Viktig vetenskapsfilm på SVTPlay
Om solutbrott, solfysik och solcykler

Posted by Erik SM7DZV on 31 december, 2020 in Nyheter |
Publicerat 2020-12-30. Uppdaterat 2020-12-31: Länk om teknik för solforskning.

Slutbilden i TV-programmet Solstormarnas hot visar de omfattande vetenskapliga källorna som filmen bygger på.
Klicka på bilden för länk till programmet.

Dagen före julafton publicerade Sveriges Television ett 50 minuter långt vetenskapsprogram om solfysik. Programmet rubricerat Solstormarnas hot  tar avstamp från en beskrivning av det stora solutbrottet den 2 september 1859, The Carrington Event, samt ett antal därpå följande händelser där solaktiviteten avvikit från det normala och där jorden påverkats kraftigt.

Som programrubriken antyder ägnas en del av framställningen åt att måla upp konsekvenser av ett kraftigt solutbrott, riktat mot jorden, och följderna av ett sådant för dagens högteknologiska och sårbara samhälle. Därefter följer ett avsnitt om forskning där satelliter i omloppsbana kring solen används för att bland annat söka kunskap om hur solens magnetfält förändras. Längre fram finns ett, ur såväl radiokommunikations- som klimatologisk synpunkt intressant, avsnitt om solfläckscykler och om svårigheter alternativt möjligheter att prognosticera dessa.

• Missa inte att se filmen!
Missa inte vad Amatörradionyheterna skrev redan 2015
om den engelska forskaren Valentina Zarkova.

Läs mer—>

 

SVT skriver i sin aptitretare för programmet:

Solen må se fridfull ut på avstånd – men den består egentligen av ett inferno av våldsamma stormar. Den 23 juli 2012 kastas ett enormt brinnande moln av massa från solen ut i rymden – den mest dramatiska solstormen på 150 år. Den gången nådde den inte jorden, men när solstormar kommer närmare oss kan satelliter försvinna och storskaliga elavbrott komma som följd. Observatörer håller noga koll på solens mörkare fläckar som indikerar när nästa utbrott kan komma – och upptäcker nya saker varje dag om vår starkast lysande stjärna.

”Förutsägelser om nästa 11-årscykel
är det bästa vi kan göra idag”
Frédéric Clette, chef för Wold Data Center for the Sunspot Index, menar att det bästa man idag kan göra är förutsägelser om nästa 11-årscykel samt att det skulle vara en stor framgång att klara den ambitionsnivån.

Alternativ bedömning:
”Solaktivitetn kommer att minska under de kommande 35 åren”
En forskare vid Northumbria University, matematikern och astrofysikern Valentina Zarkova, har ett avsevärt längre perspektiv. Zarkova gör bedömningen att solaktiviteten kommer att minska under de närmaste 35 åren.

”Solcykel 26 når bara upp till 70 procent av dagens aktivitet”
Vi har nyss gått in i cykel 25. Zarkova beräknar att solaktiviteten kommer att bli lägst under cykel 26, det vill säga år 2031 till omkring 2042. Aktiviteten i solens magnetfält kommer då att sjunka till cirka 70 procent jämfört med idag. Därefter kommer aktiviteten att börja öka. Från och med cykel 28, med början ungefär år 2053, beräknar Zarkova att solen kommer att nå sin normala aktivitet igen.

Räknar på magnetfälten i solens kärna
Zarkova baserar sina beräkningar på hur magnetfälten i solens kärna beter sig. Deras rörelser håller igång plasmaströmmarna och flödena kan förstärka eller motverka varandra. Solfläcksaktiviteten är kopplad till plasmarörelserna och ökad eller minskad aktivitet samvarierar med bildandet av solfläckar liksom med kalla perioder som redovisas i historiska källor.

”Solfläckar opålitligt prognosunderlag”
När Zarkova försökte förutsäga solaktivitet för längre perioder kom hon fram till att solfläckar var en mycket opålitlig indikator som inte kunde förutsäga mer än högst en solcykel framåt.

”Problemet är att solfläckarna bara utgör en bråkdel av solens magnetfält”, säger Zarkova i programmet.

”Solens bakgrundsmagnetfält ger säkrare data”
Zarkova valde därför att utgå från kraften i solens bakgrundsmagnetfält, som är större och ger säkrare data och enligt henne även säkrare skattningar.

”Inte trolleri, bara ren matematik”
”Det är ingen magi, inga trolleritrick”, säger Zarkova. ”Det är ren matematik.”

Erik SM7DZV

Källa:
Artikeln bygger i sin helhet på filmen Solstormarnas hot, som publicerades av SVT den 23 decmeber 2020. Filmen kan ses på SVTPlay till 2021-12-18.
Klicka här för länk till SVTPlay.

 

Länkar:
SVTPlay2020-12-16): Expedition Solen – teknik kring satellitforskning av solen med hjälp bland annat av satelliter.
Amatörradionyheterna 2015-07-12: Engelsk forskare: Mini-istid börjar 2030 Kallt, noll solfläckar, dött på kortvåg? 
Amatörradionyheterna 2020-09-01: “Carringtonhändelsen 1 september 1859 inte unik”

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com