besöka deras QTH i de djupa skogarna utanför Flen och i år tyckte vi att det var dags att göra slag i saken. Passade bra så här i maj, och lördagen den 11 maj var det dags för den obligatoriska Vårutflykten.

Lennart SA5MMM

 

____________________
19 maj

Gamla telefoner lockar besökare till Radiomuseet
Skolelever köar för att få prova gammal teknik

I Radiomuseets nyhetsbrev för juni finns en artikel om hur museets utställning av gamla telefonapparater lockar besökare, och om hur besökande skolelever köar för att få ringa från en av de gamla telefonerna.

Här finns också en artikel, vars verklighetsbakgrund säkert känns välbekant för många radioamatörer i tätorter och städer.

 

____________________
24 maj

175 år sedan Morse sände telegrafi första gången

 

Newsweek uppmärksammar att det idag är 175 år sedan det första telegrafimeddelandet sändes över ett längre avstånd.

Det hände fredagen den 24 maj 1844 och sändningen gick mellan Washington, D.C. och Baltimore. Sändningen utgjorde ett banbrytande steg i utvecklingen av mänsklighetens förmåga till fjärrkommunikation.

 

____________________
1 juni

Kort och sent om Hamvention 2019 i Dayton

Medan årets Hamvention pågick i Ohio, USA, fick redaktionen flera tips om Elecrafts introduktion av deras nya transceiver K4.

Lanseringen blev mycket uppmärksammad och radioamatörer ställde sig i kö för att få köpa exemplar ur den första tillverkningsomgången. Det som visades i Dayton var ett förhandsexemplar.

 

____________________
2 juni

27 nya godkända certifikatprov hittills i år

Vid lördagens HQ-nät informerade SSA:s ordförande Anders Larsson om ny statistik över certifikatprov för radioamatörer.

Under 2019, fram till och med maj, har 27 nya radioamatörer godkänts och fått sina certifikat. 20 prov har underkänts. Av de underkända har hälften misslyckats med elsäkerhetsprovet.

 

____________________
8 juni

“Varm och torrt — Risk för bränder”

Varmt, torrt och åska i luften: SVT varnar för åska och bränder.

Följ utveckningen, till exempel via lightningmaps.com. Klicka på bilden här ovan. Är din egen radiostation skyddad om det skulle smälla? Länk: Åskskydd, Bengt SM3AAE.

 

____________________
8 juni

Medlemmar ur Eksjö Radioklubb
besökte Sveriges Rundradiomuseum i Motala

– Problemet med den här typen av besökare är att de kan så mycket, säger guiden Morgan, SM5BVV, t.h., tillika ordförande för SK5SM. Det blir knepiga frågor och när intresset är stort drar det ut på tiden. Åhörare fr.v. i vit tröja Conny SM7TFJ, Jan-Olof SM7ETW, John SM7GTD (med kamera). Över axeln på honom tittar Lars-Åke SM7BGX fram och därefter Solveig XYL/SM7BGX. Skymd i blå tröja Stig SM7BDF samt i grönt Roger SM7JCR ordförande i SK7AF
FOTO Lennart SA5MMM.

”Vår historia hjälper oss att förstå nutiden. Om vi vill förstå varför vår värld ser ut och fungerar som den gör, behöver vi studera och lära oss dess historia.”

Ungefär så tyckte en tapper skara från SK7AF Eksjö Radioklubb som besökte Sveriges Rundradiomuseum i Motala den 6 juni 2019.

____________________
10 juni

“Amatörradion är i en existentiell kris
där risken för utplåning är en påtaglig möjlighet”

“Amatörradion är fast i en material-existentiell kris som hobbyn aldrig tidigare har upplevt, och där utplåning är en definitiv möjlighet.”

Det skriver Aidan VK4APM, som är vice ordförande i australiska WIA i veckans styrelsekommentar till medlemmarna.

