Ölands repeaternät — Att ligga i topp kostar på!

Posted by Erik SM7DZV on 15 september, 2020 in Nyheter |

Uppdaterat 2020-09-17:
Länk till översiktligt bildspel och historik (Klicka på bilden.)

SK7RN:s mast med repeaterantenner. Böda, norra Öland
FOTO © Erik SM7DZV
Klicka på bilden för länk till historik och översiktligt bildspel.

Framgång kommer inte utan diverse bakslag.

Bakom varje lyckad innovation ligger inte bara hårt arbete, utan även nyttiga lärdomar. Man kan heller inte förlita sig på bara en del av det stora hela – allt måste fungera tillsammans.

Men sammanfattningsvis måste man ändå tillstå, att repeaterprojektet på Öland blivit en framgång.

Det senaste i raden av sajtbesök inföll under måndagen (läs den 14 september), då repeatern i Mörbylånga hade hängt sig. För andra gången hade den ”tappat” ett ljudkort. Men orsaken fanns inte i logiken, utan i ett LC-filter som sattes dit för ett par månader sedan.

Hårdvarufel och mänskliga faktorn
Tidigare under sommaren har teamet också fått rätta till glappande koax-adaptrar och jordfel.

– Så här har det faktiskt varit för nästan alla de problem som inträffat under sommaren. Och har det inte varit hårdvarufel så har det handlat om den mänskliga faktorn, säger Peter SM5GXQ som är repeateransvarig på SK7RN.

Under sensommaren har repeaterteamet även hunnit med att rusta upp kablage och inte minst trimma om repeatrarnas kavitetsfilter.

Repeaterlogiken 100 procent stabil
Repeaterlogiken (SvxLink) på alla fyra repeatrarna – den har däremot fungerat med 100% stabilitet.SK7RN-SK7RFL-Repeatersystem-Öland-2020

– Jämfört med för ett år sedan, har vi hunnit uträtta massor, säger Peter.

 

Första uppgiften — Få fart på Echolink
Det har nu gått drygt ett år sedan SM7GMD Conny hörde av sig till SM5GXQ Peter. Han hade en idé om att åter kunna få fart på EchoLink på repeatern SK7RFL. Då, dvs sommaren 2019, fanns fyra repeatrar på Öland. SK7RFL med 2m/70cm i Algutsrum, samt SK7RN med sina tre repeatrar – i Böda, Borgholm och Mörbylånga. Där hade man haft vissa problem med att få den norska HKE-logiken att fungera, så att alla tre repeatrarna kunde bli sammanlänkade.

Svx-link repeaterlogik
– Jag började söka på nätet och fann SvxLink, säger Peter. Inte nog med att den kunde erbjuda EchoLink i en Raspberry Pi – den var också en fullfjädrad repeaterlogik, tillägger han.

Där blev det förstås många nyttiga lärdomar, om vad som går och inte går att göra i Linux. Men det tog inte många dagar, förrän en första prototyp för EchoLInk var klar för testning. Nu var den inte initialt tänkt att kopplas samman med själva repeatern i Algutsrum – den skulle stå hemma hos SM7GMD. Att köra EchoLink på det här sättet blir aldrig riktigt bra – man får köra VOX och det blir långa fördröjningar. Men det går!

Svx-link lösningen på SK7RN:s länkproblem
– Samtidigt insåg jag, att SvxLink också skulle vara lösningen på SK7RNs länkproblem, säger Peter.

Nu behövde det även skapas ett interface mellan dessa datorer och respektive radio. Ljud i bägge riktningarna förstås, men även PTT och squelch. Nivåer behöver anpassas så att det inte kommer datorstörningar ut i luften. SM7GMD Conny är bra på sånt!

Vision från 2011 förverkligades
Under sommaren 2019 färdigställdes inte bara en utan totalt 3 SvxLink-datorer. Innan Peter lämnade Öland för Norrköping, så hade SK7RFL fått sin EchoLink. SK7RN hade också fått en i stort sett fungerande länkning mellan sina tre repeatrar. Något som man haft en vision om redan i början på 2010-talet. Det var en önskan om att få ett större ”footprint”, dvs att öka chansen att få svar på sina CQ-anrop.

Tvåmeters repeateröppning mot hela landet
Vid testning av EchoLink-funktionen, så snubblade Peter också över det nät av sammanlänkade repeatrar – alla med SvxLink, som nu fanns uppkopplat på prov. Här föddes ytterligare en vision: ett ännu större ”footprint” – hela landet!

