Har radioamatörer med högeffekttillstånd
bättre skydd än de som kör tillståndsfritt?

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2020 in Nyheter |

Slutsteg för amatörradio. Kräver idag tillstånd. Vid radiostationen Bengt SM6FUD.
Klicka på bilden för länk.

Ur amatörradiosynpunkt mera intressant än Post- och telestyrelsens nya föreskrifter för tillståndsfria radiosändare, PTSFS 2020:5, kan vara myndighetens yttrande över en remissfråga från Missing People. Föreningen hade ställt frågor bland annat om risk för störningar från amatörradiosändare.

Myndighetens kommentar till remissfrågan öppnar för en ny fråga: Har radioamatörer som sökt och betalat för tillstånd att använda högre effekt rätt till bättre skydd för sin verksamhet än en radioamatör som nöjer sig med den lägre, tillståndsfria, effekten?

PTS förordar också ”användare av radioutrustning för tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet bör beakta och noggrant överväga lämpligheten att nyttja möjligheten till tillståndsplikt”.

”Medför tillståndet någon sorts skydd?”
Det var Janne SM5SUH som uppmärksammade formuleringen i PTS yttrande över remissfrågan.

— Det är kanske så att när man betalar avgiften för tillståndet så fullgör man inte bara en skyldighet, säger Janne. Det blir intressant att få veta, om det som PTS skriver i yttrandet också innebär att tillståndet även medför någon sorts skydd. Det vore ju bra.

 

PTS skriver i yttrandet:

De studier som gjorts visar att störningsrisken är låg. Vidare så innebär undantag från tillståndsplikt att radioanvändaren inte är garanterad samma nivå av skydd för sin radioanvändning som när denne har tillstånd. Radioanvändning med stort behov av störningsfri miljö eller som har höga effekter är oftast tillståndspliktig. PTS förordar att användare av radioutrustning för tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet bör beakta och noggrant överväga lämpligheten att nyttja möjligheten till tillståndsplikt.

Undantag från från tillståndsplikt
”garanterar inte samma skydd som tillstånd”
PTS skriver att ”Vidare så innebär undantag från tillståndsplikt att radioanvändaren inte är garanterad samma nivå av skydd för sin radioanvändning som när denne har tillstånd”, och PTS fortsätter:

Bör ”överväga att utnyttja möjligheten till tillståndsplikt”
”Radioanvändning med stort behov av störningsfri miljö eller som har höga effekter är oftast tillståndspliktig. PTS förordar att användare av radioutrustning för tillämpningar med höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet bör beakta och noggrant överväga lämpligheten att nyttja möjligheten till tillståndsplikt.”

Förarbetens betydelse för lagstiftning
Remissyttranden ingår i lagtexters och föreskrifters förarbeten och kan därför åberopas vid rättsliga prövningar av lagar och föreskrifter. En strikt juridisk tolkning av PTS syn på användning av tillståndsfri radio, sådan den framgår av svaret till Missing People på deras remissyttrande,  skulle kunna bli att radioamatörer som betalar för tillstånd att sända med upp till 1000 watt kan kräva bättre skydd för sin radioanvändning än radioamatörer som inte betalat för motsvarande tillstånd.

Erik SM7DZV

 

Källa:
PTS: Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare punkten 4:3. Klicka här för länk. 

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com