Ölands Radioamatörer vill se mera telegrafi
Instiftar fint pris i nytt SOCWA-lotteri 2021

Posted by Erik SM7DZV on 24 december, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-12-18, 2020-12-24.

Första pris i SOCWA aktivitetslotteri 2021, en ICOM IC-705, har möjliggjorts genom en donation från en enskild radioamatör samt sponsring från Limmared Radio och Data AB.

En donation från en enskild radioamatör tillsammans med sponsring från Limmared Radio och Data AB gör det möjligt för Ölands Radioamatörer att sätta upp en IC-705 som första pris i ett aktivitetslotteri för SOCWA år 2021. Syftet är att inspirera radioamatörer att köra mera telegrafi. Priset kommer att lottas ut till en svensk radioamatör eller radioklubb.

SOCWA är ett projekt som pågått sedan 2013 för att befästa telegrafikunskaper bland radioamatörer och öka telegrafiaktiviteten på amatörbanden.

Hjälpa fler våga prova CW
— Hösten 2012 tog Ölands Radioamatörer initiativ till SOCWA-projektet. Vår tanke var då — och är fortfarande — att försöka hjälpa lite osäkra radioamatörer att våga prova telegrafi, säger ordföranden för Ölands Radioamatörer Erik SM7DZV.

— Viktigt är då bland annat att mer erfarna telegrafister aldrig sänder fortare än vad ens motstation kan ta emot. Det handlar om att hjälpa den som sitter vid den andra radiostationen. När det blir fel eller förvirring är det inte alltid att det beror på den osäkre som sitter i den andra änden.

 

Handlar om att uppmuntra
— Det handlar också om att erfarna telegrafister uppmuntrar andra radioamatörer att köra telegrafi. Den som får kontakt med någon som sänder långsamt tänker då särskilt på att anpassa sin egen takt så att inte motstationen får det onödigt svårt.

”Bara träna lite till”
— Väldigt ofta möter man radioamatörer som säger att de ”bara ska träna lite till” och att de sedan ska ge sig ut på banden. Det man behöver är inte mer träning i lektionssal eller med hjälp av dator, säger Erik. Det är först när man sitter i förbindelser på banden som man får den erfarenhet som behövs för att man ska börja känna sig säker.

Vinnaren utses med lottens hjälp
När SOCWA tidigare haft priser, har vinnaren utsetts genom lottdragning. Det blir samma upplägg 2021. Flest QSO-n vinner inte automatiskt, men i dragningen vid årets slut ger många QSO-n fler lotter än få QSOn. För att få delta i dragningen krävs minst 50 verifierade tio minuter långa telegrafiförbindelser samt att en deltagaravgift på 50 kronor har betalats till Ölands Radioamatörer.

Lotteri — för att ingen ska börja misströsta
— Att vi valt den metoden beror på att vi inte vill att några deltagare ska ge upp, när de ser att andra kanske har många fler QSO-n, säger Erik. Fortsätter man lite till så har man möjligheter att få en lott ytterligare. Det är inte alls säkert att den som har flest lotter vinner. När året är slut och dragningen genomförs är det Fru Fortuna som avgör vem som kan hämta hem högsta vinsten.

Tävling för svenska stationer
Vinnaren kommer att vara en svensk radioamatör, men förbindelser med utländska stationer som deltar i SOCWA är tillåtna och räknas, så länge som båda stationerna loggar sina QSO-n på SOCWA:s hemsida på nätet, på samma sätt som tidigare år.

Inga ring-QSOn
Nytt för i år är att ring-QSO-n med flera deltagare inte ingår i tävlingen. Varje QSO måste ha en egen unik start- och stopptid, där tiden inte får överlappas av ett annat QSO med en eller flera andra stationer.

Roland SM6EAT oumbärlig för SOCWA
Ända sedan SOCWA startade 2013 har hemsidan på nätet programmerats och skötts av Roland SM6EAT. Utan honom skulle aktiviteten inte ha kunnat genomföras. Ölands Radioamatörer och projektets ledning tackar Roland för detta oumbärliga arbete.

 


Regler för SOCWA Aktivitetslotteri 2021:

1. Ansvarig för aktivitetslotteriet är Ölands Radioamatörer SK7RN.

2. Vinsten som skall lottas ut är en amatörradiostation ICOM IC-705 levererad av Limmared Radio och Data som också är delsponsor av vinsten.

3. Radioamatör/radioklubb med svensk anropssignal, och som erlagt summan för första lottandelen, kan delta i utlottningen. Endast QSO med enskild radioamatör/radioklubb får loggas. Ring-QSO får inte loggas.

4. Efter att ha uppnått 50 loggade QSO i SOCWA-loggen, och erlagt 50 kronor via SWISH eller bankgiro till Ölands Radioamatörer SK7RN deltar man i utlottningen av IC-705 med en (1) lott-andel.

5. För varje nytt antal 50 loggade QSO erhålls en ny lott-andel. Innebär att om man t.ex vid årets slut haft 750 loggade QSO, erhåller man totalt 15 lottandelar.

6. Vid årets slut registreras de som erlagt sin avgift till SK7RN, och tilldelas det antal lottandelar som respektive radioamatör/radioklubb har uppnått.

7. Dragningen tillgår så, att SK7RN köper de lottringar som behövs för att kunna tilldela alla deltagare det antal lottandelar som man uppnått. En dragningslista upprättas där varje deltagande stations lottnummer registreras. Slutligen dras det vinnande lottnumret bland de som registrerats.

Betalningar till Ölands Radioamatörer:
Bankgiro: 413 – 4797
Swish: 123 232 48 61

Ange ”call” + SOCWA vid betalning!

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com