WIA har genomfört en konferensweekend och Aidan skriver att det är två grundläggande frågor som behöver lösas…

 

 

____________________
14 juni

Thérése Tapper tilldelades SSA:s hedersnål

SSA:s ordförande Anders Larsson, SMK6CNN överlämnade vid en snabbvisit på kansliet, den 13 juni, föreningens hedersnål till Thérése Tapper.
FOTO Hasse SM0BYD

SSA:s styrelse har efter förslag vid årsmötet i Lindesberg, beslutat tilldela Thérése Tapper SSA:s hedersnål.

Thérése arbetar vid SSA:s kansli och är av oss alla en högt uppskattad medarbetare och arbetskamrat.

Hasse SM0BYD

 

____________________
17 juni

Christer SM1WXC har stängt bulletinredaktionen

Den 12 juni lämnade en av SSA:s verkliga trotjänare sin post.

Då sammanställde Christer SM1WXC i Visby sin sista SSA-bulletin, mejlade ut den till alla uppläsare, lade ut texten på SSA:s hemsida och släckte lampan på redaktionen. Christers sista bulletinen sändes i går, den 16 juni.

Länk (2019-06-26) Tack, tack tack.

 

____________________
25 juni

SSA:s ordförande Anders SM6CNN:
Viktigast just nu är ytterligare en certifikatklass
samt fler nya — och yngre — radioamatörer

SSA:s ordförande SM6CNN, nyss fyllda 75 år, hemma i shacket.
FOTO: Privat.

Veckan efter SSA:s årsmöte i Lindesberg gjorde jag en intervju med SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN. Samtalet kom att handla om amatörradions och SSA:s utmaningar inför framtiden, pågående projekt inom SSA samt Anders egna erfarenheter av arbetet som ordförande från de fyra år som gått sedan han trädde till.

— Den största utmaningen handlar om engagera klubbarna att genomföra kurser som leder fram till fler nya radioamatörer så att antalet slutar minska:

— Vi ser ju att antalet nya radioamatörer i Sverige ökar inte i den takt som vi vill, trots att vi engagerar våra klubbar, ordnar utbildningar och provförrättningar. Alla engagerar sig, men tillskottet är för lågt, säger Anders.

 

____________________
28 juni

Förlorar amatörradion 2-metersbandet visar det
bara att eterns giganter skjutit sig själva i foten

I ett förslag inför WRC 2023 föreslår Frankrike att området för amatörradions nuvarande tvåmetersband ska omallokeras till exklusivt band för flygradiotrafik. ARRL rapporterar att endast Tyskland har motsatt sig förslaget.

Vi har idag repeatrar där många radioamatörer struntar i att besvara anrop. Vi har repeatrar som har getts en teknisk utformning som medför att många radioamatörer misslyckas med att öppna dem. Radioamatörerna ska därför komma ihåg en sak:

Förlorar amatörradion tvåmetersbandet, då är det ett fall på eget grepp. Då har radioamatörerna, eterns giganter, skjutit sig själva i foten.

(Debattinlägg av Erik SM7DZV)

Urban Ohlsson, SM5OXV repeaterfunktionär inom SSA, delar inte den uppfattning om repeatertrafiken på två meter som kom till uttryck i min nyhetskommentar. Det han främst vände sig emot var min beskrivning av effekterna av subtonerna.
Läs Urbans bemötande.

 

____________________
10 juli

Varför är högvinst på Triss nästan lika trolig
som svar på anrop över en tvåmetersrepeater?

Det finns idag mer än 200 stycken  tvåmetersrepeatrar i Sverige. Med risk för viss överdrift skulle man kunna hävda, att det kan förefalla lättare att få en högvinst på en Trisslott än svar på ett allmänt anrop över en amatörradiorepeater.

Vill vi ha kvar en levande amatörradio och behålla banden krävs några få grundläggande och enkla aktiva handlingar. Med risk för att slå in en eller annan öppen dörr följer här några förslag:

 

____________________
13 juli

Torbjörn SM7RME: 12 förslag på vad vi
kan göra för att inte förlora 144 MHz

Det franska förslaget att göra bland annat 144 – 146 MHz till exklusivt flygband har vållat berättigad oro i amatörradiokretsar.

Thorbjörn SM7RME har granskat bakgrunden till den uppkomna situationen. Läs Torbjörns analys och förslag:

 

____________________
25 juli

Rolf SM5MX tipsar om nyutkommen bok
Om svensk signalspaning: Kalla kriget

Klicka på bilden för länk till förlagets presentation.

