”Om något måste fungera i alla situationer
är det klokt att ha mer än digitala lösningar”

Posted by Erik SM7DZV on 17 oktober, 2020 in Nyheter |

Schematisk bild av det uppkopplade samhället.
Illustration FOI.
Klicka på bilden för att komma till FOI:s artikel.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, publicerade för ett par veckor sedan en nyhetsartikel som handlar om risken för sårbarhet till följd av att samhället är högt beroende av uppkoppling mot digitala datasystem. Artikeln handlar bland annat om elektromagnetisk kompatibilitet samt om Internet of Things, IoT.

Det senare begreppet kan enklast beskrivas som digitalisering och internetuppkoppling av olika sorters ”smarta” vardagsprodukter som används i hemmen och i samhället. Utan inbördes rangordning av uppräknade exempel och utan krav på fullständighet omfattar riskerna för digital sårbarhet bland annat även styrsystem för viktiga samhälleliga infrastrukturer samt varuförsörjning, betalningssystem och sjukvård.

Klokt att ha fler alternativ än enbart digitala lösningar
Det är mot den bakgrunden som Peter Stenumgaard, Linköping, i den rubricerade artikeln från FOI hävdar att  det är viktigt, att när någonting måste fungera i precis alla situationer, är det klokt att ha fler alternativ än enbart digitala lösningar.  Stenumgaard ger i artikeln rådet att det till exempel är en bra idé att kombinera digitala dörrlås med manuella.

 

Elektromagnetisk kompatibilitet
påverkas av ökande internetuppkoppling
Peter Stenumgaard forskar bland annat kring hur elektromagnetisk kompatibilitet påverkas av att fler och fler saker får internetuppkoppling. I en artikel i Electronic Environment, electronic.se, skriver Stenumgaard om växande EMC-problem, samt diskuterar begrepp som bland annat Internet of Things, IoT, Internet of Senses, IoS,  samt Internet of Everything, IoE.

Konflikt mellan hög datakapacitet och säkerhet
När det gäller IoT för konsumenter lyfter Peter Stenumgaard fram konflikten mellan hög datatakt och kapacitet å ena sidan, och störtålighet och säkerhet å den andra.

Störningsmiljön i samhället
Andra sårbarheter med IoT-utvecklingen är till exempel svårigheten att skydda personlig data och risken för cyberattacker. Ett annat fokus är att ta reda på hur den allmänna störningsmiljön ser ut i samhället. Forskarna gör mätningar för att se hur stora störningarna är och varifrån de kommer. De analyserar också andras mätningar. Bland annat tittar de på störningar från solcellsanläggningar.

Svårigheter att skydda personliga data
Andra sårbarheter med IoT-utvecklingen är till exempel svårigheten att skydda personliga data och risken för cyberattacker.

”Är jag beredd att skriva det här på ett vykort?”
– Man ska inte tro att den information ett system samlar in, som hälsodata, är skyddad. Istället ska man fråga sig ”är jag beredd att skriva det här på ett vykort?”, framhåller Stenumgaard i artikeln.

Erik SM7DZV
Länkar:
FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut (2020-09-28) : Uppkopplad värld också sårbar  
Electronic Environment, electronic.se: EMC och Internet of Senses
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com