NASA presenterar fantastisk idé — Vill bygga
gigantiskt radioteleskop på månens bortsida

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-04 14.

Idéskiss av NASA:s vision om ett radioteleskop på månens bortsida.
Credits: Saptarshi Bandyopadhyay

NASA Jet Propulsion Laboratory presenterade i veckan en idéskiss till ett framtida enormt rymd-/kosmologiprojekt. Det handlar om tankar på att placera ett radioteleskop med en kilometers diameter i en krater på månens bortsida. Projektet går under benämningen Lunar Crater Radio Telescope (LCRT).

Närmare science fiction kan ett ett förslag från NASA knappast komma idag.

Radioteleskopet kommer att arbeta i frekvensbandet sex till 30 MHz. Placeringen av teleskopet på månens bortsida ger stora fördelar jämfört med jordbaserade teleskop och teleskop ombord på satelliter:

Studerar universum på kortvågsbandet
• Ett sådant teleskop kan observera universumet på våglängder större än 10 meter, dvs. inom radions kortvågsområde, på frekvenser lägre än 30 MHz. Kortvågssignaler som sänds från jordens yta återspeglas av jordens jonosfär och rymden har därför hittills till stor del inte kunnat utforskas inom detta frekvensband.

Månen fysisk sköld mot störningar
• Månen fungerar som en fysisk sköld, som under månens natt isolerar teleskopet på månens bortvända sida från radiostörningar och ljud från jordbaserade källor, jonosfär , satelliter i omlopp runt jorden och solens radiobrus.

 

Monteras i en månkrater av robotar
Förslaget går ut på att sätta ut ett trådnät med 1 kilometers diameter med väggklättrande DuAxel-robotar i en månkrater med tre till fem kilometer i längd och med lämpligt djup-till-diameter-förhållande. På detta sätt räknar man med att kunna bilda en sfärisk reflektor.

Blir solsystemets största radioteleskop
Månkraterteleskopet (LCRT), med en diameter på en kilometer, kommer — om det kan och kommer att genomföras — att bli solsystemets största radioteleskop. LCRT väntas kunna möjliggöra enorma vetenskapliga upptäckter inom kosmologin genom att observera det tidiga universum inom 10–50 meters våglängdsband, dvs mellan sex och 30 MHz, ett område som inte har utforskats av människor hittills.

Erik SM7DZV

 

Länkar

NASA (2020-04-07): Lunar Crater Radio Telescope on the Far-Side of the Moon 
Science Alert.com (202-04-09): NASA Reveals Wild Project For Turning a Moon Crater Into a Radio Telescope

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com