 

 

 

I sin serie om svensk underrättelsetjänst, den svenska signalspaningen och dess historia, har vår amatörradiokollega Jan-Olof Grahn – a k a SM5DKH – just utkommit med den senaste delen, OM SVENSK SIGNALSPANING: Kalla kriget.

Jan-Olof har varit chef för den militärt inriktade delen av FRA:s verksamhet.

 

____________________
7 augusti

Åtalas för att ha fotograferat skyddsobjekt
och publicerat bilder på Facebook

Förbudsskylt vid skyddsobjekt.
FOTO: Försvarsmakten.

Ekot rapporterade igår att en 41 årig man åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det rör sig om en 41-årig man som fotograferat, samlat uppgifter och dokumenterat 36 militära skyddsobjekt under perioden april 2013 fram till december 2017, när han greps av polis för grovt olaga intrång.

Säkerhetspolisen har utrett om mannen arbetat på uppdrag av främmande makt, men någon sådan koppling har inte kunnat konstateras. Mannen karaktäriseras som MÖP, en militärt överintresserad person. Han har varit medlem av Hemvärnet under ett antal år. Han är radioamatör sedan början av 1990-talet och medlem i FRO sedan 1994, det år han fyllde 16 år.

 

____________________
11 augusti

Bosse SM5CJW fick 28 QSO från lapplandsfjällen
med radiostation som gav en watts uteffekt

En av de mest hisnande scenerierna under vandringen var från Övre Kåppasjokkgrottan (JP98IJ).
FOTO Bosse SM5CJW.

Den 29 juli kom Bosse SM5CJW tillbaka hem till Västerås efter sin fjällvandring som vi tidigare rapporterat om. Bosse började sin 94 kilometer långa vandring i Nikkaluokta den 19 juli och avslutade den 28:e i Björkliden, totalt nio övernattningar. Med sig i ryggsäcken hade han tältutrustning, förnödenheter och radiostation.

Radioutrustningen som Bosse hade med sig under vandringen var en Elecraft KX1 med 3 x 3,6V Li-ionbatterier som gav en uteffekt mellan en och 2,5 watt på 14, 10 eller 7 MHz CW. Antennen var en inverted Vee EFHW för 7, 10 och 14 MHz, på mitten understödd av 5m vandrarstav + kolfibermetspö.

 

____________________
12 augusti

SK7RN använde ström för 63 kronor
Fick elräkning som slutade på 883 kronor
— Men 0:- för el och 811:- för nätet är värre…

Sveriges elnätsägare har monopol på eldistributionen och kan i princip sätta vilka priser man gitter. Det gör man också. Det framgår med all tydlighet av den senaste elräkningen till Ölands Radioamatörer, SK7RN.

Elförbrukningen vid Ölands Radioamatörers repeater i Böda var under maj, juni och juli 151 kilowattimmar, kWh. För det var priset 62,69 kronor. Fakturan från E-on är på 883 kronor, varav moms 176 kronor. Sedan E-on lagt på alla sina avgifter, 643 kronor, betalar klubben 5 kronor och 85 öre per kilowattimme.

 

____________________
18 augusti

Fyren Långe Erik på Öland — i jordens centrum

Långe Erik — mitt i världen. Fotografen syns för övrigt i nedre högra delen av balkongen.
FOTO ©  Göran Uvner SM7DMY.

Solsken, svag vind, bra konditioner på såväl två meter som på låga kortvågsbanden. Fyrhelgens första dag började i dur vid Långe Erik på Ölands Norra udde.

Det var ganska många besökare och stämningen avstressad och gemytlig. Många intresserade ville veta mer om radio. Två presumtiva radioamatörer bad att få kontakt med närmaste radioklubb.

 

____________________
24 augusti

Stora svenska framgångar
vid NM i rävjakt i Kongsberg

Bosse SM5CJW, färsk tredubbel nordisk mästare 2019. Fighting face under tvåmetersjakt. Bilden är från VM i Serbien 2012, men samma kläder och utrustning.
FOTO: Privat.