SSA-bulletinen har som mångårig tradition körts över SK7RFL varje söndag morgon. Nu blev det också möjligt att checka in via EchoLink. Men fördröjningen ställde till problem, och det visade sig svårt för de som kom den vägen att göra sin stämma hörd. Här föddes också en fundering, att kunna länka ut bulletinen även på SK7RNs tre repeatrar. Men hur skulle detta gå till och skulle det vara stabilt? Diverse prov gjordes, och visst funkade det – även om fördröjningen i EchoLink-datorn var mycket besvärande. Icke desto mindre kördes denna lösning varje söndag under vintern.

Problem med SK7RN:s länkar
SK7RNs tre repeatrar var nu ihopkopplade, men funktionen var inte riktigt stabil. Länkarna ”föll” efter några minuters samtal. Men problemet uppstod nästan alltid bara i riktning mot Borgholm. Misstanken riktades mot länksändarna. Blev de för varma och slog ifrån? Fläktar installerades. Problemet kvarstod. Två av länksändarna byttes ut. En brusade och busade en del och den andra tycktes lägga av efter 1-2 minuter. Inte heller det hjälpte. Logikkort (HKE) skiftades, men problemet fanns envist kvar.

Ingår i Ölandskommunernas nödradionät
– Det stod nu klart, att det skulle krävas byte av logikerna även i Böda och Mörbylånga, säger Peter. Borgholm hade gått som en klocka hittills och förhoppningen stod nu till att SvxLink skulle kunna ge den stabilitet som måste till – speciellt med tanke på att repeatrarna skulle ingå i Ölandskommunernas Nödradionät.

Så under de mörka vintermånaderna satt Peter i sin lägenhet i Norrköping och installerade, konfigurerade och provade SvxLink på ”löpande band”. Nu hade även Norrköpings Radioklubb fått upp ögonen och ville ha en SvxLink också. Samtidigt hade SM7GMD Conny börjat fundera i banor av att integrera EchoLink i repeatern SK7RFL i Algutsrum. Men det skulle innebära byte av logik och sannolikt viss ombyggnad av samtliga radiostationer där. Men det skulle visa sig vara värt besväret.

Repeatrar för Öland: Alla fyra repeatrar i full konfiguration. Den omärkta är SK5BN. Ljudenheterna är hopkopplade med ljudsladdar. De färgglada jumperkablarna mellan datorerna är PTT och SQL.
Design, montage, programmering och foto © Peter SM5GXQ

”Hela Ölands repeaternät på skrivbordet”
– Jag hade hela Ölands repeaternät på mitt skrivbord, säger Peter. Alla fyra repeatrarna, hopkopplade – inte med radio, utan med korta sladdar. Tala om simulering! Här kunde all logik och signalering provas i realistiska trafikfall och många buggar åtgärdas.

Ny uppgraderingsrunda började våren 2020
Vid ankomst till Öland i april 2020, kunde Peter ha med sig dessa totalt fyra  repeaterlogiker. Dessa var nu så färdiga de kunde bli. Nu behövde Conny ”bara” tillverka interfacen. Det visade sig bli en utmaning. Med de USB-ljudkort vi hade, fick vi datorstörningar med ut i luften. Inte alls bra. Men en trimpot löste problemet, nästan. Nu tillverkades också filterkretsar (LC) för 5V-försörjningen till datorerna, i hopp om att detta skulle få ned störningarna ytterligare.

Först i tur stod Borgholm. Den kunde uppgraderas, bara genom att byta minneskort i datorn. Nu hade den fått den senaste versionen av SvxLink – den som stödjer uppkoppling mot reflektornätet och ytterligare 20 repeatrar över hela Sverige.

– Men detta ville vi inte ta i drift, förrän alla tre repeatrana var stabila, säger Peter.

Dyrköpt kunskap i Mörbylånga
Så snart Conny var färdig med interfacen, kunde även Böda och Mörbylånga uppgraderas till SvxLInk – och HKE-logiken var ett minne blott. Men i Mörbylånga fick man en något dyrköpt erfarenhet. Något var fel i strömkablaget, ett jordfel gjorde att både interfacet och ett par ljudkort gick sönder. Nu måste strömförsörjningen, och i synnerhet jordningen, ses över på samtliga repeatrar. Hårdvaran på dessa sajter var ett ”arv” från gångna tider, och det behövdes ”städas” en hel del innan allt blev bra.

SK7RN:s alla repeatrar uppgraderade i juni 2020
Men i början av juni hade alla SK7RNs repeatrar uppgraderats. Nu funkade helt plötsligt länkningen och logikerna har gått stabilt sedan dess.

