2020 sjuksköterskornas och barnmorskornas år
och idag högtidlighåller WHO Världshälsodagen

Posted by Erik SM7DZV on 5 april, 2020 in Nyheter |
Publicerat 2020-04-07

Idag, den 7 april 2020, är det Världshälsodagen, instiftad av FN-organet WHO World Health Organization.

WHO har proklamerat 2020 som sjuksköterskans och barnmorskans år. WHO vill därmed uppmärksamma dessa yrkesskategoriers arbete samt påminna världsledarna om den kritiska roll dessa yrkesutövare spelar för att hålla världen frisk.

I främsta ledet i kampen mot Covid-19
Sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal finns i främsta ledet när det gäller COVID-19. Det är sjukvårdspersonalen som skapar hög kvalitet, respektfull behandling och vård, leder samhällsdialog för att hantera rädsla och frågor. Sjuksköterskor medverkar också för att samla in data för kliniska studier. Utan sjuksköterskor skulle det inte komma några svar.

 

WHO kommer med rekommendationer
WHO kommer under 2020 att lyfta fram aktuell status för omvårdnad regionalt och runt om i världen. WHO och dess partners kommer att göra en serie rekommendationer för att stärka sjuksköterskorna och barnmorskorna i deras yrkesroller.

”Avgörande för att uppnå globala mål”
WHO skriver på sin hemsida att detta kommer att vara avgörande om vi ska uppnå nationella och globala mål relaterade till universell hälsotäckning, mödrar och barns hälsa, infektionssjukdomar och icke-smittsamma sjukdomar inklusive mentalhälsa, akut beredskap och respons, patientsäkerhet och leverans av integrerad, folkcentrerad vård, bland andra.

Erik SM7DZV

Länk:
WHO: Världshälsodagen den 7 april 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com