Stora svenska framgångar noterades under den senaste helgen vid de nordiska mästerskapen i rävjakt i Kongsberg i Norge. I M70 noterades Bo Lenander SM5CJW för tre guldmedaljer: i sprint samt på två meter och 80 meter.

I sprint M60 blev det tredubbelt svenskt på prispallen genom Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS, före Peter Ljungström SM5KMU och Robert Petersson SM6GHS. Samma trio, men i annan ordning, fanns med på pallen när prisutdelningen förrättades efter tvåmeterjakten.

 

____________________
28 augusti

Är du en av storfräsarna som inte bryr dej om
att anpassa telegrafitakten efter din motstation?

Ursäkta. Men nu tar jag risken att med berått mod skriva en och annan på näsan.

Radiokommunikation går, som alla vet, ut på att utan fel överföra meddelanden från en radiostation till en annan. Därför fick den internationella nödsignalen SOS inte sändas snabbare än i 80-takt. Det var den nivå man visste att yrkestelegrafister med andraklasscertifikat klarade av.

 

____________________
28 augusti

F 15:s radio och luftoperativa radioprinternät

Folke Påhlin SM3ACP med pryoelev på F15:s radiostation 1965. Pryoeleven kom från Skog. Hennes namn är tyvärr okänt för oss.
FOTO (1965) Försvarsmakten.

Många äldre telegrafister bär på oskriven radiohistoria. Det kan handla om tekniska system, övergång till nya kommunikationsmetoder och personliga minnen och upplevelser.

Under ett drygt års tid kunde vårt nyhetsmagasin följa telegrafisten Jan Hösts SM7VTR (S.K 2018-07-12) dokumentation om sjömansspråket. Jan förklarade att han ville göra nedteckningarna “innan allt faller i radioskugga”.

I samma anda skrev Folke Påhlin SM3ACP (S.K. 2014-05-21) sin historik över F15:s radio och luftoperativa radioprinternät.

 

____________________
1 september

Radioträffen på Tångahed — En favorit i repris
Boka den 29 augusti för nästa års meeting

Dicken SM6HNS.
FOTO © Erik SM7DZV

 

 

Den 31 augusti inträffade årets radiomeeting i Tånga Hed. Soligt, gemytligt och trivsamt.  Årets största västsvenska radiomeeting var precis som sina föregångare.

– Det gick runt i år, det gjorde vi inte förra året, säger Dicken SM6HNS som är en av arrangörerna. Vi sålde slut på lotterierna, så i år gick vi inte back rent ekonomiskt.

 

____________________
1 september

Frankrike backar — drar tillbaka förslaget
att slänga ut amatörradion från tvåmetersbandet

RAC, Radio Amateurs of Canada meddelar att Frankrike har dragit tillbaka sitt förslag till ITU om stoppa amatörradio på tvåmetersbandet till förmån för radiokommunikation inom flyget. Det franska förslaget ändrades efter CEPT:s möte i Ankara, som avslutades under fredagen, den 30 augusti.

Frankrike uppmanades, enligt nätplatsen save2.org, att skriva om sitt förslag på ett sådant sätt att segmentet 144 – 146 MHz inte skulle beröras.

 

____________________
10 september

Stort intresse när allmänheten
fick tillfälle besöka Orlunda långvågsstation

Slutrören till långvågssändaren hade en effekt på 300 kW.
FOTO © Janne SM5SUH.

— Vår första offentliga visning av Orlunda långvågsstation var väldigt positiv, summerar Erik Klasén.

— Vi har tidigare tagit emot och guidat mindre sällskap. Vår tanke nu är att ha sådana här visningar under vissa helger några gånger under året. Vi är också öppna för att framöver ta emot större grupper.

 

____________________
11 september

M70-laget tog guld- och silvermedaljer
vid europamästerskapen i radiopejlorientering

Svenska M70 laget bestod av fr.v. Bo SM5CJW, Rolf SM5DIY och Gunnar SM0-6689.

Europamästerskapet i radiopejlorientering avgjordes förra veckan, den 3-7 september 2019, i Rogla Slovenien.

