Från 1 januari gäller nya föreskrifter
för tillståndsfria radiosändare

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2020 in Nyheter |

Från den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter för tillståndsfri radioanvändning, vilka upphäver hittills gällande regler.

Vid en första genomläsning har inga väsentliga förändringar beträffande amatörradio kunnat noteras. Faktabladet om amatörradiotillstånd handlar bland annat om förfarande vid ansökan om tillstånd för sändningseffekter 200 – 1000 watt, vilka frekvenser det går att söka tillstånd för och vilka frekvenser som är undantagna från sådana tillstånd.

Post- och telestyrelsen, PTS, informerar på sin hemsida på nätet om de nya reglerna.

Länkar

PTSFS 2020:5 Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt etc.
PTS (2020-12-18) Nyhetsmeddelande – Undantag från tillståndsplikt  
PTS (2020-12-18) Faktablad om amatörradiotillstånd  
PTS 2020-12-28) Faktablad undantag tillståndsplikt

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com