– Om man jämför med HKE-korten så går denna datorbaserade logiken med nästan 100% stabilitet, säger Peter. Linux hänger sig nästan aldrig.

Ett par veckor senare kom turen till SK7RFL. Conny hade tagit hem hela repeatern och nu gick SK7RFL på sin gamla reservrepeater. Efter flera veckor av testande och lödande kunde slutligen hela systemet installeras på plats i Algutsrum. Men för att detta skulle fungera, så behövdes en internetuppkoppling som SM7VMM Erik ordnat med hjälp av radiolänk.

Envishet och tålamod…
– Det blev en lång dag i högsommarvärmen, säger Peter. Nu måste alla nivåer mellan repeatrarna ställas in så att det blir balans i hela systemet, tillägger han. Växelvis sändning och mottagning på olika frekvenser, där nivåer och ljudkvalitet skulle jämföras. Men bra blev det. – Men det kräver envishet och ett stort mått av tålamod!

Ölands fem repeatrar kopplades ihop med hjälp av SVX-link
Nu kunde SK7RFL och SK7RN kopplas samman med hjälp av SvxLink. Nu hade Ölands totalt fem repeaterfrekvenser blivit sammankopplade. Dessutom driftsattes i etapper uppkopplingen mot SvxLink Repeaternätverk.

– Jag hade mina farhågor, säger Peter. Det här är ju något helt nytt i den analoga repeatervärlden. Men de nya möjligheterna verkade tas emot med öppna armar. SM7 har nu blivit en stor spelare i detta nät och toppar ofta statistiken över nätanvändning i systemet.

SSA-Bulletinen med incheckare från SM3 och SM2!
Nu kunde SSA-bulletinen sändas över alla fem frekvenserna på Öland, EchoLink – men även göras tillgänglig på SvxLink. Nu började det komma incheckare från SM3 och SM2 också! Fördröjningen, som tidigare varit besvärande, hade minimerats (utom kanske på EchoLink). Nu var ju allting integrerat och nu kunde alla stationer checka in på lika villkor.

Drömmen om en DMR-repeater med D-Star coh C4FM
Sedan vintern hade det även funnits en idé om att skapa en DMR-repeater. Conny hade ”hittat” en combiner, dvs man skulle kunna använda samma 70cm-antenner för FM och DMR. Nu inköptes modem och i SK7RNs förråd fanns några överblivna Motorola som skulle kunna användas. SM7RDX ställde en RPi till förfogande. Även här uppstod svårigheter. Vissa av stationerna höll inte måttet, och signalerna kom ut distorderade. Otaliga vändor hos SM7IAN Ola, som kan göra kodpluggar till dessa, blev nödvändiga – innan det till slut började fungera. Så sedan mitten av sommaren 2020 har SK7RFL även en DMR-repeater. Den kom tämligen snart att uppgraderas, så att den även kunde tillhandahålla D-star och C4FM.

Brygga mellan DMR och analog FM
Redan under vintern hade Conny kommit med förslaget, att länka samman DMR och analog FM. Andra amatörer hade också önskat en sådan funktion. – Mitt svar blev i början, att detta är lite för svårt, i vart fall just nu, säger Peter. Men skam den som ger sig.

SP2ONG Waldek hade en halvfärdig lösning för bryggning av FM och DMR. Nu behövde en transkodningshårdvara inköpas, dvs en USB-sticka som gör om DMR till analogt tal och vice versa. Installationen och testningen kunde Peter göra hemma i sin egen SvxLink – innan lösningen var klar att installera i SK7RFL.

 

”När man väl har lyckats ser allt lättare ut”
– Allt ser mycket lättare ut, när man väl har lyckats, säger Peter – inte utan viss stolthet. Men det var nog ganska svårt och komplicerat ändå. Men efter lite provande av olika varianter samt inkoppling av en Equalizer för att göra ljudet mera lättläst – så finns nu en stabil och fullt fungerande DMR-brygga på SK7RFL.

– Mig veterligen den första i sitt slag i landet, säger Peter.

Fler lyssnare på SSA-bullen krävde ny rutin för incheckningarna
Nu kunde SSA-bulletinen sändas ut även över DMR. Nu började det bli ännu flera incheckare bland annat från SM6. Det stod nu klart, att rutinen för bulletinläsning och incheckning måste förändras. Peter fick i uppdrag att skriva ett förslag. Första försöket gick ”sådär”.

– Det är svårt när alla skall tillämpa något helt nytt, säger Peter. Men vi lär oss varje gång, och det blir säkert bättre och bättre med tiden.

– Att få många incheckare är ju bara kul!

