Spanien släpper tillfälliga AO-AM-AN-prefix
Olicensierade får tillfälle prova på amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 16 april, 2020 in Nyheter |

Spansk specialsignal: AO495URQ.
Klicka på logotypen för länk till URE, Unión de Radioaficionados Spectaoles

Under perioden 15 – 30 april släpper Spanien nya prefix och specialsignaler för att fira IARU:s 95-årsjubileum.

Med anledning av COVID-19-pandemin öppnar landets frekvensmyndighet också för att olicensierade ges tillfälle att prova på amatörradiotrafik. Dessa sändningar ska följa gällande regler och ske i närvaro av den licensierade radioamatör som utnyttjar specialsignalen.

Kopplat till firandet av Internationella Amatörradiounionens (IARU) 95-årsjubileum, och för att stödja radioamatörer och radiokommunikation under den extrema situation som råder till följd av COVID-19 pandemin, har den nationella spanska amatörradioorganisationen Unión de Radioaficionados spectaoles (URE) ansökt om och fått tillstånd att använda tillfälliga specialsignaler.

Tillfälle för många att prova på amatörradio
Varje spansk sändaramatör tillåts under perioden 15 – 30 april att använda ett tillfälligt prefix och tillfälliga siffror följt av radioamatörens eget suffix. Med en sådan amatörradiosignal är det tänkt att varje radioamatör ska kunna upplåta sin radiostation för intresserade olicensierade personer som vill prova på amatörradio. Denna radiotrafik ska följa gällande regler samt genomföras och övervakas av den licensierade radioamatören som måste vara närvarande under sändningen.

 

URE skriver: ”Igår 15 april 2020 har det spanska statssekretariatet för telekommunikation och digital infrastruktur [den spanska motsvarigheten till PTS. Red:s anm.] släppt följande beslut:”

I anledning av 95-årsjubileet för stiftelsen International Amateur Radio Union (IARU), godkänner vi härmed att varje spansk licensierad radioamatör får använda en tillfällig specialsignal, vilken ska bestå av ett annat prefix och andra siffror men behåller grundsignalens suffix. Exempel:

• Prefix:
– EA-prefix ersätts med AO
– EB-prefix ersätts med AM
– EG-prefix ersätts med AN

• Område:
– Siffror: alla stationer måste lägga till ’95’ till sitt distriktsnummer.

• Till exempel:
EA4XXX… AO495XXX
EB2YYY… AM295YYY
EC7ZZZ… AN795ZZZ

Användningen av dessa specialsignaler är godkänd för sändning från enskilda amatörstationer. Sändningarna ska utföras under ansvar, direkt övervakning och effektiv närvaro av den licensierade radioamatören.

Användningsperioden för alla specialsignaler som stöds av denna resolution kommer att gälla från 15 april till 30 april 2020, båda inklusive.

Text och översättning: Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com