Kinesiska Huawei och ZTE portförbjuds
när 5G-frekvenser auktioneras ut i Sverige

Posted by Erik SM7DZV on 20 oktober, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-10-20 klockan 1635: Nyhetslänkar.
Uppdaterat 2020-10-20 klockan 2203: Ny länk samt redaktionell komplettering.

De båda kinesiska bolagen Huawei och ZTE utpekades redan 2012 som ett hot av amerikanska säkerhetsmyndigheter. Amerikanska myndigheter och företag  får inte använda teknik från Huawei och ZTE. Nu gör Sverige samma säkerhetsbedömning som USA och stänger ute de två kinesiska företagen från den strategiska 5G-utbyggnaden.
Illustration: Huaweis Guo Ping. Skärmklipp från Huaweis hemsida.

Den 10 november inleds spektrumauktioner, vilka blir centrala för 5G-utbyggnaden i Sverige. Fyra företag har godkänts och tillåts bjuda på 5G-frekvenser.

Post- och Telestyrelsen PTS har utarbetet anbudsunderlaget i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Handlingarna visar att kinesiska Huawei och ZTE stängs ute från auktionen.

Produkter från Huawei och ZTE får inte ingå i det svenska 5-nätet. Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner innehåller produkter från Huawei och ZTE ska dessa vara utbytta senast den 1 januari 2025. Om det finns centrala funktioner eller personal som är placerade i utlandet, ska dessa senast den 1 januari 2025 ersättas med funktioner eller personal placerad i Sverige.

Fyra företag godkända
De fyra företag som tillåts lämna bud på 5G-frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom.

Förhandsgranskade av Försvarsmakten och Säpo
De godkända företagen har i samband med sina ansökningar lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram.

 

Försvarsmaktens och Säpos krav på 5G-nätet
För att tillgodose Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet. Villkoren innebär bland annat att:

• Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.

• Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.

• Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

• Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bl. a. tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Erik SM7DZV
Länkar:
Post- och Telestyrelsen (2020-10-20): Fyra sökande godkända att delta som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna 
SVT Nyheter (2020-10-20, 21.29): Sverige säger nej till Huawei – det här blir konsekvenserna
Sveriges Radio (2020-10-20): Efter Huawei-stoppet: Operatörer måste byta ut utrustning  
SVT Nyheter (2020-10-29): Klart idag: Kinesisk 5G förbjuds i Sverige 
Ny Teknik (2018-08-14): Huawei stoppas i USA av Trump 
Amatörradionyheterna (2019-06-07): Regeringen vill att SÄPO får bestämma vilka som får bygga upp det svenska 5G-nätet
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com