Fredrik Färnqvist ny chef för FRO
Nye generalsekreteraren nu på plats

Posted by Erik SM7DZV on 5 januari, 2021 in Nyheter |
Publicerat 2021-01-03. Uppdaterat 2021-01-03 klockan 19.50; 2021-01-04; 2021-01-05.

Fredrik Färnqvist, FRO:s nye generalsekreterare. Tillträdde befattningen den 4 januari 2021.

Den 4 januari 2021, tog en ny generalsekreterare över ansvaret för alla centrala uppgifter inom Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

FRO:s nye operative chef är en 39-årig militär sambandsexpert, som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Försvarsmakten. På hans C.V. finns bland annat 17 år som officer vid Ledningsregementet och tre år vid Försvarets materielverk FMV.

Lägg namnet Fredrik Färnqvist på minnet.

Det är organisationens centralstyrelse som fastställer ramarna för befattningen. Ansvar och uppgifter framgår av fotnot (se nedan).

Första uppgiften: Sätta basplattan för verksamheten
Det första Färnqvist tänker börja göra, är att tillsammans med FRO:s kanslipersonal sätta basplattan för FRO:s kommande verksamhet. Arbetet under den första tiden kommer att handla om prioriteringar, ledning och resursfördelning inom FRO:s 100-talet uppdrag för totalförsvaret.

”Utvecklingen kommer att ske inom FRO:s civila delar”
— Vi är ju en del av totalförsvaret, säger Färnqvist. Det är ju det som är vårt existensberättigande. De militära delarna av FRO är stabila. Den stora utvecklingen för FRO kommer nog att bli inom den civila delen, inom civilförsvaret och olika frivilliggrupper.

 

 

— En fördel är att vi är en livaktig förening, där medlemmarna har bred kompetens inom många olika verksamhetsområden. Det gör att vi kommer att kunna växa mycket, säger Färnqvist.

”Ska synas mera i samhället”
— Sedan skulle jag vilja fokusera på att FRO ska synas mera i samhället, säger Färnqvist. Vi måste bli mycket duktigare på att tala om vad vi klarar av för uppgifter. Det är en fråga om att kunna visa på vilket sätt vi kan göra nytta i samhället.

Inte radioamatör
— Nej, jag har inget amatörradiocertifikat, svarar Färnkvist på direkt fråga. Det är naturligtvis något jag känner att jag behöver göra något åt, eftersom amatörradion är så nära kopplad till FRO:s verksamhet.

Advanced Satcom Professional
Den nye generalsekreteraren är inte radioamatör, men inom radiokommunikation är han proffs. Han tillhör det tiotal svenskar som är innehavare av Advanced Satcom Professional, ett papper som ger behörighet för satellitkommunikation.

Inger inte det respekt, så det räcker?

Erik SM7DZV

 

Länk
Frivilliga Radioorganisationen, FRO: Hemsida


FOTNOT 1

Befattningsbeskrivning FRO Generalsekreterare
FRO Generalsekreterare har det operativa ansvaret för all verksamhet i FRO och driver arbetet tillsammans med de centrala handläggarna.
— Uppgifter:
• Är kanslichef och anställer medarbetare till kansliet
• Leder arbetet i FRO VU
• Svarar på framställningar eller remisser. Centralstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller prejudicerande natur.
• Rapportera verksamheten vid centralstyrelsens möten.
• Ansvarar för rutiner för budgetering och uppföljning.
• Analysera kostnadsutfall, avvikelser och trender.
• För protokoll i centralstyrelsen
• Ansvarar för FRO Grafiska profil
• Ansvarar för att värdegrunden tillämpas i uppdragen
• Är FRO Säkerhetschef
• Är pressansvarig för FRO.
• Att föra FRO beslutsregister.
• Är ansvarig utgivare för fro.se samt centrala sociala medier

3.2 FRO Kansli
—Uppgifter:
• Expeditionstjänst såsom diarium, lottning av post, arkiv, kopiering och utskick av handlingar o dyl
• Administrativ service åt centralstyrelsen och centrala handläggare
• Drift av FRO centrala register
(Förbund ansvarar för uppdatering av medlemsuppgifter)
• För utbildnings- och medaljregister
• Medverkar vid kursadministration
• Ansvarig för försäkringsfrågor
• Ansvarig för handläggning och redovisning av statsmedel (bidrags- och
uppdragsmedel) samt egna medel.


FOTNOT 2

FRO:s sekreterare och generalsekreterare

FRO förbundssekreterare
FRO bildades 1946. Från början valdes förbundssekreterare/sekreterare av årsmöte/stämma. Sekreterarna var därmed valda ledamöter, inte utsedda av styrelsen eller adjungerade.
Erik Malmberg 1946 – 1947 Utsedd av SSA:s styrelse
Stig Sjölander 1948 – 1950 Utsedd av SSA:s styrelse
Barbro af Geierstam 1951 – 1954
Erik Bergsten 1954 – 1955
Kurt Rosenthal 1955 – 1969
Hans Geidebäck 1969 – 1973
Rune Hoegeland 1973 – 1975
Hans Geidebäck 1976 – 1982
Lars-Göraan Hansson 1975 – 1976
Max Tistam 1982 – 1985
Ulf Hallne 1985 – 1986
 

FRO generalsekreterare
(anställda)

Leif Moström 1986 – 1995
Jan Johansson 1996 – 2006
Peter Nilsson 2007 – 2008
Jan Johansson 2009 – 2010
Sven-Erik Söderin 2011 – 2014
Kent Ahlqvist 2014 – 2020
Fredrik Färnqvist 2021 –
 

Årtalen för generalsekreterarnas tjänstgöringar är något osäkra. Redaktionen tar tacksamt emot säkrare uppgifter om någon läsare har sådana.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com