Toppmoderna repeatrar på Öland

Posted by Erik SM7DZV on 28 juni, 2020 in Nyheter |

Borgholmsrepeaterns antenner.
FOTO ur video av Göran SM7DMY.

Lagom till turistsäsongen har samtliga repeatrar på Öland fått ny repeaterlogik, SvxLink, som körs i en Raspberry Pi. På Öland finns flera repeatrar i form av SK7RNs tre 2m-repeatrar i Böda, Borgholm och Mörbylånga – samt SK7RFLs 2m+70cm i Algutsrum.

SK7RNs repeatrar är ständigt länkade via analog 70cm simplexlänk. SK7RFL och SK7RN kan länkas samman via Internet. SK7RFL har dessutom EchoLink. Inom kort driftsätts nu även en DMR-repeater på SK7RFL.

Ökad stabilitet och bättre ljudkvalitet
Som Amatörradionyheterna tidigare kunnat informera om, har övergången till SvxLink inneburit ökad stabilitet samt bättre ljudkvalitet. Samtliga repeatrar är utrustade med reservkraft, för att kunna användas vid nödsamband. SvxLink är en programvara för Linux som utvecklats av SM0SVX, Tobias.

Nya finesser utan att avskräcka tidigare användare
– Det som har varit den stora utmaningen, är att tillföra nya finesser – utan att det för den skull gör att de, som inte har intresse eller förmåga att sätta sig in i alla funktioner, inte längre kan eller vågar använda repeaternätet, säger Peter SM5GXQ som har designat och konfigurerat repeaterlogiken för de aktuella repeatrarna på Öland. Dessutom har det inte varit lätt att kombinera uppkoppling via internetbaserad reflektor med analoga länkar, tillägger han.

 

Echolink över SK7RFL
SK7RFL och SK7RN har i princip liknande funktioner, med undantag av EchoLink som bara finns på SK7RFL.

Koppling mellan SK7RFL och SK7RN
SK7RFL och SK7RN kan kopplas samman på olika sätt. T ex varje söndag klockan 09.00 läses SSA-bulletin av SK7SSA, och då länkas repeatrarna samman automatiskt. Under andra perioder kan repeatrarna också vara permanent länkade. I dessa fall bör man tänka på att länkningen startar efter första sändningspasset.

Man kan även styra sammankoppling med hjälp av DTMF.  SK7RN och SK7RFL stödjer alla kommandon i SvxLink, plus ett antal egna varianter (genvägar). T ex kan man från SK7RN koppla sig till SK7RFL med DTMF 7, och vice versa med DTMF 8. De talgrupper som aktiveras genom manuella kommandon eller från externa repeatrar gäller tills repeatern går ned.

Når 20-talet andra repeatrar via Svx-link
Med hjälp av SvxLink får man även få kontakt med ett 20-tal andra repeatrar i Sverige. SvxLink stödjer uppkoppling mot en reflektor, där man kan välja talgrupper – på ungefär samma sätt som man gör på DMR. Dock har SvxLink i nuläget ingen som helst koppling till DMR eller Brandmeister. Normalt väljer man talgrupp med DTMF 91, följt av talgruppens nummer.

På de aktuella repeatrarna kan man även välja talgrupp, genom att direkt slå enbart talgruppens nummer. Kommandon behöver inte heller avslutas med ”fyrkant” (#). Utöver dessa kommandon finns även ett ”QSY-kommando”, 92 som ger inblandade repeatrar en ”privat talgrupp”, ”följ senaste QSY” 93 samt 94 följt av talgruppens nummer för att momentant lägga till passning på ytterligare talgrupper. Samtal på talgrupp 240 bör hållas korta, varefter övergång till annan talgrupp sker.

Lokalt QSO det normala
Normalt blir QSOt lokalt, om man inte manuellt aktiverar någon talgrupp med DTMF. Dock aktiveras en ”egen talgrupp”, som används för att repeateransvarig skall kunna avlyssna trafiken via egen simplexnod. Dessutom kommer det att etableras ett samarbete med SK5BN i Norrköping, som på prov kommer att kunna höra trafiken på Öland genom sin nya 70cm-repeater.

Här kan man se vilka repeatrar som är anslutna till den sk ”Ostkustlänken” .

Logiken kommer att verbalt informera om talgrupp och anslutna repeatrar. Mellan repeatrarna på Öland används istället Morse – en bokstav som anger senast aktiva repeater. Här kan man på SK7RFL även höra om trafiken kom från 2m eller 70cm – som är permanent hopkopplade på den repeatern.

Övriga kommandon
I övrigt finns kommandon, såsom:

1. Aktiverar ”papegojan” som sänder tillbaka allt du säger.
5. Ger flygväder (METAR) för närmaste flygplats (Kalmar).
7. Koppla samman manuellt från SK7RN till SK7RFL.
8. Koppla samman manuellt från SK7RFL till SK7RN.
9. Kopplar ifrån alla reflektorer, ifall man vill ha ett lokalt QSO.
2*. Ger på SK7RFL en komplett listning av de via EchoLink anslutna stationerna.

Talgruppsnummer
Talgruppsnummer för de vanligaste talgrupperna kan på SK7RFL och SK7RN slås direkt utan prefix. Även nodnummer på EchoLink kan på SK7RFL slås direkt. I de fall att talgruppsnummer skulle sammanfalla med ett nodnummer, kan man slå prefixet 2* framför nodnumret. Dessutom finns en ”kortnummerlista” som kommer att vara gemensam för noderna SK7RFL, SK5BN och SM5GXQ. Man slår då DTMF D följt av några få siffor. I denna kortnummerlista finns alla svenska repeatrar och noder. Experimentellt finns här även viss möjlighet till samtrafik mellan EchoLink och ett fåtal talgrupper på DMR/Brandmeister. Länk till kortnummerlistan. 

Inkommande anrop enbart om repeatern är i vila
Precis som när det gäller inkommande anrop på talgrupper, som aldrig kan bryta in i ett pågående QSO, har man på SK7RFL implementerat motsvarande lösning för EchoLink. Inkommande anrop tillåts bara om repeatern är i vila. I andra fall fås ett vänligt talmeddelande följt av nedkoppling. Timeout är normalt satt till samma tid som repeatern är aktiv, dvs 30 sekunder.

Säkerhetsfunktioner mot ”dubbling”
Man kan därför inte koppla upp sig via EchoLink för att ”passa repeatern”. Repeatern startar heller inte förrän den som ansluter nycklar sin ”PTT”. Dessutom finns en spärr, så att det inte går att blanda EchoLink med SvxLinks reflektor. Allt detta sätts dock tillfälligt ur spel, när repeatrarna automatiskt kopplas samman vid bulletinläsning. Då kan för närvarande upp till tio inkommande anslutningar från EchoLink ligga uppkopplade och invänta bulletinen. De blir då också länkade till SK7RN, som ju annars saknar EchoLink.

Länkar
Detaljerad beskrivning av repeaterlogiken, inklusive fullständig kommandolista för SK7RFL och SK7RN finns på följande länkar:
Länk till detaljerad repeaterlogik (Granudden)
Länk till SK7RN – repeatersida 
Länk till SK7RFL 
Länk till Svx-portalen 
Länk till SvxLink by SM0SVX, Tobias

Peter SM7GXQ
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com