Trots krav på reservkraft för mobilbaser:
— Teleavbrott när åskan släckte elnätet

Posted by Erik SM7DZV on 11 juli, 2020 in Nyheter |

Janne Blomquist SM5SUH.
FOTO Erik SM7DZV

Från och med den 10 juni är mobiloperatörer ålagda att ha reservkraft för fyra timmar på telefonbaser i glesbygd.

Den 28 juni gick åskan hårt mellan Ödeshög och Tranås. Åskan slog ned och strömmen gick. Samma sekund slocknade mobilnätet, bland annat i byn Boet, där Janne Blomquist SM5SUH bor:

”Åsknedslaget som tog strömmen kom 19.01. Strömmen kom tillbaka till oss och till telefonmasten klockan 21.12. Enligt sms från vattenfall var hela området klart igen klockan 22.22, skrev Janne till redaktionen. ”Vi var alltså utan telefon i över två timmar, vilken kunde ha blivit ödesdigert om åskan tänt eld på skog eller hus.”

Har inte Telia reservkraft vid sina master?
Frågan som Janne ställde var därför: ”Har inte Telia försett sina mobiltelefonbaser med reservkraft, på det sätt företaget är ålagt att göra, eller hade teleavbrottet andra orsaker?”

Telia: ”Vi har hållit på i fem år”
Vi skickade frågan vidare till Telia som svarade att man förberett och genomfört utbyggnaden av reservkraft under fem års tid, och man nu är klar.

 

På frågan om det aktuella teleavbrottet ville teknikerna veta var och när händelsen inträffat, samt om det var fast telefoni eller mobiltelefoni som berördes för kunden, samt (en avslutande parentes) att man antog ”att du redan har koll på att det är en kund till Telia”. Det var lätt ordnat — eftersom det fasta nätet är nedklippt, så det var mobilnätet som gick ned. Tiderna framgick av uppgifter intill den kartbild som vi bifogade.

”Andra master tar över vid strömavbrott”

”Det du refererar till i detta specifika fallet är 3G site. Om den går ned exempelvis med anledning av kraftavbrott är det för just den här sajten planerat så att närliggande master tar över temporärt”, skrev Telia i sitt svar. ”Efter kontroll har vi konstaterat att närliggande siter inte tappade kraften och att det fanns GSM täckning i området under störningen. Sedan kan det finnas lokala och individuella variationer beroende på geografin mm.”

Det innebär i klartext att just för denna mobilbas saknas reservkraft. Janne kommenterar:

”Det är bara denna masten som ger oss täckning här”
— Jag har bott i Boet i 33 år, och jobbat med mobilabonnemang i många av dessa år. Det är bara 3G som fungerar här — från den masten. Innan den masten kom upp hade vi ett helvete med mobiltelefoner i området. säger Janne. Man skyller ifrån sig trots att man haft fem år på sig för att få  till avbrottsfri kommunikation. Vi hade väl inte ställt denna fråga om vi inte varit utan telefoni eller hur?

Blev orolig när det inte gick att ringa
— När strömmen gick och jag och en granne här sprang och tittade om vi kunde se något ställe där det brann i våra hus och lagårdar, så kom vi ju på att vi kanske skulle ringa några fler och säga till att dom skulle gå ut och kolla sina hus, men då upptäckte vi ju att det inte gick att ringa. Och då blir man ju orolig, berättar Janne. Vi var flera som försökte ringa flera gånger. Och det gick inte.

Ingen information
— Det går ju heller inte att hämta någon information utifrån. Tal är ju den enkla biten, den kräver ju väldigt liten bandbredd. Men om vi hade velat försöka hämta information på nätet så hade ju det varit totalt omöjligt. Det fanns inte en chans att komma ut under hela det här avbrottet.

”Tur att inget hade tagit eld”
— Som tur var det ju ingenting som brann. Men säg nu att det hade brunnit någonstans. Då hade vi ju inte kunnat använda telefonerna, säger Janne. Det var ju tanken när det small. Var slog åskan ner? Vad var det som hände? Hade vi nu upptäckt brand så hade vi inte kunnat larma. Tack och lov var det ju inte så.