Fyra deltävlingar genomfördes: foxoring, sprint, classic 2m och classic 80m. M70-laget tog guld I Classic 2m och Silver I Classic 80m. I laget ingick Bo SM5CJW, Rolf SM5DIY och Gunnar SM0-6689.

 

____________________
15 september

Replik av legendariska Paraset MK VII
demonstrerades vid Retrodagen i Limmared

Roland SMEAT nycklar Paraset MKVII-replika vid Retrodagen i Limmared
FOTO Janne SM5SUH (klipp från video).

Under Retrodagen i Limmared demonstrerades bland annat den engelska radiostationen Paraset MK VII.

Det var en av de första framgångsrika miniatyriserade radiostationerna för Storbritanniens SOE (Special Operation Executive) som utförde spionage och andra aktiviteter bakom tyska linjer under andra världskriget.

 

____________________
20 september

Radioamatörer i Ontario undantas från lagen
om förbud att använda mobil radio under körning

I Kanada finns, liksom i Sverige, ett generellt förbud för förare av motorfodon att använda mobiltelefoner och tvåvägs radiokommunikation under färd.

I provinsen Ontario finns sedan 2017 ett tillfälligt undantag från denna regel för radioamatörer. Undantaget gäller fram till den 1 januari 2021.

Nu överväger provinsens transportministerium att göra ett permanent undantag från regeln för bland annat radioamatörer.

 

____________________
1 oktober

Leif SM5BSZ testar och jämför SDR-mottagare

Leif Åsbrink SM5BSZ har blivit välkänd för många som sysslar med SDR, Software Defined Radio.

På hans Youtube-kanal finns åtskilliga videos, där han i labbmiljö mäter och jämför prestanda hos olika SDR-mottagare.

 

____________________
8 oktober

Manual för Echolink hos SK7RFL.se

Som vi tidigare rapporterat är repeatern SK7RFL i Algutsrum nu ansluten till Echolink. Echolink är ett beprövat sätt att via nätet öppna repeatrar över hela världen. Det är kanske inte det mest omskrivna trafiksättet idag, men det fungerar klockrent.

Det finns säkert radioamatörer som aldrig, eller inte på lång tid, har använt Echolink. För att ge alla, både gamla och nya Echolinkanvändare, möjligheter bättra på sina kunskaper finns nu på SK7RFL:s hemsida en text som förklarar hur Echolink fungerar.

 

____________________
19 oktober

Engagerande Tilman fängslade åhörare i Växjö

Besökarna på klubbträffen i Växjö lyssnar på Tilman SM0JZT, när han engagerat talar om radioteknikens utveckling under de senaste 60 åren.
FOTO Bosse SM7HZK.

För en dryg vecka sedan arrangerade DL7, Bosse SM7HZK, en klubbträff i Växjö med SSA:s sektionsledare för radioteknik Tilman D. Thulesius SM0JZT som dragplåster.

Tilmans program gick ut på att inspirera klubbarna till fler teknikaktiviteter.

 

____________________
20 oktober

Vinterhalvår – Mycket mörker och svagt D-skikt
ger spännande radioförbindelser längs grålinjen

Sommarens blixtkarta från LightningMaps.org kan lätt ställas om för att visa grålinje i realtid. Inställningar och inzoomning gör att man kan få grålinjedata för sitt eget QTH.
Klicka på bilden för länk till kartan.

På norra halvklotet är vi nu inne i vinterhalvåret, mörkrets årstid. För alla radioamatörer innebär det att möjligheterna till radioförbindelser på låga kortvågsband blir bättre, tänk 80-metersbandet och lägre.

Skälet till det är att jonosfärens D-skikt är nedbrutet under fler mörka timmar per dygn än under sommarhalvårets solbelysning. Eftersom vi har djupare mörker under vinterhalvåret ökar också möjligheterna till mycket långa radioförbindelser i skarven mellan dagsljus och mörker.

I den smala remsa som utgörs av skymningszonen, längs den så kallade grålinjen, kan signalen vandra mycket långt, till och med till andra sidan jorden. Störst nytta av grålinjen har man på låga kortvågsband, eftersom det är där som D-skiktets dämpning är störst.