Synpunkter på repeatrarnas täckningsområden
Men nu började det komma synpunkter på repeatrarnas täckning, eller i vissa fall brist på sådan. Täckningskartor hade tillverkats, men det stod klart att antennsystem och filter behövde ses över. Conny lånar ut en VNA och Peter börjar sätta sig in i hur man gör. Samtidigt stod det klart, att det inte var lönt att trimma filter och behålla de gamla kablarna – med alla N-BNC-adaptrar som redan vid ett tillfälle visat sig vara en felkälla. I Böda uppstod under fyrhelgen stora problem med mottagningen. Det visade sig även här vara en glappande BNC-adapter som byttes. Ytterligare ett jordfel gjorde sig påmint, nu i Borgholm. Men ni visste man ju vad som behövde göras.

Rent hårdvarufel
– Här var jag först lite rädd att logiken spelade oss ett spratt, säger Peter. Men det var inte så, utan ett rent hårdvarufel.

Otaliga resor av Peter SM5GXQ och Enar SM7MQE
Peter SM5GXQ och Enar SM7MQE har gjort otaliga besök på repeatrarna i Mörbylånga-Borgholm-Böda och fört med sig kablar och instrument för att mäta och trimma filter. En efter en började dessa repeatrar nu gå riktigt bra – även radiomässigt. Nu går äntligen repeatrarna helt optimalt med sändare och mottagare, utan intern påverkan.

”Vi har de radiostationer vi har…
”– Sedan har vi de radiopytsar vi har, säger Peter. Ingen logik i världen kan göra något åt det. Hade vi obegränsad ekonomi, kunde nya fina sändare, mottagare, antenner etc inköpas. Men där är vi inte.

Färjestaden — ligger i en grop
– Nu skall vi bara få till att Mörbylånga skall höras lite bättre nere vid havsnivå i Färjestaden, säger Peter – som ju har sitt sommar-QTH just där.

SK7RFL — i stökig radiomiljö
Till sist kom turen även till SK7RFL, där filter trimmades och övriga åtgärder vidtogs för att ge bästa möjliga mottagning. Masten i Algutsrum bjuder en något stökig radiomiljö och trots stor separation av sändar- och mottagarantenner så finns det störningar och en allmänt hög brusnivå.

LC-filter vållade problem i Mörbylånga
Två gånger under sommaren har repeatern i Mörbylånga stannat och i bägge fallen har det sett ut att vara relaterat till ljudenheterna. Men efter kontroll i datorerna så verkar det inte vara något fel i logiken. Däremot kunde ett ljudkort misstänkas, och det byttes. Men felet kom tillbaka ett par månader senare. Nu byttes även datorn, men fortfarande klagade den på för låg spänning efter varje omstart. Det visade sig till slut vara det LC-filter, som tidigare satts in för att ta bort störningar, som orsakat felet. Ibland kunde ljudkorten få för låg spänning, och vid enstaka tillfällen kunde detta leda till att repeatern stannade. Vi lär oss…

Felen har suttit i den gamla utrustningen
– Det är i och för sig mänskligt, att misstänka det som är nytt, varje gång något strular. Men i samtliga fall har det visat sig vara precis tvärtom, säger Peter. Logikerna har gått felfritt sedan de togs i drift, och de fel som uppstått har visat sig ligga i den omkringliggande hårdvaran. De här felen hade säkert kunna uppstå, även med den gamla HKE-logiken, tillägger han.

Hur komplicerat behöver det vara?
Nu undrar säkert många, om allt behöver vara så komplicerat.

– Det får gärna vara komplicerat ”bakom plåten”. Men utåt, mot användarna skall det vara enkelt och självklart, säger Peter. Han har mångårig erfarenhet av systemdesign inom området Sjö- och Flygräddningstjänst på Sjöfartsverket och tidigare Televerket Radio.

Måste fungera även för sällananvändarna
– Ett system måste kunna tillgodose allas behov, både de som är jätteintresserade och vill använda varje finess – till de som aldrig kommer att bry sig om något annat än att kunna starta repeatern med 1750 och köra QSOn som de alltid gjort. Även extrema sällananvändare måste kunna använda systemet utan problem.

”Gick det med Rakel så borde det gå här”
– Kunde jag få icke-teknisk personal att använda RAKEL på rätt sätt – ja då borde även detta vara möjligt!

Repeaterskolan
För att användarna skulle få möjlighet att ta till sig det nya i sin egen takt, skapades ”Repeaterskolan” på webbplatsen sk7rfl.se.