PTS tillsynsmyndighet
Post- och Telestyrelsen är tillsynsmyndighet för mobiltelefonnäten. Redaktionens fråga till PTS var om det finns uppgifter hos myndigheten om hur stor andel av mobiltelefonbaserna som uppfyller de krav som nu ställs, dels i städer/tätorter, dels i glesbygder/motsvarande.

Känner inte till situationen idag
Svaret från PTS var att ”det kommer att visa sig i tillsyn”. I dagsläget vet alltså inte PTS hur situationen ser ut. För föreskrifter och bestämmelser är det ofta så att man först sätter regler och sen kontrollerar regelefterlevnaden. PTS uppger att man troligen kommer att genomföra någon form av tillsyn kring detta senare i år. Exakt när går inte att säga just nu.

Tog bara bort stolparna och koppartråden

Avklippta och kvarlämnade telekablar.
FOTO Janne SM5SUH.

— Något annat jag retar mig på med Telia, säger Janne, är hur de har gjort när de tagit bort koppartråden för många.

Förr: Ansvar till första jacket
— Förr hette det ju att Telia ansvarade fram till första jacket, och nog trodde jag att de skulle se till att trådarna från huset och vidare till telestationerna skulle försvinna när de nu tog bort stolpar och ledningar.

Rev stolparna och tog ned ledningarna
— Visst, det kom ett gäng på terrängmotorcyklar och rev upp stolparna och tog ner ledningarna. Men när det gäller ledningen in till huset och dess fastsättning där så klippte de bara av tråden på lämpligt ställe och lät den hänga.

Många ”äldre äldre” får själva städa upp efter Telia
— Här i trakten finns många som går under den nu moderna beteckningen ”äldre äldre”, som inte har någon möjlighet att fixa detta själva utan får leja hjälp för att snygga till.

”Mitt avtal var med Telia”
— Jag kontaktade Telia som är den part jag haft avtal med och den part som avslutat detta avtal och ifrågasatte hur de kunde lämna det på det här viset och vem som skulle stå för kostnaden för den elektriker som vissa måste anlita för att göra jobbet klart.
— Det enda jag fick till svar var att jag skulle kontakta Skanova. Jag svarade att det är med Telia jag haft ett avtal. Det är Telia som sagt upp koppartråden och det är Telia som beställt jobbet hos Skanova, att ta ner stolpar och ledningar.

”Ledningarna fladdrar i vinden”
— Varför skall jag som kund hos Telia vända mig till någon annan än Telia med detta ärende? Det vore väl i Telia intresse att kontakta företaget de anlitat för jobbet och se till att det blir bra gjort. Jag har inte fått något svar på detta, och ännu så länge fladdrar ledningarna i vinden…

— Jag irriterar mig egentligen inte över att de överger tråd för trådlöst, det är tidens gång, men Telia kunde ha haft bättre mobilnät innan de övergav det gamla trådnätet, säger Janne. Däremot tycker jag att det är för djävligt att de river ner det gamla nätet utan att göra klart efter sig, och sedan överlåter åt husägarna, oavsett ålder, att betala för att få det fixat.

Närmaste grannen: Dam 84 år
— Min närmaste granne är en dam på 84 år. Hos henne hänger och slänger de avklippta telefonledningarna och river i rappningen på ytterväggen .

Planlagd och händelsestyrd tillsyn
— Post- och Telestyrelsen har två olika sorters tillsyn: planlagd tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Den här situationen borde kunna motivera en händelsestyrd tillsyn, funderar Janne.

Erik SM7DZV
Länkar
Amatörradionyheterna (2020-06-10): Från och med i dag den 10 juni skärps kraven på reservkraft för mobilnäten
Täckningskollen: Kolla mobiltäckningen i din egen kommun

FOTNOT

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna och genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.

Källa: PTS (2020-06-09) Skärpta krav på reservkraft börjar gälla

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com