Föreningen AMSAT-SM nedlagd
Prövar ny form för fortsatt verksamhet

Posted by Erik SM7DZV on 17 mars, 2020 in Nyheter |

Lars Thunberg SM0TGU, fortsätter i ledningen för AMSAT-SM.

Vid sitt årsmöte den 10 mars beslutade medlemmarna att Föreningen AMSAT-SM skulle läggas ned. I stället bildades Sammanslutningen AMSAT-SM där de tidigare styrelsemedlemmarna i AMSAT-SM bildar en styrgrupp.

Allt kapital i den gamla föreningen överfördes till den nya Sammanslutningen AMSAT-SM liksom alla övriga AMSAT-SM-relaterade aktiviteter och konton, dvs HF-nätet, amatörradiosignalen SK0TX, webbsidan, Twitter, Google, utställningsmaterial och övrigt. Medlemskap i AMSAT-SM är, precis som tidigare, kostnadsfritt.

— AMSAT-SM har en stolt historia som en aktiv förening i amatörradio-Sverige, skriver Lars SM0TGU. Tiden innan internet blev varje persons tillgång hade vi egen försäljning av böcker och hårdvara, en telefon-BBS och medlemstidning som kom ut minst fyra gånger per år. Medlemstoppen var i samband med Oscar-40 med cirka 500 betalande medlemmar. Vi hade även ett seriöst projekt att försöka bygga en egen satellit.

När Internet kom minskade intresset för föreningen
— I samband med att internet växte och det blev möjligt att skaffa information och köpa utrustning från hela världen på ett enkelt sätt minskade även intresset för AMSAT-SM som förening, konstaterar Lars. Medlemstidningen Journal fick läggas ner pga. det kom in för få artiklar. På det sista fysiska årsmötet kom noll (0) medlemmar och vi gick då över till att ha möten via telefonkonferens.

 

— De senaste åren har det varit mycket svårt att få medlemmar att delta på årsmöten och med detta ge styrelsen ansvarsfrihet, skriver Lars. Vi har varit på gränsen flera gånger att behöva ställa in. Stadgarna har ändrats flera gånger för att kunna driva föreningen vidare med allt färre personer i styrelsen.

Intresset för amatörradio-satelliter stort
— Samtidigt är intresset för amatörradio-satelliter internationellt stort! AMSAT-SM växer kraftigt på Twitter där vi snart har över 1000 följare. Vi utbyter information med alla de “stora” namnen inom hobbyn och har kontakt med de tre stora i AMSAT-världen (USA, England och Tyskland).

Verksamheten regleras av riktlinjer i stället för stadgar
AMSAT-SM som traditionell förening är nu nerlagd och ett avslutat kapitel och kommer i framtiden drivas som en sammanslutning (grupp). Vi har skapat riktlinjer istället för stadgar och har en styrgrupp istället för styrelse. Något årsmöte behövs därför inte och eftersom vi inte är en förening krävs inte heller en revision. Vi väljer dock att behålla en revisorsfunktion för att ha en extern kontroll på den summa pengar vi förfogar över.

Mer lättrörligt
—På detta sätt kan AMSAT-SM drivas på ett nytt och mer lättrörligt sätt där vi kan förändras och förbättras kontinuerligt. Vi kommer få möjlighet att arbeta med frågor och information runt satelliter istället för att fundera på om vi lyckas få igenom ännu ett årsmöte.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com