HQ-nätet den 17 oktober:
IARU-konferens, instegscertifikat och QSL

Posted by Erik SM7DZV on 17 oktober, 2020 in Nyheter |

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN.

SSA:s ordförande Anders SM6CNN ägnade större delen av HQ-nätet den 17 oktober åt utförlig rapportering från den nu avslutade nätkonferensen för IARU Region Ett.

En fråga som också kom upp gällde valberedningens beslut att föreslå Jens Zander SM0HEV som ny ordförande för SSA. Jens skulle då komma att efterträda Anders SM6CNN, som aviserat att han slutar som ordförande SSA vid nästa årsmöte.

SSA:s arbete för instegscertifikat
En av de frågor som berördes under konferensen gällde bland annat SSA:s intresse av att få inrätta instegscertifikat, vilket har mötts av ointresse från den svenska tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsen, PTS. SSA hänsköt därför frågan till IARU Region Ett, IARU Reg-1, för att via CEPT försöka få ett positivt beslut. CEPT var dock avvisande. En återstående möjlig framkomstväg är nu att försöka hitta ett antal nationella administrationer som vill prioritera frågan för att därefter på nytt söka få CEPT att ompröva sitt ställningstagande.

Lyssna på HQ-nätet

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Av tekniska skäl börjar dagens inspelning inte förrän efter en del allmän information, cirka fem minuter in i sändningen.

 

Instegscertifikaten succé i England
I England, där man infört instegscertifikaten, har man också infört videoövervakade prov. Detta har gjort det enklare för intresserade blivande radioamatörer att få möjligheter att avlägga proven. Metoden har lett till att RSGB kunnat registrera 1000 nya innehavare av instegscertifikat. Samtidigt står cirka 600 personer i kö för att få göra prov.

— Jag ser den här vägen som ett sätt att ge radiointresserade människor tillgång till amatörradio, menade Anders. Sedan har vi ju nästa uppgift kvar. Att behålla intresset och aktiveten hos de personer som får sina nya certifikat.

Är pappers-QSL otidsenliga?…
En annan fråga som Anders tog upp gällde frågan om QSL. Det finns uppfattningar att pappers-QSL är otidsenliga, att det skulle vara dags att sluta skicka korten och i stället använda sig av de elektroniska QSL-systemen som finns idag. Tyska förbundet DARC har erbjudit sig att hjälpa till med QSL-hanteringen, på samma sätt som SSA tillämpar.

…Anders SM6CNN: “No way”
— Jag kan inte tänka mej att vi skulle sluta skicka våra traditionella QSL-kort, sa Anders. No way. När jag fick min senaste bunt QSL från SSA, cirka 100 kort, så var cirka 60 procent av dem redan verifierade genom LOTW. Jag är övertygad om att många radioamatörer vill ha båda alternativen.

 


Äldre HQ-nät


HQ-nätet den 3 oktober

Om årsmöte och IARU-konferens

Under HQ-nätet den 3 oktober uppehöll sig SSA:s ordförande Anders SM6CNN bland annat vid föreningens årsmöte, på tisdag i kommande vecka, samt vid en virtuell IARU-konferens som börjar nästa söndag.

Det kommande IARU-mötet kommer att genomföras på nätet. IARU Region 1 Virtual General Conference pågår från den 11 till och med den 16 oktober. Klicka här för detaljerat program.

Jämtländskt erbjudande:
Årsmötet 2021 kan hållas i Östersund
Jämtlands Radioamatörer har erbjudit sig att arrangera nästa årsmöte i Östersund. De datum som nämnts är den 24 – 25 april 2021. SSA kommer att fatta beslut vid ett kommande styrelsemöte, och SSA:s ordförande uttryckte under HQ-nätet att det i dagsläget inte finns något som skulle tyda på att erbjudandet inte accepteras.

— Vi hoppas ju att årsmötet 2021 blir ett normalt årsmöte där vi alla kan träffas, kommenterar Anders.

Här följer inspelningen av dagens HQ-nät:

Ingen streaming från årsmötet nästa vecka
Inför SSA:s årsmöte kommande vecka har frågan kommit upp, om möjligheterna att streama mötet över nätet. Styrelsen har bedömt att det inte skulle vara särskilt meningsfullt. Årsmötet har endast att fastställa den omröstning som medlemmarna gjorde under september. 130 medlemmar deltog i omröstningen. Av dessa hade 123 personer röstat via SSA:s hemsida.

Extraordinär situation
— Det här årsmötet är ju tillkommit i en extraordinär situation. Det är ju inte ett årsmöte i vanlig bemärkelse med förhandlingar, presentationer och diskussioner, sa Anders under dagens HQ-nät. Det är ett årsmöte som helt baseras på de poströster som har kommit in, och där vi ju inte heller är samlade på samma ställe. Mot den bakgrunden beslutade vi att inte streama mötet den här gången. Men vi är beredda att göra det nästa årsmöte.

En fråga om det kommande IARU-mötet, efter knappt tio minuter, har klippts bort på grund av dålig inspelningskvalitet. Med undantag för några inledande sekunder finns dock Anders svar med i sin helhet.


HQ-nätet den 19 september

Under HQ-nätet den 19 september uppehöll sig SSA:s ordförande, Anders SM6CNN, vid fyra huvudpunkter:

• SSA:s kommande årsmöte.
• SAC-testen.
• NRAU-mötet för två veckor sedan.
• DARC:s QSL-service.

Sändningsfrekvensen var hårt störd. Inspelningen från Böda på Öland är gjord med 2,2 kHz bandbredd. I efterhand har brusreducering gjorts för att i görligaste mån minska störningarna. Det här var så bra det gick att göra.

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:, , ,

Copyright © 2014-2020 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com