Flera hundra personer skadadades allvarligt 2019
App från Elsäkerhetsverket ska minska elolyckor

Posted by Erik SM7DZV on 26 maj, 2020 in Nyheter |

– Alldeles för många skadas av felaktiga elinstallationer, säger energiminister Anders Ygeman.
Foto: Bill Nilsson, Regeringskansliet

Flera hundra personer skadas allvarligt av el i hemmen varje år, varav många barn.

En färsk Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket och Sveriges konsumenter låtit göra, visar att en av 20 har råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt. Det motsvarar en halv miljon svenskar.

”Alldeles för många skadas”
– Alldeles för många skadas av felaktiga elinstallationer. Med Koppla säkert blir det lättare att göra rätt, och förhoppningsvis kan många olyckor undvikas, säger energiminister Anders Ygeman.

Mer än 500 elolyckor under 2019
Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud anmälts till Elsäkerhetsverket. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som yrkesverksamma i elbranschen gör. I årets rapport har de anmälda elolyckorna ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2018.

Män under 30 drabbas mest ofta
Strömgenomgång är totalt sett den vanligaste orsaken med hela 94 procent av de elolyckor som anmäls. Även bland yrkespersoner är det vanligast med strömgenomgång som står för 92 procent av de anmälda elolyckorna. Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftare drabbas av elolyckor.

 

Vilken butik som helst får sälja elmateriel
Vilken butik som helst får idag sälja elmateriel men alla har inte kunskap om lagstiftningen om vad man får installera eller inte. Tjänsten kommer därför att hjälpa de som säljer och ger råd vid köp av elmateriel att ge rätt information till kunden. Användaren anger vilken produkt det gäller och i vilken miljö den ska användas i och klickar på sök. I Koppla säkert finns också information om var man i sin närmiljö hittar ett elinstallationsföretag som kan utföra arbetet.

Ny informationstjänst
Elsäkerhetsverket har tillsammans med butiker, e-handlare och återförsäljare av elprodukter, tagit fram en ny informationstjänst för konsumenter. Tjänsten Koppla säkert ska göra det enklare att göra rätt när el ska installeras i bostaden.

Ny nätbaserad informationsbank tillgänglig för alla
På regeringens uppdrag att förbättra informationen vid försäljning av elinstallationsmateriel, har Elsäkerhetsverket byggt upp en helt ny informationsbank som är lätt tillgänglig för alla. Koppla säkert ska hjälpa konsumenter som köper elmateriel, att snabbt och enkelt få reda på vad man får koppla själv och vad man inte får göra gällande el. Den fungerar som en app men är en nätbaserad tjänst för såväl mobila plattformar som datorer.

Erik SM7DZV
Källor
Elsäkerhetsverket (2020-05-26): Ny tjänst ska minska olagligt elarbete
Elsäkerhetsverket (2020-05-26): Koppla säkert
Elsäkerhetsverket (2020-05-07) Antalet anmälda elolyckor ökade 2019

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com