 

____________________
25 oktober

Världsarvets långvågsstation startade inte
— Ingen sändning från Grimeton på FN-dagen

Det blev ingen sändning från Grimeton på FN-dagen. PÅ SAQ forum uppgavs att man efter tre misslyckade försök att starta alternatorn fick avbryta försöket. Senare framkom att felet berodde på att ett överbelastningsskydd i huvudmotorn löste ut.

Sändningen på julaftonens morgon kunde dock genomföras som planerat.

 

____________________
29 oktober

Varför ska man bli sändaramatör?
— Skapa slogan som säljer
Vinn ICOM:s nya QRP-transceiver IC-705

ICOM:s nya QRP-transceiver IC-705 — första pris i den slogantävling som föreningen nu utlyser.

Varför ska man bli sändaramatör? Har du ett bra och snärtigt svar på frågan, skicka in det till SSA och delta i en tävling om bästa slogan.

Tävlingen pågår fram till och med januari månad. Vinnaren av SSA:s slogantävling får som pris ICOM:s nya QRP-transceiver IC-705.

 

____________________
31 oktober

RigPi ger nya möjligheter till remote radiotrafik

Vid ett möte i september med Motala Radioamatörer, SK5SM, redogjorde Janne SM5SUH för möjligheterna att köra remote radio med RigPi-systemet. På klubbmötet i Motala demonstrerade han olika funktioner och möjligheter med RigPi.

Veckan innan besöket i Motala besökte Janne ett klubbmöte SK7AF i Eksjö, där han också visade  och demonstrerade RigPi-systemet.

Lennart SA5MMM

 

____________________
1 november

Chalmers: Ny användning av mikrovågor
utvecklas för att upptäcka bröstcancer

SVT Nyheter Väst rapporterar idag att man vid Chalmers i Göteborg arbetar med att utveckla en ny metod av mikrovågsteknik för att kunna upptäcka tumöter i täta bröst, vilket är svårt med dagens röntgendiagnostik.

Exakt hur tekniken fungerar framgår inte av nyhetsinslaget. Bilderna av antennkonfigurationen för tankarna till avancerad pejlingsutrustning för kortvåg.

 

____________________
5 november

“Ny” radiospion upptäckt! Möjligt boktips

Vid en av mina rutinspaningar häromdagen i utbudet på ryska TV-kanaler på Internet fångades min blick av en ny rysk spionserie i 4 delar med det märkliga namnet “Sonja Superfrau”, som nyligen haft premiär.

Hela serien fanns tidigare på Youtube. Där fanns lite snygg telegrafi med äkta ryska anropssignaler m m, som ofelbart triggar en radioamatör, varför jag nappade direkt.

Rolf SM5MX

 

____________________
11 november

Välbesökt SM5-möte:
Robotmuseet i Arboga en verklig höjdpunkt:
“De har den bästa guide jag någonsin lyssnat till”

Guiden Stig Jäderlund berättar om hur tyska oladdade V1-raketer skickades mot Sverige för ge upplysning om deras räckvidd. De tyska störtade V1-raketerna gav kunskap för Sverige att senare påbörja sin egen robottillverkning. Bosse SM5CJW t.v. följer redovisningen med spänt intresse.
FOTO © Janne SM5SUH.

— Arboga robotmuseum har den bästa museiguide jag någonsin träffat, säger Bosse SM5CJW. Bosse var en av besökarna vid DL5-mötet i Arboga på lördagen. Guiden det handlar om heter Stig Jäderlund och syns på bilden ovan, där han berättar om V1-roboten i bakgrunden.

De tyska V1-raketer som störtade i södra sydöstra Skåne och ostligaste Blekinge från hösten 1943 till den första november 1944 blev startpunkt för Sveriges egen robottillverkning. Den tyska raketmotorn kopierades rakt av och återfanns i de första svensktillverkade robotarna.

 

____________________
19 november

Här lyfts Morokuliens nya radioantenner på plats

Lördag den 16 novermber 2019: Här lyfts nya Morokulienmasten med alla antennerna på plats.
FOTO © Odd SM4SXQ

— Nu är allt uppe och funkar jättebra. Äntligen, säger Odd Westby SM4SXQ.

