Inriktningsplan för spektrumhantering från PTS
Sänkta effekten för tillståndsfri amatörradio kvar

Posted by Erik SM7DZV on 27 april, 2020 in Kommenterad nyhet |

— Av Erik SM7DZV (kommenterad nyhet) —

PTS har i dag presenterat en uppdatering av sin inriktningsplan för hur myndigheten avser att tilldela frekvensspektrum under de närmaste åren. I den nu publicerade planen redovisas bland annat aktuella förändringar av frekvensbandens användning.

Den nu presenterade inriktningsplanen är inte tillräckligt detaljerad för att med bestämdhet kunna säga något om den svenska amatörradions framtida tillgång till radiospektrum.

 

Sänkta effektnivån för tillståndsfri amatörradio kvar
Det enda som idag står klart utskrivet, är att den sänkta effektnivån för tillståndsfri amatörradio, 200 watt, kommer att bibehållas under kommande år. Den handfull radioamatörer som lobbade för effektsänkningen och för tillståndskrav för sändare mellan 200 och 1000 watt, vilket beslutades genom PTSFS 2018:3, ser ut att än en gång kunna känna sig belåtna.

Planen översiktlig — Kommer att uppdateras regelbundet
PTS inriktningsplan är översiktlig och avser att ge marknadsaktörerna bättre möjligheter att förutse framtida spektrumbeslut och därmed möjligheter att planera sina investeringar. PTS har för avsikt att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Länkar  — Läs mer
PTS (2020-04-27): Nyhetsmeddelande 
PTS (2020-04-27): Inriktningsplan (excelfil för nedladdning) 
Amatörradionyheterna (2018-09-21): PTS informationblad om amatörradiotillstånd

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com