Godkännande per post, prolog till SSA:s årsmöte
Enda beslutet: Fastställa valberedningens förslag

Posted by Erik SM7DZV on 29 augusti, 2020 in Nyheter |

I linje med tidigare information, från SSA:s ordförande Anders SM6CNN vid senaste HQ-nätet, kommer SSA att genomföra sitt uppskjutna årsmöte som en form av poströstning. Årsmöteshandlingarna kommer att distribueras i september-numret av medlemstidningen QTC.

Årsmötet ska enbart fastställa valberedningens förslag. Årsmötet kommer att genomföras på Skype den 6 oktober. Endast styrelsen, revisorer, ett par funktionärer och distriktsledare kommer att kunna delta.

Kommer att streamas på nätet?
Av styrelseprotokollet framgår inte om mötet kommer att streamas live på nätet för att medlemmarna själva — de som har tillgång till internet —  åtminstone ska kunna se och lyssna till vad som sägs och beslutas.

 

Protokollet från den 18 augusti
Protokollet från SSA:s styrelsemöte den 18 augusti finns tillgängligt på nätet. Den sjätte paragrafen handlar om beslut inför det kommande formella årsmötet:

§6 Årsmötet 2020

På grund av den rådande pandemin beslutar styrelsen att årets årsmöte genomförs genom poströstning. Alla medlemmar kan rösta och röstsedlarna skall vara kansliet tillhanda senast den 30 september 2020. Röstsedeln distribueras med QTC #9 2020 och röstning kan ske per brev, e-post eller genom att logga in på medlemssidorna och fylla i dagordningen som samtidigt är röstformulär. Samtliga personer som är föreslagna är tillfrågade och står till förfogande.

Andra alternativ kan föreslås efter dagordningen utom för §14 och §15. Årsmötet skall bara fastställa valberedningens förslag.

Årsmötet är bestämt att äga rum den 6 oktober 2020 kl. 18.00. Deltagare via Skype är styrelsen, revisorer, ett par funktionärer och distriktsledare.

Röstlängden blir lika med summan av de som röstat via dagordningen/röstformuläret.

Länk:
Ladda ned protokollet. Klicka här.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com