— Vi fick vänta hela sommaren på en antenn som inte kom, men i mitten av september dök den upp till slut.

— Sedan dess har vi hållit på med montering av allt i mån av tillgänglig tid. Vi fick ju 1,5 dm snö mitt uppe i allt, men som tur var vände vädret och allt gick bra, säger Odd.

 

____________________
24 november

SM7ALI Tage i Röke har  fyllt 100 år

Idag gratulerar vi Tage SM7ALI som fyller 100 år. Tage är aktiv på radio varje dag på Nomiramaringen och emellanåt på Höglandsringen.
Foto © Mats SM7BUA (2015)

SM7ALI, Tage Karlsson i Röke fyllde 100 år i söndags, den 24 november 2019.

Enligt UNO SA7UFO fick Tage sitt C-certifikat på 1950-talet och blev medlem i SSA 1971. På sin hundraårsdag körde Tage radio på 80 meter, precis som de flesta andra dagar. Tage hörs så gott som dagligen på kortvåg.

 

____________________
24 november

“Om krisen skulle komma är det nog
bara ni radioamatörer som kan hjälpa oss”

Linda Hedlund, utvecklingsstrateg vid Borgholms kommun, talar under Ölands Radioamatörers Radiodag 2019.
FOTO © Erik SM7DZV

— Om det otänkbara och oplaneringsbara skulle inträffa, det vill säga om vi skulle drabbas av omfattande och långvarigt el-, tele- och internetavbrott, så tror jag att man på lokal nivå kommer att vara hänvisad till att försöka lösa sina egna problem så gott man kan, säger Linda Hedlund som är säkerhetsansvarig vid Borgholms kommun.

— I ett sådant mycket allvarligt läge tror jag inte att överordnade myndigheter kommer att ha särskilt mycken hjälp att ebjuda mindre och små kommuner.

— I en sådan situation tror jag att ni radioamatörer är de enda som kan hjälpa oss att upprätthålla de allra nödvändigaste förbindelserna mellan kommunledningarna och människor och verksamheter.

 

____________________
29 november

SOCWA-konceptet går på export till Schweiz
Ropa “CQ HTC” för CW-QSO med jubilerande HTC

HTC texilmärke för HB-OCWA-deltagare.

HTC, Helvetia Telegraphy Club, är en schweizisk förening för radioamatörer. Klubben fyller 40 år 2020. Inför jubileumsåret letade man efter en lämplig verksamhet som skulle kunna aktivera föreningens medlemmar. Helst ville man satsa på ett känt och framgångsrikt koncept. Att uppfinna hjulet på nytt var man heller inte intresserad av.

Under hösten blev det klart att HTC får och kommer att utnyttja SOCWA-konceptet och radioamatörer från alla länder hälsas välkomna att delta. Aktiviteten startar den 1 januari 2020.

 

____________________
2 december

Nya regler för SSA:s diplom

Eric SM6JSM i Karlsborg har sammanställt de nya reglerna för SSA:s diplom. Två försvinner, tre blir kvar. Sammanställningen är gjord för QTC nummer 12, som utkommer idag.
Amatörradionyheterna tackar för att vi fått möjligheter att publicera artikeln.
FOTO © Erik SM7DZV

SSA:s styrelse klubbade vid oktobermötet nya regler för SSA:s officiella diplom.

SSA har under ledning av Bengt SM6DEC sedan många decennier haft ansvaret för fem diplom: WASA, SCA, SLA, HASA och Mobilen. Vi lägger ned HASA (Heard All Sweden Award) och Mobilen. SCA-diplomet döps om till SMA, Swedish Municipalities Award.

 

____________________
4 december

Elnätsstörningar som hindrade radiotrafik
från SI9AM pejlade, spårade och åtgärdade

I QTC nummer 12 2019 (s 12 ff) redovisar Jörgen SM3FJF hur man identifierat och åtgärdat kraftiga intermittenta EMC-störningar.

Störningarna påverkade stora delar av kortvågsbandet från 9 MHz och uppåt. Medan störningarna pågick omöjliggjorde de radiomottagning vid  SI9AM. Felaktighet i kraftledningsstolpe Störningarna visade sig komma från en kraftledningsstolpe med överrgång från luftledning till jordkabel.

