Klassisk musik från Göteborgs Symfoniorkester
i Radiomuseets virusfria nyhetsbrev för maj 2020

Posted by Erik SM7DZV on 1 maj, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-05-01 klockan 12.30.

Radiomuseets nyhetsbrev, nr 136 för maj 2020, ger sina läsare möjligheten att lyssna till Joseph Haydns symfoni nr 96 i D-dur, under ledning av Barbara Hannigan i en inspelning av Göteborgs Symfoniorkester från oktober 2019.
Klicka på bilden för länk till GSOPlay. Klicka sedan på startsymbolen och njut.

Radiomuseet i Göteborg håller, som tidigare aviserats, stängt tills vidare och dess årsmöte är preliminärt framflyttat till i september. När museet kan öppnas igen kommer att meddelas på museets hemsida.

Glädjande är då att Radiomuseets nyhetsbrev för maj nu finns tillgängligt på nätet. Denna månad toppas Nyhetsbrevet av Göteborgs Symfoniorkester i en inspelning från oktober 2019 av Joseph Haydns symfoni nr 96 i D-dur under ledning av Barbara Hannigan.

Inspelningen förmedlas via Göteborgs Symfoniorkesters GSOPlay och kan, en helg som denna — när nyhetssändningarna till någon del handlar om otraditionell användning av desinfektionsmedel samt till stor del om virus- och antikroppstester — utgöra ett underbart substitut för obrända majbrasor, osjungna körhälsningar som hyllningar av våren samt omarscherade Förstamajdemonstrationer till arbetets ära.

 

Som alltid: Många intressanta tekniska artiklar
Nyhetsbrevet innehåller i övrigt artiklar om hur amatörradio kan användas för att bryta isolering under landets covid-19-karantän, Lennart Nilssons kurs om rörprovare, ett antal gamla fotografier från sändarstationen Änggården och många tekniska artiklar. Nostalgifaktorn tillgodoses av en Kenneth Johansson i Täby som på sin hemsida bland annat delar med sig en ritning till en kristallmottagare.

Textreklam här till Leif på Kållereds Radio
Till det kommer annonser från många radiotekniker som verkligen behärskar museala objekt. Förlåt, om Leif på Kållereds radio får en rad textreklam här. Leif var den som inte bara kunde tillhandahålla rätt drivrem utan dessutom kunde förklara varför min gamla Tandberg Båndopptaker nummer två inte fungerade, eftersom jag hade dragit den nya remmen lite fel…

Läsning rekommenderas
Behöver det framhållas att redaktionen med visst eftertryck rekommenderar nedladdning och läsning av Radiomuseets nyhetsbrev för maj 2020, nummer 136? Nej jag kunde väl tro det. Här är nedladdningslänken.

Erik SM7DZV

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com