Öländsk brygga kopplar samman DMR
med öns fem analoga FM-repeatrar

Posted by Erik SM7DZV on 5 september, 2020 in Nyheter |

Peter SM7GXQ har konfigurerat och installerat ny repeaterlogik på Ölands samtliga repeatrar i sommar. Han har också byggt bryggan som kopplar ihop DMR med  de analoga FM-repeatrarna.
FOTO © Erik SM7DZV

Sedan början av sommaren i år har repeatrarna på Öland (SK7RFL och SK7RN) varit uppkopplade på ”Ostkustlänken” (SvxLink Reflektornätverk). De är också automatiskt sammankopplade.. Senare under sommaren driftsattes även en DMR-repeater på SK7RFL. Nu erbjuds även samtrafik mellan DMR och lokal trafik över alla fyra repeatrar på Öland.

Mot DMR-nätet jobbar bryggan med en enda talgrupp, 240721. Sänder man på den talgruppen, startar repeatrarna på Öland och lägger ut det man säger. Samma sak gäller i den omvända riktningen, dvs så snart den automatiska sammankopplingen mellan SK7RFL och SK7RN startat efter första sändningspasset – ja då går trafiken även ut på DMR-talgruppen 240721. Övrig trafik på repeatrarna, t ex via EchoLink eller SvxLink reflektornätverk, går inte ut på DMR. Skulle någon sända in på DMR under ett sådant QSO, då blir man inte ”insläppt” helt enkelt. Däremot görs ett undantag vid bulletinsändning från SK7SSA.

– Man kunde ju tro att detta redan fungerade från början. Speciellt eftersom talgruppsnumreringen på SvxLink och DMR är till stora delar identisk. Det säger Peter SM7GXQ, som konfigurerat och installerat ny repeaterlogik på Ölands samtliga repeatrar i sommar.

 

Två skilda världar
Men DMR och analog FM är i själva verket två skilda världar, där enda likheten mellan DMR och SvxLink är att de bygger på talgrupper. Det är inte enbart ljudet som måste omvandlas mellan analogt och digitalt – utan även all signalering, såsom PTT och Squelch. Medan det redan finns färdiga verktyg för signalering mot DMR-nätet och för själva omvandlingen av ljudet, saknas en färdig lösning för själva sammankopplingen med SvxLink.

– SP2ONG, Waldek, har tagit fram en prototyp som jag vidareutvecklat, säger Peter.

Ljudet i båda riktningarna hanteras sedan internt i samma Raspberry Pi som SK7RFLs repeaterlogik (SvxLInk) körs i. Ljudet på DMR håller förstås inte samma kristallklara kvalitet som SvxLink faktiskt kan skryta med. Men det blir läsbart och med hjälp av verktyg som AGC och Equalizer så har ljudet faktiskt blivit riktigt bra.

Gjordes för att möte efterfrågan
– Lösningen skapades primärt för att möta efterfrågan från amatörer ute i landet som vill hålla kontakt med Öland och östra Småland, säger Peter.

Service till de som är intresserade…
Nu är förstås 240721 inte en talgrupp som går ut på mängder av DMR-repeatrar och hotspots över hela landet. Men de som är intresserade kan lägga in den i sin hotspot eller användaraktivera den tillfälligt på en närbelägen repeater. Och på SK7RFL DMR-repeater använder man talgruppen 6 på TS1.

Skulle man nu istället vilja ansluta till den lokala trafiken över SK7RFLs DMR-repeater, är talgruppen istället 240717. Då behöver man inte samtidigt gå ut över 5 analoga frekvenser. Denna talgrupp är dygnet runt sammankopplad med den lokala talgruppen 9 på SK7RFL. Samma sak gäller förstås även här, dvs de som är intresserade kan lägga in den i sina hotspots.

Länkar
Brygga mellan DMR och SvxLink på SK7RFL
Teknisk lösning för bryggan
SM5GXQs repeaterskola på SK7RFL.se

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com