Radiostörningar från robotgräsklippare
ska anmälas till Post- och Telestyrelsen

Posted by Erik SM7DZV on 26 juni, 2020 in Nyheter |

En av de robotgräsklippare som striden handlade om 2016.
FOTO: Elsäkerhetsverket.

Den som upplever störningar orsakade av robotgräsklippare ska skicka sina anmälningar till Post- och Telestyrelsen. Det är följden av ett EU-direktiv som kom, sedan Elsäkerhetsverket 2017 förlorat i Förvaltningsrätten i en dom som rörde säljstopp för störande robotgräsklippare. Motpart i rättegången var Huskvarna AB.

Under våren 2016 utfärdade Elsäkerhetsverket säljförbud för fyra olika robotgräsklippare. Bland berörda företag fanns både tillverkare, bland dem Huskvarna AB och Gardena AB, och återförsäljare, bland dem Jula AB. Samtliga säljförbud överklagades och i en slutlig dom i Kammarrätten i juni 2017 avvisades Elsäkerhetsverkets säljförbud.

 

Marknadskontrollen flyttades från Elsäkerhetsverket till PTS
Elsäkerhetsverkets analys av domen ledde till att marknadskontroll av robotgräsklippare skulle ligga under Post- och Telestyrelsen, PTS. Skälet var att störningarna från robotgräsklippare ska betraktas som radiostörningar. Robotgräsklippare faller sedan den 1 januari 2018 under EU:s radioutrustningsdirektiv. Ansvaret för marknadskontrollen ligger därmed hos PTS, inte hos Elsäkerhetsverket.

PTS har hittills inte granskat några robotgräsklippare
Efter säljförbuden 2017 och domen som gick emot Elsäkerhetsverket 2017 har verket släppt frågor rörande robotgräsklippare. PTS har övertagit ansvaret för marknadstillsynen. Det är till PTS som anmälningar om störande robotgräsklippare ska skickas.

PTS har hittills inte granskat några robotgräsklippare.

Erik SM7DZV
Relaterade länkar
Amatörradionyheterna (2016-04-27): Säljstoppade robotgräsklipparna får fortsätta säljas
Amatörradionyheterna (2017-06-16):Förvaltningsrätten upphäver försäljningsförbud för robotgräsklippare
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com