PTS inbjuder till nätforum SRD — kortdistansradio

Posted by Erik SM7DZV on 5 september, 2020 in Nyheter |

SRD är en förkortning av begreppet ”Short Range Devices”, det vill säga radioutrustning med låg effekt för kortdistansanvändning. Sådan användning är i dag i normalfallet undantagen från tillståndsplikt.

Nu inbjuder PTS till ett forum kring SDR och dess användning. Syftet är enligt inbjudan att beskriva PTS engagemang inom området på internationell och nationell nivå. Forumet kommer att hållas den 5 oktober som ett online-möte. Inbjudan riktar sig till företag, tillverkare av SRD-utrustning, användare och organisationer till SRD-forum.

SRD omfattas inte av skydd mot störningar enligt LEK
Användning av SRD-produkter och kortdistanskommunikation regleras inte i Internationella Teleunionens, ITU, Radioreglemente. Begreppet kortdistanskommunikation innefattar till exempel fjärrkontroller till leksaker och trådlösa hushållsapparater. Sådana produkter omfattas inte av skydd mot störningar av Lagen om elektronisk kommunikation, LEK. Ändå har PTS fattat beslut om avslag för ansökningar om sändningstillstånd för satellitkommunikation.

 

PTS SRD-forum kommer att koncentreras på frågor som bland annat hur undantag från tillståndsplikt tas fram samt hur användningen regleras i PTS föreskrift om undantag.

PTS framhåller att det är fel att säga att SRD är undantaget från tillståndsplikt, ”eftersom det är ofta samma radioutrustning som används både för frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt (SRD) och tillståndspliktiga frekvenser”.

Regleras inte av ITU-R eller LEK
men påverkar ändå radioamatörers ansökningar
Trots att kortdistanskommunikation inte regleras av ITU eller omfattas av skydd mot störningar enligt LEK påverkar branschens intressen uppenbarligen radioamatörers ansökningar om sändningstillstånd på höga frekvenser. I början av 2018 avslog PTS en ansökan från en enskild amatör om ”5-10 watt” på 2400 MHz för smalbandig satellitkommunikation. Beslutet överklagades utan framgång ända till högsta instans.

Kriterum för tillstånd: Att inte ha  några grannar
PTS har dock senare utfärdat en handfull tillstånd för smalbandig satellitkommunikation i 2400 MHz-bandet, i något fall upp till 5 watt.
Man har även utfärdat något enstaka tillstånd för DATV i samma band med hela 25 watt. Kriteriet för att få tillstånd tycks vara att radioamatören inte har några grannar.

Erik SM7DZV
Länk
PTS nyhetsmeddelande: (2020-09-02): Inbjudan till SRD-forum den 5 oktober 
AMSAT-DL: Hemsida

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com