Semantik vid en fiskbil i Dals Ed:
Fysisk — men inte social — distansering krävs

Posted by Erik SM7DZV on 24 maj, 2020 in Nyheter |

Skillnad mellan okontrollerad smittspridning och smittspridning vid förebyggande åtgärder – båda jämförda med tillgänglig vårdkapacitet. Det totala antalet smittade är detsamma i bägge fallen.
Hade bilden talat om fysisk distansering i stället för social distansering hade allt blivit rätt.
Illustration: Wikimedia Commons, BP OMowe – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.

I en kö vid en fiskbil i Dals Ed står köparna på ordentligt avstånd från varandra. En person kommer litet senare, ställer sig sist i kön och kommenterar:
— Jag ser att ni tillämpar social distansering.
— Nej, svarar en av de som redan väntat en stund på sin tur, vi tillämpar fysisk distansering.

När covid-19 spreds över världen fick Sverige ”Social distancing” på köpet. Det engelska begreppet översattes ord för ord. Eftersom myndigheternas översättare inte hade tid, eller tog sig tid, att tänka efter innan informationen gick ut via alla tillgängliga medier blev det fel.

Vill man begränsa spridningen av viruset är det fysisk distansering som behövs, inte att människor avskärmar sig från omvärlden.

 

Håll avstånd  — men bli inte isolerad
Viruspartiklar från covid-19-viruset är mest riskabla, om en osmittad person befinner sig inom ett avstånd av två meter från en redan smittad eller sjuk. Det som krävs, för att hindra smittspridning, är därför inte social distansering utan fysisk distansering. Håll avstånd till andra men se till att inte bli socialt isolerad. Social isolering riskerar att leda till psykisk- och social ohälsa samt följder därav.

Viktigt vara fortsatt försiktiga
Sjukvården är hårt ansträngd. Många Covid-19-sjuka ligger i respirator och på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Lyckligtvis drabbas inte många procent av befolkningen så hårt. Antalet inlagda på sjukhus utgör ett indirekt mått på att smittspridningen är stor i samhället. Det är alltså fortfarande viktigt att vara försiktig och vara noga med fysisk distansering.

Fysisk distansering eller kontaktundvikande
Svenska Wikipedia översätter det engelska uttrycket med ”social distansering (även känt som fysisk distansering och kontaktundvikande)”. Artikeln i svenska Wikipedia publicerades den 16 mars 2020 och är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Definition av ordet social
Under pandemin har myndigheter och medier gett oss det nya begreppet ”social distansering”, vilket förefaller vara en misslyckad direktöversättning, ord för ord, från engelskan. För att gå till botten med begreppet bör man börja med att granska adjektivet social. Akademins Svensk Ordbok ger två definitioner: Den ena är kopplad till betydelsen av något som om har att göra med (en del av) samhället och dess organisation. Den andra har anknytning till samspelet mellan människor i grupp.

Social distansering minskar inte smittorisken
En bokstavstolkning av begreppet social distansering skulle därför vara att människor antingen skulle avskärma sig från samhället eller avskärma sig från sociala kontakter med andra människor. Social distansering i försöken att begränsa spridningen av covid-19-viruset skulle därmed riskera att skapa samhälleligt och psykiskt isolerade människor. Det vore en utveckling som många sannolikt skulle må dåligt av.

…men det gör fysisk distansering
Social distansering minskar inte risken för smittspridning under den pågående pandemin. Fysisk distansering för det. Det var det man kände till vid fiskbilen i Dals Ed.

Erik SM7DZV
Länk
Global News (2020-03-23): Social distancing is out, physical distancing is in — here’s how to do it
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com