Från och med i dag den 10 juni
skärps kraven på reservkraft för mobilnäten

Posted by Erik SM7DZV on 10 juni, 2020 in Debattartikel, Kommenterad nyhet, Ledare |
Publicerad 2020-06-09 kl 16.32. Senast uppdaterad 2020-06-10 klockan 08.35. (Redaktionell ändring)

Mobiltelefonmast, Öland.
Foto© Erik SM7DZV.

Från och med den 10 juni 2020, det vill säga idag, ska operatörerna bland annat se till att viktiga tillgångar och förbindelser säkerställs med olika nivåer av redundans, det vill säga extrakapacitet.

Reglerna innebär bland annat krav på reservkraft, som för viktiga delar i näten räcker upp till 24 timmar vid strömavbrott. Kraven är högre ju fler anslutningar som skulle drabbas av ett avbrott.

Ska klara minst fyra timmar strömavbrott i glesbygd
För mobiloperatörerna finns ytterligare ett reservkraftskrav. Här gäller att, oavsett hur många som skulle drabbas av ett strömavbrott, så ska reservkraften räcka minst en timme i tätort och minst fyra timmar i glesbygd, utan att täckningen påverkas.

Beredskap för långa strömavbrott “inte rimligt”

 

Post- och Telestyrelsens avväganden inför föreskriftsarbetet innefattade bland annat bedömningen att det av ekonomiska skäl inte skulle vara rimligt att kräva att operatörerna skulle förse varje basstation med reservkraft för någon längre tid (se länk till Amatörradionyheterna 2019).

Redaktionens slutsats då var att telefonerna dör när strömavbrottet kommer. Den kommer att gälla även i fortsättningen, dock med reservationen att telefonerna nu ska fungera i åtminstone en till fyra timmar efter det strömmen gått. Resonemanget har slående likheter med samhällets bedömningar, före mars 2020, av beredskapsbehoven inför en eventuell pandemi.

Hur länge ska privata vinstintressen tillåtas vara gränssättande
för samhällets krisberedskap och infrastruktur?
Nyckelfrågan handlar i båda dessa fall — och i flera andra — om hur länge privata vinstintressen, i stället för allas gemensamma trygghet, ska tillåtas vara gränssättande för samhällets behov och krisberedskap. Hur länge ska 1990-talets privatiseringsexperiment tillåtas fortsätta? Hur länge ska ägandet och kontrollen av samhällets infrastruktur tillåtas ligga i händerna på siffernissar, riskkapitalister och penningtvättare?

Det som till syvende og sidst avgör hur det blir, är om Sveriges befolkning lärt sig något, medan pandemin hemsökt vårt land.

Erik SM7DZV

 

Länkar:
PTS pressmeddelande(2020-06-09): Skärpta krav på reservkraft börjar gälla
PTS PTSFS 2015:2: Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet 
Amatörradionyheterna (2019-01-19): Telefonen dör när strömmen går — Beredskap för långa strömavbrott “inte rimligt”

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com