– Det började på Facebook, med en lektion varje dag, men efter en vecka så bestämde jag mej för att lägga upp texterna på sk7rfl.se också, säger Peter. Nu kan alla läsa in sig på just det som man är intresserad av. Webbplatsen uppdateras dagligen och är sannolikt den mest besökta repeaterwebbplatsen i landet.

Peter — Yrkesskadad perfektionist
Men det finns inget som är så bra, att det inte kan bli ännu bättre. Peters mål är perfektion och att allt skall fungera utan några störningar överhuvudtaget.

– Det är nog en liten ”yrkesskada” som jag har, säger Peter. Under några bulletinläsningar så har nog någon råkat komma åt en DTMF-knapp, och så lätt skall det inte behöva vara att ställa till det.

Filter mot ”mänskliga faktorn”…
– Den mänskliga faktorn är alltid svår att hantera, säger Peter. Men nu har det skapats ett kommandofilter som stoppar alla, både avsiktliga och oavsiktliga, ”snedsteg”.

… men ”fixar” skapar buggar
– Men det är just sådana ”fixar” som skapar buggar, det vet jag av egen erfarenhet, säger Peter.

Allt går inte att gardera sig emot
Men allt går inte att gardera sig emot. Om en användare någon annanstans i landet slår ett kommando, som han tror kan hjälpa någon att komma in i bulletin-talgruppen – men i själva verket så flyttar han över hela nätet på fel talgrupp. Eller om en radio i SM3 brinner upp och säkringen i nätaggregatet går, med öppen squelch in i logiken som följd.

– Nu är det här ju faktiskt amatörradio, och inget annat, säger Peter. Men nu börjar vi komma upp i funktionalitet, där det mer och mer börjar likna ett professionellt nät.

Misstag kan hända även i professionella sammanhang
– Jag förstår om folk ställer motsvarande krav på systemet, tillägger han. Om någon råkar sätta sig på PTT-knappen och blockera hela nätet, så är det ju faktiskt något som kan hända även i professionella radiosystem.

– Det som är riktigt roligt, är att även lite äldre amatörer har tagit till sig den nya tekniken, säger Peter. Jag tror det behövs nya innovationer för att hålla grytan kokande. Annars blir det enahanda och status quo leder till stagnation.

Osvenskt att berätta om vad som uträttats under senaste året?
– Jag sa just till SM7MQE Enar idag, att – tänk så mycket vi har uträttat under det år som gått! Man kan bara backa bandet och se var vi var för ca ett år sedan. Det är lätt att bli hemmablind. Och typiskt osvenskt att våga berätta om allt bra man gjort.

Men det har kostat. Åtskilliga resor till repeatersajterna, mätning och trimning av filter, felsökning, byte av radiostationer, kablar, kontakter, ljudkort mm. Det gamla uttrycket ”två steg framåt och ett tillbaka”, kan vara på sin plats att vädra igen.

Kan åtgärda mjukvaran via VPN
– Men nu har jag full access till alla fyra sajterna via VPN och är det något som behöver justeras i mjukvaran, kan jag göra det hemifrån, säger Peter. Det är bara när hårdvaran strular eller behöver förbättras, som man behöver resa. Men nu verkar alla hårdvarumässiga pusselbitar ha fallit på plats.

När vi ändå är inne på avdelningen ”kända citat och plattityder”, – ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det har i alla fall de som jobbat med repeatrarna på Öland denna sommar 2020 fått erfara.

– Innan jag lämnar Öland för denna säsong, vill jag vara 100% säker på att allting rullar utan handpåläggning. Det här skall bara funka. – Sedan kommer tekniska saker alltid att kunna gå sönder.

Produktiv sommar
Men det har onekligen varit en produktiv sommar! Fem analoga repeaterfrekvenser sammanlänkade, plus en sjätte digital frekvens. I samtliga fall har repeatrarna fått förbättrade prestanda. Ny DMR-repeater, med brygga mot analog FM. Access till 20+ repeatrar i Sverige, EchoLink samt DMR. Trafiken på Ölands repeatrar har ökat mångfalt. Så även incheckningarna på SSA-bulletinen. Senaste söndagarna har antalet legat strax under 30, och det ökar hela tiden.

– Nu har vi bara ett litet ”I-landsproblem” att lösa, säger Peter. Vi måste få incheckningarna att flyta på utan att det tar hela dagen. Men att det blir många incheckare är bara positivt.

Länkar — Läs mer:
– SvxLink.org
– svxportal.sm2ampr.net
– sk7rfl.se
– sk7rn.se
– Repeaterskolan

SK7RN-SK7RFL-Repeatersystem-Öland-2020-2

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com