Växande intresse för SSA:s HQ-nät
Pile-up och incheckningsrekord den 21 mars.

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2020 in Nyheter |

SSA:s ordförande
Anders Larsson SM6CNN.
FOTO ©Mats SM7BUA

40 stationer checkade in före och efter dagens HQ-nät, trots att radiostationen i Fjärås, Halland, hade att bemästra både pile-up och skakiga mottagningskonditioner.

Förra gången, den 7 mars, checkade 27 stationer in, det högsta antalet denna säsongen. Det rekordet stod sig inte mer än till idag, när antalet incheckare noterades till 40.

Dagens HQ-nätet handlade till stor del om den pågående Corona-epidemin och dess konsekvenser för planerade amatörradioaktiviteter.

En del av programtiden handlade om det inställda inställda årsmötet i Östersund och andra inställda amatörradioevenemang. I inslaget medverkar även Johan SA3BYC, som svarade på frågor kring det inställda arrangemanget i Östersund.

HQ-nätet 2020-03-21:

I slutet av sändningen finns tre sekunders tystnad, där några incheckningar klippts bort (av strikt redaktionella skäl). Därefter svarar Johan SA3BYC i årsmöteskommittén på några frågor innan Anders SM6CNN  avslutar veckans HQ-nät.

Inspelning av några incheckningar innan HQ-nätet  öppnade:

Lyssna till några av incheckningarna innan nätet öppnade klockan 09.00. Alla incheckningar finns inte med i ljudfilen. Incheckningarna som saknas är de första och de sista.  Lyssna gärna hur stationerna hörs i den störningsfria miljön på norra Öland jämfört med hur sändningar kan gå fram i normalstörda miljöer.

Nästa HQ-nät sänds den 4 april
HQ-nätet är information från SSA:s ordförande och sänds på 3704 kHz, lägre sidbandet, första och tredje lördagen varje månad. Lyssna för att hålla dej uppdaterad och checka in för att visa amatörradions bredd. Nästa HQ-nät sänds den 4 april.

Om inspelningen
Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nätet, som en service till radioamatörer vars mottagning är störd eller som ligger utom räckvidd. Inspelningarna är gjorda i Böda på Öland med mottagaren SDR-Play, och stationens ordinarie antenner samt programmet SDR Console.

Lyssna på tidigare sända HQ-nät  —>4

Tidigare inspelade HQ-nät

HQ-nätet den 2020-03-07. Operatör SM6CNN

Uppdaterat 2020-03-09: Ljudinspelning via SK4KO (fil nummer 2) av svårläst avsnitt i fil nummer 1.

Under HQ-nätet den 7 mars rapporterade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om pågående förberedelser inför SSA:s årsmöte i Östersund.

I inslaget medverkade även Petter SM3PXO direkt från sitt QTH i Jämtland. Dessvärre var den senare delen av sändningen kraftigt störd i södra Sverige.

I ett andra inslag medverkade Bernt SA6RTJ från Lysekil. Bernt rapporterade om en nyligen genomförd sambandsövning anknuten till SSA:s program för samhällsstöd vid allvarliga samhällskriser.

HQ_nätet 2020-03-07 del 1. Information om det kommande årsmötet i Östersund.

 

HQ-nätet 2020-03-07, Uppdatering 2020-03-09:
Information om det kommande årsmötet i Östersund.

Inspelning av Johan SA3BYC via SDR-mottagaren hos SK4KO.
Det är bättre ljudkvalitet på denna del av inspelningen än på motsvarande avsnitt ovan. Ett oläsbart avsnitt på cirka en minut, efter drygt 50 sekunder, är bortklippt.

HQ_nätet 2020-03-07 del 2. Rapport av Bernt SA6RTJ om en genomförd övning i Västsverige med inriktning på samband under allvarliga samhällskriser.


HQ-nätet den 2020-03-07. Operatör SM6CNN

Under HQ-nätet den 15 februari rapporterade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om det kommande ungdomslägret Nota i Norge, som nu är övertecknat. Arrangörerna kommer inte att kunna ta emot alla som ansökt om att få delta.

Informationen rymde även en rapport om firandet av World Radio Day i Grimeton, om Elsäkerhetsverkets arbete för att spåra störkällor, bland annat från solenergianläggningar. En annan punkt handlade om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som nu vänder sig till frivilligorganisationer för att planera insatser vid allvarliga samhällskriser.


HQ-nätet den 1 februari 2020, opertör SM6CNN


HQ-nätet från den 18 januari 2020 Operatör SM6CNN


HQ-nätet från den 7 december 2019 Operatör SM6CNN


HQ-nätet från den 2 november 2019 Operatör SM6CNN


HQ-nätet från den 10 oktober 2019, Operatör SM5PHU

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:,

Copyright © 2014-2020 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com