2020: Telegrafiprojektet SOCWA tuggar på

Posted by Erik SM7DZV on 1 januari, 2020 in Nyheter |

Rune SM5BTS uppnådde ett fantastiskt resultat med mycket enkel antenn: en 12 meter lång en-millimeters tråd, ca 3m över marken (Se QTC 2017-06 sidan 9). 
Rune hälsar att han önskar större aktivitet för år 2020!
FOTO: Privat.

SOCWA:s logotype.
Klicka på bilden för länk till hemsidan på nätet.

Vid årsskiftet nollställdes SOCWA:s QSO-räknare. Den summerar nu förbindelser under 2020.

Annars är allt precis som det brukar. 366 oskårade dagar — skottår i år — för att i år klara skamgränsens 52 SOCWA-förbindelser. Det är det som krävs  för att kunna kvittera ut SOCWA:s årsdiplom. Gott om tid kan det tyckas. Men glöm inte hur det varit under de senaste åren, när frenetiska spurter under sista kvartalet inte räckt till.

Under 2019 kördes 11444 SOCWA-QSOn, det vill säga drygt 30 förbindelser under årets alla dagar. Sammanlagd bekräftad förbindelsetid blev 3 706 timmar och åtta minuter vilket ger en genomsnittstid på 19 minuter per förbindelse.

När man ser till individstatistiken för 2019 års SOCWA kan vi konstatera att ett begränsat antal telegrafister står för en mycket stor andel av förbindelserna. Tusenklubben har fem medlemmar: Rune SM5BTS körde under året 1258 QSOn, OH3KRB körde 1131 QSO, Peter SM6AZZ körde 1027 och Ronny SM7OVA 1004.

 

Mer än 137 tusen QSOn sedan 2013
Sedan 2013 har totalt 137 537 telegrafiförbindelser loggats inom SOCWA. Den sammanlagda tiden under de sex första åren summerar till imponerande 43 533 timmar. Det ger samma genomsnittliga längd på förbindelserna som under 2019: 19 minuter.

Priser lockade många deltagare
SOCWA startade 2013 och har sedan dess rullat på. 2013 och 2015 hade SCAG sponsrat priser som lottades ut bland deltagarna. Ett QSO gav en lott i dragningen vid årets slut. Alla deltagarna skulle ha en chans, proportionell mot antalet QSOn.

Deltagarsiffrorna över tiden visar att många radioamatörer är mycket tävlingsinriktade. 2013 loggades 36 tusen QSO och 2015 blev antalet 26 tusen. Övriga år, när det inte har funnits några priser, har siffrorna varit lägre: 2014 knappt 16 tusen, 2016 15 tusen, 2017 och 2018 17 tusen samt 2019 11 444. Kanske skulle ett pris, till en vinnare i lotteriet, ge lite ny skjuts åt deltagandet under 2020?

Syftet: att befästa telegrafikunskaper
SOCWA är, som många redan vet, instiftat för att befästa radioamatörernas telegrafikunskaper. Uppkomsten var en reaktion mot så kallade ”599 TU”-QSOn, som dessutom ofta sänds med datorer och i likaledes ofta mycket hög takt. Effekten av den sortens trafikmetod blir,  för andra än test- och dxpeditionsjägarna själva, endast avskräckande. Ingen som är osäker eller inte kan ta emot telegrafi i hög takt vågar försöka. ”599 TU”-QSOn blir dessutom så korta att ingen någonsin kan öka sitt telegrafikunnande genom att delta.

Aldrig sända fortare än motstationen
Det var därför vi bestämde att varje SOVWA-QSO skulle pågå i minst 10 minuter för att räknas. Vi har också försökt återupprätta telegrafisternas självklara regel att att ingen får sända fortare än motstationen. Respekterar man motstationens sändningshastighet minskar också riskerna för förvirring och omfrågningar.

Blev nedröstad — som tur var
Innan SOCWA sjösattes hävdade jag från början att varje QSO borde pågå i minst 15 minuter. Som tur var blev jag nedröstad. Med facit i hand ser vi i dag att en 15-minutersregel kanske inte hade varit så förödande som vi trodde under hösten 2012. Den genomsnittliga längden på SOCWA-QSOn under 2019 var 19 minuter.

Duger inte att börja köra SOCWA i oktober
Tillbaka till att det är många dagar kvar till nästa nyårsafton, när man precis har passerat nyårsnatten: Det duger inte att börja köra SOCWA i oktober. Det är lika fel som att under yngre år ha ett intresse, men samtidigt säga att det är något man ska göra ”när jag får pension”.

Att skjuta upp något kan vara samma sak som att avprioritera
Det är samma sak som att avprioritera det man säger sig vara intresserad av. Underförstått är det därmed tillräckligt oviktigt, för att inte behöva ta itu med det just nu. Den dag man når pensionsåldern är det mycket svårt att ta itu med en aktivitet som man dessförinnan, kanske under många år, har ansett oviktig, en uppgift lämplig att göra ”senare”. Det som inte var viktigt tidigare blir knappast viktigt bara för att man fyller 65 år. Har vi tyckt att SOCWA inte varit angeläget i början av året — är det då troligt att de ska bli viktigt under sista kvartalet?

Kör telegrafi. Sätt igång nu!
Kör mycket telegrafi i år. Sätt igång nu. Om du känner dej osäker, skyll inte på att du ”bara” ska träna lite mer mottagning eller sändning innan du ska sätta igång. Den bästa utbildningen får du när du är on the air. Alla har sänt sakta och fått fråga om i början, ingen tittar snett på den som är lite osäker. Använd QRS om du blir ut för en station som sänder för fort.

Gott Nytt CW-år!

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com