Nasa: Så här klarar du av att leva
isolerat och trångt under långa perioder

Posted by Erik SM7DZV on 5 april, 2020 in Nyheter |

Astronauten Anne McClain utför en test av tidsuppfattning ombord på ISS.
FOTO: NASA.

Människor i Sverige och resten av världen uppmanas sedan några veckor att iaktta social distans och undvika, eller sträva efter, att träffa så få människor som möjligt.

Uttalanden i olika medier tyder på att många människor känner sig instängda, begränsade och ibland besvärade av att inte kunna röra sig fritt som de brukar.

Veckans nyhetsbrev från den amerikanska rymdfartsmyndigheten NASA handlar om vad som krävs för att kunna leva isolerat och bara kunna umgås med några få människor.

NASA slår fast, att om det är något astronauterna på den Internationella Rymdstationen, ISS, är bra på, så är det att leva inpå andra, i mycket begränsade utrymmen och under lång tid.

 

Egenskaper som behövs för att leva isolerat
NASA-astronauten Anne McClain beskriver fem egenskaper som behövs för att klara av att leva isolerade och i mycket små grupper. NASA-astronauter kallar egenskaperna expeditionsbeteende, EB.  När det går bra talar man om ”Good EB”.

Fem nyckelegenskaper
Här definierar Anne McClain de fem nyckelbegreppen och går för vart och ett av dem igenom vad som menas och vad som krävs av lagmedlemmarna:

Färdighet 1, Kommunikation
Definition: Kommunikation innebär att prata så att du blir tydligt förstådd. Att lyssna och fråga för att förstå. Lyssna aktivt, ta upp icke-verbala ledtrådar. Identifiera, diskutera och arbeta sedan för att lösa konflikter.

För att öva bra ”kommunikations-EB”: dela information och känslor fritt. Prata om dina avsikter innan du vidtar åtgärder. Använd korrekt terminologi. Diskutera när dina eller andras handlingar inte var som förväntat. Ta dig tid att debriefa efter framgång eller konflikt. Lyssna och skriv sedan om meddelanden så att de förstås. Bekräfta när du har fel.

Färdighet 2, Ledarskap / följare
Definition: Hur väl ett team anpassar sig till förändrade situationer. En ledare förbättrar gruppens förmåga att genomföra sitt syfte genom positivt inflytande. En följare (även en underordnad ledare) bidrar aktivt till ledarens riktning. Skapa en miljö med förtroende.

För att öva bra ”ledarskap/följare-EB”: acceptera ansvar. Anpassa din stil till din miljö. Tilldela uppgifter och sätt mål. Föregå med gott exempel. Ge vägledning, information, feedback, coaching och uppmuntran. Se till att dina lagkamrater har resurser. Prata när något inte stämmer. Ställ frågor. Erbjud lösningar, inte bara problem.

Färdighet 3, Egenvård
Definition: Egenvård betyder att hålla reda på hur frisk du är på psykologiska och fysiska nivåer. Det inkluderar hygien, att hantera din tid och dina grejer, få sömn och bibehålla ditt humör. Genom egenvård visar du din förmåga att ligga steget före för att förbli frisk.

För att öva god ”egenvård-EB”: realistiskt bedöma dina egna styrkor och svagheter och deras inflytande på gruppen. Lära från sina misstag. Identifiera personliga tendenser och deras inflytande på din framgång eller misslyckande. Var öppen för dina svagheter och känslor. Vidta åtgärder för att mildra din egen stress eller negativitet (skicka inte den till gruppen). Var social. Sök feedback. Balansera arbete, vila och personlig tid. Vara organiserad.

Färdighet 4, Team Care — Laganda
Definition: Team Care är hur frisk gruppen är på psykologiska, fysiska och logistiska nivåer. Erkänna att detta kan påverkas av stress, trötthet, sjukdom, förnödenheter, resurser, arbetsbelastning etc. Sköta optimal teamprestanda trots utmaningar.

För att öva bra ”Team Care EB”, visa tålamod och respekt. Uppmuntra andra. Övervaka ditt team för tecken på stress eller trötthet. Uppmuntra deltagande i teamaktiviteter. Utveckla positiva relationer. Volontär för de obehagliga uppgifterna. Erbjud och acceptera hjälp. Dela beröm; ta skulden.

Färdighet 5, Leva i grupp
Definition: Group Living-färdigheter är hur människor samarbetar och blir ett team för att uppnå ett mål. Identifiera och hantera olika åsikter, kulturer, uppfattningar, färdigheter och personligheter. Visa motståndskraft mot svårigheter.

För att öva bra ”Group Living EB”, samarbeta snarare än tävla. Odla aktivt gruppkultur (använd varje individs kultur för att bygga upp helheten). Respektera roller, ansvar och arbetsbelastning. Ta ansvar; ge beröm fritt. Arbeta sedan för att säkerställa en positiv teaminställning. Håll dig lugn i konflikt.

Du kan vara framgångsrik i ensamhet om du är avsiktlig med dina handlingar och medvetet verkar för att ta hand om ditt team. När vi arbetar tillsammans kommer vi att fortsätta att vara starka.

[Slut citat.]

KÄLLA:
Anne McClain NASA (2020-04-02): An Astronaut’s Tips For Living in Space – Or Anywhere

Fördjupning bildtext:
NASA-astronauten Anne McClain ombord på den internationella rymdstationen visar hur Time Perception i Microgravity-experimentet går till. Målet med Time Perception i Microgravity-experimentet är att undersöka uppfattningen av tid för besättningsmedlemmar ombord på stationen. Besättningsmedlemmar uppmanas att utvärdera eller återge visningstiden för en blå fyrkant som visas i mitten av den huvudmonterade skärmen. Resultaten jämförs med mätningar som gjorts före och
efter rymdvistelsen.

[Översättning av Anne McClains text: Erik SM7DZV]
Erik SM7DZV

FOTNOT
Social distans för radioamatörer: En våglängd på 145 MHz.
(Definition saxad ur QRZ)

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com