 

____________________
4 december

Patrik SA3PJN hjälper dej igång med APRS

Patrik SA3PJN.
FOTO: Privat.

 

 

 

Patrik SA3PJN i Ås, norr om Östersund, har gjort en sammanställning om vad som krävs för att komma igång på APRS.

Patrik har ställt sitt material till redaktionens förfogande. Vi tackar för tillmötesgåendet och förmedlar naturligtvis kunskapen vidare till alla intresserade.

____________________
14 december

“Vi borde alla förfäras över
Donald Trumps mobbning av Greta Thunberg”

Time Magazine omslag
Persson Of the Year 2019.
Photo by Evgenia Arbugaeva for TIME
Klicka på bilden för länk.

 

 

 

Följande nyhetskommentar saknar totalt anknytning till amatörradio. Skulle du som läsare anse att vår hobby inte har något som helst att göra med det som sker i resten av världen är mitt råd, att du omedelbart slutar läsa här.

Saken handlar om gränserna för ett socialt acceptabelt sätt att debattera på nätet. Det handlar om anständighet, respekt för andra människor.

____________________
17 december

271 dagar utan solfläckar hittills i år
Solfläckscykelns botten nås tidigast i april 2020

Frånvaron av solfläckar har slagit rymdåldersrekord. Spaceweather rapporterar att det hittills under 2019 har registrerats 271 dagar utan solfläckar, varav de senaste 34 har varit i en följd.

En internationell panel av forskare, under ledning av NOAA och NASA, bedömer att solfläcksminimumet kan bli ännu djupare och inte nå sin lägsta punkt förrän i april 2020.

279 dagar av 2019 hade den 29 december varit utan solfläckar under 2019. Det motsvarar 77 procent av alla dagar under året.

 

____________________
18 december

Julklappstips till alla radioamatörer:
Ge dej själv en kolsyresläckare till shacket

Kolsyresläckare i radioshacket— Varken förbjuden eller farlig för den som släcker en elektronikbrand. Men använd pulver om elden har spridit sig till möbler och inredning så att huset inte riskerar att brinna ned.
Eldsläckaren på bilden innehåller två kilo koldioxid. Det är samma mängd som alstras av en bensindriven personbil medan den förbrukar 0,7 liter bensin.
Se länk längst ned i artikeln.
FOTO © Erik SM7DZV

I början av december publicerade vårt magasin en artikel som handlar om att det saknas fungerande brandvarnare i vart tionde hem. Redaktionen passade då också på att uppmana till inköp av koldioxidsläckare, “kolsyresläckare” till radioshacket.

Vi skrev att när det börjar brinna i elektronisk utrustning är koldioxidsläckare, “kolsyresläckare”, att föredra, eftersom koldioxiden inte smutsar ned utrustningen, samt att släckmedlet inte är elektriskt ledande.

 

____________________
23 december

Litteraturpristagaren Olga Tokarczuks
barndomsupplevelser om sina möten med radion

Lagom till jul har vi begåvats med ett nytt nyhetsbrev, nr 132, från Radiomuseet i Göreborg.

Där kan man bland annat läsa inledningen av litteraturpristagaren Olga Tokarczuks nobelföreläsning, där hon beskriver hur hon mötte världen genom att lyssna på radio.

 

____________________
25 december

Två nya solfläckar från nästa solcykel

8 november i år visade sig solfläck AR2750. Eftersom den har omvänd polariet är den en påminnelse om nästa solfäckscykel. På julaftonen visade sig ytterligare två fläckar med samma egenskaper.
Image credits NASA_SDO

På julaftonen blev två nya fläckar synliga på solen. Deras omvända magnetiska polaritet markerar dem som förebud för nästa solcykel, nummer 25.

I början av november rapporterade NOAA om en annan solfläck med den kommande solfläckscykelns polaritet. Bedömare anser att denna högre aktivitet inför ny cykel tyder på att solen inte kommer in i ett nytt Maunder Minimum.

Det finns hopp om bättre konditioner, för dem som väntar.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com