Meriterade forskaren Jens SM0HEV tar över
när Anders SM6CNN slutar som ordförande

Posted by Erik SM7DZV on 13 oktober, 2020 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
Uppdaterat 2020-10-13.

Jens Zander SM0HEV, professor vid KTH, föreslås av en enhällig valberedning bli ny ordförande för SSA.

Den meriterade forskaren Jens Zander SM0HEV föreslås av en enhällig valberedning bli ny ordförande för SSA, när Anders SM6CNN på egen begäran avgår vid nästa årsmöte.

Jens SM0HEV fick sitt T-certifikat 1976, har varit borta från amatörradion en tid, men är nu åter aktiv. Från Wikipedia hämtar vi att Jens är född 6 juli 1955 i Lütjenburg i Tyskland och svensk medborgare sedan 1968.

Ödmjuk och mycket meriterad
Jens SM0HEV beskrivs av dem som känner honom som en mycket trevlig person. Han är ödmjuk och delar gärna med sig av sina kunskaper utan att framhålla sig själv eller sina akademiska meriter.

Ordförandekandidatens personliga framtoning till trots skulle det dock vara grov försummelse att inte låta Sveriges radioamatörer få del av den blivande ordförandens gedigna akademiska kunskaper och breda erfarenhet av uppdrag inom central förvaltning.

 

Stor erfarenhet av central administration
Jens SM0HEV blev civilingenjör i teknisk fysik 1979 och tog doktorsexamen i elektroteknik på Linköpings universitet 1985. Efter en mycket snabb akademisk karriär blev Jens 1989 utnämnd till professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, och chef för radiokommunikationslaboratoriet.

Adjungerad forskningschef på FOI
Jens är sedan 1992 adjungerad forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har haft olika styrelseuppdrag i bland annat Teracom och Post- och telestyrelsen. Han är även ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 2001 och Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur (VR/RFI) 2011–2013.

Erfarenhet som kommer väl till pass
Den nye ordförandens vetenskapliga meriter och stora erfarenhet av centrala styrelseuppdrag kommer med säkerhet att bli en stor tillgång för SSA i föreningens framtida myndighetskontakter, inte minst med Post- och Telestyrelsen, PTS.

SSA är att gratulera och valberedningen skall ha heder av att ha kunnat vaska fram sin kandidat till ny ordförande. Valberedningen har i år haft mycket kort tid till förfogande eftersom den inte blev formellt vald förrän vid årsmötet i början av oktober.

Anders SM6CNN lämnar av personliga skäl
Anders SM6CNN lämnar sitt uppdrag av personliga skäl. Anders valdes till ny ordförande 2015 i Lysekil, då han ersatte tidigare ordföranden Tore SM0DZB.

Erik SM7DZV

Länkar:
QRZ: Jens SM1HEV 
Wikipedia: Jens Zander

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com