Mejlet till Borgholms kommun om döda kajan
troligen fejkat — och kanske författat på Öland

Posted by Erik SM7DZV on 9 januari, 2020 in Kommentar, Nyheter |
Publicerat 10 januari 17.15. Uppdatering (2020-01-11, 2020-01-12):

Meddelandet en ren fantasiprodukt
— ett av internets oräkneliga fjantmejl

Borgholms kommun har lämnat ut e-postmeddelandet om den påstått hädangångna kajan.  Avsändarna av meddelandet uppges sig heta Jörgen och Birghita Alefjor.

Inga personer med dessa namn återfinns vare sig på Eniro eller Hitta. Båda sökmotorerna saknar dessutom uppgifter om någon enda person som stavar sitt namn på det sätt som uppges i mejlet: Birghita. Ingen person med namnet Alefjor finns heller registrerad i någon av de två databaserna.

Inte heller Google redovisar någon träff.

Namnet Alefjor saknas dessutom SCB:s namnregister.

Av det följer att personerna, som uppges ha skrivit under mejlet, inte lever i Sverige.

För att göra sig osynliga har de som skickat meddelandet dessutom, för säkerhets skull, utnyttjat ett ospårningsbart yahoo-konto.

Sammantaget blir slutsatsen att meddelandet är en ren fantasiprodukt, ett av internets oräkneliga fjantmejl. Författarnas förhållningssätt till verkligheten kan möjligen ha inspirerats av USA:s 45:e president.

Erik SM7DZV


(2020-01-10)

Om det inte hänt på Öland
— har det inte hänt!

Ölandsbladets reklamslogan i tidningens skyltfönter
den 2 januari 2020.
FOTO © Erik SM7DZV.

Som vårt magasin redan från början framhöll, finns det fog för att ifrågasätta innehållet i det mejl om en död kaja som nyligen skickades till Borgholms kommun.

Meddelandets innebörd samt textens formuleringar gör det troligt att det rör sig om en eller flera personer som bestämt sig för att dikta ihop en riktig rövarhistoria i syfte att underblåsa sina  fördomar om ”dumma” stockholmare.

Författaren hör hemma på Öland?
Vid närmare eftertanke är det dessutom svårt att befria sig från misstanken att mejlförfattaren hör hemma på Öland.

Kontaktuppgifter saknas
I mejlet antyds krav på ersättningsanspråk för den upprördhet som ”offret” skulle ha känt. Hade skribenten eller skribenterna verkligen trott på sin sak borde hen/de åtminstone talat om för kommunen vart skadeståndspengarna skulle skickas. Den tjänsteman vid Borgholms kommun som tog emot mejlet bekräftar, att meddelandet inte innehåller några som helst kontaktuppgifter mer än avsändarens e-postadress. Normala kontaktuppgifter som telefonnummer och postadress saknas. Att fejka en epostadress utgör idag ingen teknisk svårighet.

Syfte: Sprida fördomarna
till personer med likartade värderingar

Det finns anledning att rikta uppmärksamheten mot individer eller grupper av individer som gärna frossar i, och om möjligt sprider, fördomar om hur dumma till exempel stockholmare kan vara. Den som vill sprida en sådan fördom, eller som bara vill göra sig lustig på ”stockholmares” bekostnad, ska naturligvis tala om att man hör hemma i huvudstaden samt överdriva hur rent och snyggt det är där, precis på det sätt som gjordes i mejlet till Borgholms kommun.

Nästa åtgärd, kronan på verket, bör naturligtvis vara att försöka sprida fördomen i en omgivning där det finns möjligheter att nå personer med likartade värderingar och samma intellektuella nivå.

Erik SM7DZV

 

Länk:

Amatörradionyheterna (2020-01-09): Promenerande par förskräcktes av död kaja

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com