Förslagen från SSA:s Valberedning
färdiga att fastställas av SSA:s årmöte 2021

Posted by Erik SM7DZV on 7 januari, 2021 in Nyheter |
Publicerat 2021-01-07 klockan 13.37. Uppdaterat 2021-01-08: Ledamöter i valberedningen.

Jens Zander SM0HEV, föreslagen bli ny ordförande för SSA.

Genom sin sammankallande Tore Andersson SM0DZB meddelar SSA:s valberedning att man inte fått in några motförslag till de kandidater som valberedningen föreslagit inför SSA:s årsmöte 2021.

Om det vid årsskiftet hade funnits motförslag hade SSA enligt sina stadgar varit tvungen att genomföra poströstning för att särskilja kandidaterna. Den åtgärden behövs nu inte. SSA sparar pengar, och förslagen till val av funktionärerna överlämnas till kommande årsmöte för att fastställas.

Jens SM0HEV föreslås bli ny ordförande
SSA:s valberedning föreslog i början av oktober att Jens Zander SM0HEV ska väljas till ny ordförande för SSA, när Anders Larsson SM6CNN lämnar uppdraget vid årsmötet 2021.

 

Thomas SM2OAE ersätter Hans SM3GDT
Thomas Thelberg SM2OAE föreslogs till ny ordinarie ledamot för en mandatperiod på två år. Thomas fyller den vakanta platsen efter Hans Sodenkamp SM3GDT. Hans uppger att han på egen begäran lämnade sitt uppdrag under pågående mandatperiod efter meningsmotsättningar med SSA:s ordförande Anders SM6CNN.

Omval av kassaförvaltare.
SM5PHU och SA6RTJ valda t.o.m. 2022
Valberedningen föreslog även omval på två år av kassaförvaltaren Dag Floren SM0KDG. Vice ordföranden Jonas Hultin SM5PHU och ledamoten Bernt Eriksson SA6RTJ är valda till och med årsmötet 2022.

Revisorerna omväljs
Revisorerna väljs med en mandatperiod av ett år. För både de två ordinarie revisorerna och revisorsersättaren föreslogs omval: Ordinarie Peter Rosenthal SM0BSO och Per Ewing SA0AGV; ersättare Erik Edblad SM3EXM.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Tore Andersson SM0DZB (sammankallande) samt Håkan Karlsson SM5OCK, Lorentz Björklund SM7NTJ och Jörgen Norrmén SM3FJF.

Erik SM7DZV

Länk:
Amatörradionyheterna (2020-10-13): Meriterade forskaren Jens SM0HEV tar över
när Anders SM6CNN slutar som ordförande

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com