COVID-19 versus Spanska sjukan

Posted by Erik SM7DZV on 14 mars, 2020 in Nyheter |

Uppdaterat 2020-03-15:
Länk till SVT (2020-03-15) Analys av spridning och effekter av virusepidemin fram tills nu:
 Strimmor av ljus…

16-årige Nils Brusberg blev en i raden av alla namn som publicerades under rubriken ”Spanska sjukan” i lokaltidningen. Varje dag dog unga människor i sjukdomen.
Foto: Ur Nerikes Allehanda 1918. Källa SVT Örebro.
Klicka på bilden för länk.

Coronaviruset Covid-19 har ibland jämförts med Spanska sjukan, en pandemi som härjade mellan mars 1918 och juni 1920. Begreppet pandemi används om en infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och som drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

Coronaviruset Covid-19 uppfyller enligt medicinska bedömningar kriterierna för pandemi. Så långt håller jämförelsen med Spanska sjukan.

Covid-19 farligast för personer i hög ålder
När det gäller dödligheten i Covid-19 infektion och Spanska sjukan föreligger emellertid väsentliga skillnader. Redovisningar av hittills avlidna till följd av Covid-19 infektioner handlar ofta om personer i hög ålder, inte sällan med andra underliggande sjukdomar.

Spanska sjukan drabbade friska unga vuxna
De som dog i Spanska sjukan var i stor utsträckning unga vuxna vid god hälsa före insjuknandet. I Sverige avled mer än 37 tusen personer. I vanliga influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast [Källa Wikipedia].

 

50 till 100 miljoner människor dog i Spanska sjukan
Mellan 50 och 100 miljoner människor dog i Spanska sjukan. Sjukdomen är därmed den pandemi som på så kort tid skördat flest liv i mänsklighetens historia [Källa Wikipedia]. Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner människor, vilket vid denna tidpunkt motsvarade ungefär en tredjedel av jordens befolkning. Den exakta globala dödligheten är inte känd. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, att jämföra med normala influensaepidemier, där högst 0,1 procent dör.

Just nu: Första spridningsfasen av Covid-19
Världen befinner sig nu i, eller vid slutet av, den första spridningsfasen av Covid-19-viruset. Det finns exempel på hur en del stater och regioner förefaller ha valt att mörka utbrott i stället för att omedelbart vidta åtgärder för att isolera de som insjuknat och satsa kraft på spårning av smittan. Kortsiktiga ekonomiska eller politiska överväganden har fått ersätta förnuftig epidemibekämpning. Följden har blivit att det nu tycks finnas ett antal områden där smittan har har fått svårkontrollerat fäste, och varifrån en andra spridningsvåg riskerar att ske.

Osäkerhet om hur viruset kommer att muteras
Hur Covid-19-viruset kommer att utvecklas och muteras är svårt att avgöra idag. Det går därför inte heller att avgöra om Covid-19 kan förväntas komma i flera vågor, på samma sätt som Spanska sjukan gjorde.

Spanska sjukan kom i tre vågor
Spanska sjukan kom i tre olika vågor med korta mellanrum. Första vågen var förhållandevis lindrig, möjligen jämförbar med det vi hittills sett av Covid-19.

Andra vågen dödligast
Andra vågen, som kom fyra till fem månader efter den första, var mycket kraftig och dödligheten var mycket högre än i normala influensaepidemier. Spanska sjukans andra våg drabbade i hög grad personer i åldersgruppen 20 – 40 år. Där återfanns också drygt hälften av dödsfallen. Antalet insjuknade mattades därefter något för att öka igen i början av 1919, ungefär ett halvår efter andra vågen.

Räknat i antalet insjuknade och döda var det tredje angreppet mindre allvarligt än det andra [Källa: Wikipedia]

Erik SM7DZV

Länkar— exempel på pandemier
Wikipedia: Spanska sjukan 
Amatörradionyheterna (2018-04-01): Nils – Telegrafistugans skyddsling 
Wikipedia: Digerdöden

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com