Franska ANFR beslagtog radioutrustning
— PTS ”löste” samma sorts problem
med ett ounderskrivet standardbrev

Posted by Erik SM7DZV on 14 mars, 2021 in Kommenterad nyhet |
Uppdaterat 2021-03-14 klockan 22.50. Uppdaterat 2021-03-15 klockan 12.45. Uppdaterat 2021-03-16 klockan 17.30.

I Frankrike tog frekvensmyndigheten hjälp av Gendarmeriet och beslagtog utrustning från en radioamatör som trakasserade och hotade andra över radio. Under utredningen fann ANFR att radioamatören hade brutit mot en formell regel och detta gav en rättslig grund för ingripande.
Det skulle aldrig kunna ske i Sverige. Här avfärdade PTS samma sorts klagomål genom att skicka ounderskrivna och likalydande brev till alla som anmält trakasserier över radio. Men PTS föredrog att betrakta det som ”störningar”, och sådana ska radioamatörer tåla.

I Frankrike gjorde frekvensmyndigheten och Gendarmeriet nyligen gemensam sak och beslagtog sändningsutrustningen för en radioamatör som uppträtt olämpligt och uttryckt dödshot över radio. Southgate Amateur Radio News rapporterar om händelsen, som inträffade slutet av 2020.

Uppdatering 2021-03-16:

Det har framkommit att ANFR beslagtog utrustningen för en brott mot en administrativ föreskrift, inte för vad som den anklagade har sagt on-the-air.

Franska radioamatörer måste registrera sig ANFR, om de sänder med en effekt större än 5 watt ERP . Det som krävs är att via nätet logga in hos ANFR och registrera att stationen har högre effekt än fem watt ERP. Den registreringen har inte gjorts. Brott mot regeln kan straffas med sex månaders fängelse och böter på 30000 Euro.

Formell försummelse grund för tillslaget
Under utredningen av anklagelserna mot radioamatören fann ANFR att denne hade brutit mot kravet på registrering av sändningsutrustningen  och detta gav den rättsliga grunden för ingripande. ANFR beslagtog utrustningen på denna formella grund, inte för hans klandrade beteende beteende on-the-air. Se utdrag ur ANFR:s rapport ut i fotnot längst ned i denna artikel. Som historisk parallell kan nämnas att gangstern Al Capone aldrig dömdes för annat än skattebrott.

Bjärt kontrast mot svensk praxis
Den franska frekvensmyndighetens agerande står i bjärt kontrast till den praxis som under senare årtionden utvecklats hos Post- och Telestyrelsen, PTS.

PTS avfärdade anmälningarna
med likalydande och ounderskrivna brev till alla
När ett tiotal svenska radioamatörer under hösten 2020 anmälde avsiktliga störningar och trakasserier, i lagens mening ofredanden, skickade PTS exakt likalydande svar till samtliga klagande. Myndigheten framhöll, att eftersom svensk amatörradio är tillståndsfri får radioamatörer räkna med störningar.

Uppgifter saknas om handläggare,
beslutande och besvärshänvisning

Ur förvaltningsrättslig synpunkt uppseendeväckande är att svaren från PTS radiotillsynscentral saknar uppgifter om såväl handläggare som underskrift av beslutande. Besluten om att i samtliga fall inte vidta några åtgärder saknar dessutom besvärshänvisning.

 

Trakasserier och dödhot
Det franska ärendet började med att radioamatörer gick samman för att förmå frekvensmyndigheten ANFR att vidta åtgärder mot en radioamatör som uppträdde olämpligt på banden. Personen, Monsieur X,  anklagades för att ha uttalat förolämpningar, stötande kommentarer samt dödshot över radion. Många brev och e-postmeddelanden skickades till ANFR för att klaga på individens ytterst olämpliga beteende. Anmälningarna till den franska frekvensmyndigheten ledde till fördjupad utredning och kraftfull åtgärd.

Radiostörning — oavsiktlig interferens
På Post- och Telestyrelsens, PTS, hemsida på nätet finns en blankett där radioamatörer kan anmäla störningar. Med radiostörning förstås i fredstid och icke-militära sammanhang oavsiktlig interferens från näraliggande stationer, vilket omöjliggör eller leder till till försämrad mottagning för andra stationer.

Ofredande regleras i Brottsbalken
Det som både de svenska och de franska radioamatörerna vände sig emot var avsiktliga störningar och trakasserier. Ur juridisk mening borde de svenska anmälningarna inte ha bedömts som störningar, utan som trakasserier. I domstol skulle gärningarna sannolikt ha likställts med begreppet ofredande enligt BrB 4:7.

Trakasserierna pågår dagligen
De missförhållanden som under slutet av förra året anmäldes till PTS pågår fortfarande, varje dag. Men PTS har med eftertryck dokumenterat sig vara i total avsaknad av sina franska kollegors intresse för saken och förmåga till erforderliga åtgärder. PTS lyfter inte ett finger. Något annat är kanske inte att vänta av ämbetsmän och jurister vid en fackmyndighet som inte kan skilja mellan begrepp som radiostörningar och trakasserier.

Erik SM7DZV

Länkar:
Soutgate Amateur Radio News (2021-03-13): France: A threatening radio amateur has equipment seized by ANFR
L’Agence nationale des fréquences (ANFR): Hemsida

Exempel på svar från PTS Radiotillsynscentralen

Exempel på svar från PTS, Radiotillsynscentralen, (2021-01-13).
Samtliga svar är identiska. Ingen handläggare anges och ingen beslutande har undertecknat handlingen

 


FOTNOT:

Utdrag ur redovisningen från franska ANFR

Genom att fördjupa utredningen upptäckte ANFR-agenterna att Monsieur X inte hade redovisat sin radioinstallation till ANFR: denna brist på förklaring utgör ett intrång i den elektroniska post- och kommunikationskoden (CPCE) som kan straffas med sex månaders fängelse och böter på 30 000 euro. Denna överraskande tillsyn gav omedelbart en rättslig grund som gjorde det möjligt att beslagta Mr. Xs radioutrustning utan ytterligare dröjsmål.

Hans adress hittades snabbt tack vare databasen över amatörradiosignaler som underhålls av ANFR och en undersökning av grannskapet bekräftade förekomsten av en amatörtjänstinstallation, med foton av de externa antennerna som stöd. ANFR begärde sedan stöd från gendarmerigruppen i området där Mr. X bodde. En operation på plats beslutades. På begäran av gendarmeriet deltog ANFR i operationen för att identifiera den inkriminerade utrustningen.

Länk till franska originaltexten:
ANFR (2021-03-12): Les enquêtes de l’ANFR – Fin de partie : un radioamateur menaçant stoppé net par la saisie de son matériel d’émission

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com