Bruno SM7HKM i Tranås — ”båtankarnas” räddare

Posted by Erik SM7DZV on 25 april, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-04-26: Smärre redaktionella kompletteringar och ytterligare en bild.

Detta är Bruno SM7HKM från Tranås. Han är en radiotekniker som verkligen vet hur mycket båtankare väger. Bilden från juni 2017, när Bruno lade sista handen vid radiohytten på den renoverade motortorpedbåten T38  — en gång i tiden världens snabbaste krigsfartyg. 
Fartyget i bakgrunden, 274, är  absolut ingen motortorpedbåt och har inget att göra med T38. Hon användes för helt andra uppgifter. (Se fotnot.)

FOTO © Erik SM7DZV

En av Brunos senaste renoveringar:
Telefunken trafikmottagare E104Kw/10.
Vikt 86 kilo, plus 20 kilo för SSB-enheten.

FOTO Bruno SM7HKM.
Klicka på bilden för länk till tyska Radiomuseet.

— Av Erik SM7DZV —

För radiotekniskt fåkunniga kan det vara på sin plats att börja med en definition:

Ett båtankare är i radiosammanhang en radiostation, mottagare eller sändare, som väger så mycket att den, i stället för ett ankare, skulle kunna användas, när en båt ska förtöjas.

Jag har renoverat två Telefunken av sent femtiotal och början av sextiotalet, en Telefunken E108 LW4 och E104/KW10, skriver Bruno. Den förstnämnda täcker frekvenserna 10KHz — 1,5 MHz på sex band. E104/KW10, går från 1,5MHz till 30,1 MHz, uppdelat på 18 frekvensområden. Vikten i bordslåda endast 86 kg (!) till det kommer en SSB-tillsats som i sin bordslåda väger cirka 20 kilo. E104 har huvudsakligen använts för punkt-till-punkttrafik, men den har inte förekommit i Sverige.

 

Tungviktare även från Rohde&Schwarz
Utöver de inledningsvis nämnda Telefunkenmottagarna har Bruno nyligen även renoverat Rohde&Schwarz EK07 och EK11-10, rejäla tungviktare dessa också. EK11-10 har ingått i flygvapnets Lopra-nät. Alla mottagarna har annan ägare.

Hur Bruno SM7HKM räddade ”Bybbens” gamla HRO
I morse (den 25 april 2020) uppmärksammade jag att Nisse SM7BYB skulle ha fyllt 100 år idag. Jag länkade till en tidigare publicerad artikel som handlar om hur Bruno SM7HKM renoverade Nisses, senare undertecknads, gamla HRO-mottagare från 1941. Det dröjde bara ett par timmar innan Bruno skickade ett kort mejl, där han skickade några bilder och berättade om de senaste renoveringsprojekten han avslutat.

SSB-tillsatsen BP102 till trafikmottagaren  Telefunken E104Kw/10.
FOTO (och restaurering) Bruno SM7HKM.

Telefunken trafikmottagare.
FOTO Bruno SM7HKM

 


Kort om restaureringen av motortorpedbåten T38

Bruno SM7HKM i T38-ans radiohytt, sedan den restaurerats. Ragnar SM7XFZ i Kråkegärde var också delaktig i upprustningen av radion ombord på T38 och bidrog med utrustning som saknades.
Bruno är inte kvar som medlem i T38. Han slutade där i vintras.

FOTO © Erik SM7DZV

Lars Nilsson Karlskrona, kassör för föreningen 38-ans vänner, är bland annat däck- och teleansvarig för motortorpedbåten. Här i samband med en täthetstest i början av juni 2017.
FOTO © Erik SM7DZV.

Några små läckor som måste tätas, men hon flyter. T38 under täthetstest på Karlskronavarvet, den 5 juni 2017. Ombord på fördäcket: Lars Nilsson, Karlskrona.
FOTO © Erik SM7DZV

FAKTARUTA:

Läs om T38-ans hela historia

T38 sjösattes i juli 1951 vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Sommaren 1952 ingick T38 i kustflottans fjärde motortorpedbåtsdivision med basering på Gålö.

I tjänst under fyra år
Sista gången T38 tjänstgjorde i Kustflottan var 1956. Vid ett fartprov i april 1956 utanför Karlskrona uppnådde T38 en fart av 51,6 knop. T38 var då ett av världens snabbaste krigsfartyg. Samma år vid midsommar anlände T38 till Karlskrona för avrustning, befälstecknet nedhalades och besättningen övergick till T42.

Finns nu på Marinmuseum i Karlskrona
T38 låg upplagd i Karlskrona i 22 år för att 1978 överföras som utställningsobjekt vid Malmö Teknik- och Sjöfartsmuseum. 1995 övertogs och restaurerades T38 till originalskick av Marinmuseum i Karlskrona.

T38 ägs av Statens Maritima Museer men körs och vårdas av medlemmarna i Motortorpedbåten T38 Vänner.

Källa: Motortorpedbåten T38 Vänner.


FOTNOT:

274 var en riktig skitbåt.
Hon användes för att hämta hem latrin från marinens fartyg, när de låg till sjöss. Latrinhämtningen genomfördes för att fartygen inte skulle förorena i skärgården genom att dumpa avföring i sjön.


LÄNK:

Om hur Bruno SM7HKM räddade livet på Nisses SM7BYB HRO-mottagare:

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com