FRA om år 2020: Breddad hotbild
och intensiv signalunderrättelseverksamhet

Posted by Erik SM7DZV on 15 mars, 2021 in Nyheter |

Försvarets Radioanstalt FRA har idag släppt sin årsrapport för 2020.
Klicka på bilden för att ladda ned rapporten.
Illustration: Skärmklipp från FRA:s hemsida på nätet.

Försvarets Radioanstalt FRA har idag släppt sin årssammanställning för år 2020. Där konstateras att utvecklingen under gångna året har karaktäriserats av intensiv signalunderrättelseverksamhet och breddad hotbild i skuggan av pandemin.

I rapporten framhålls  att den militära verksamheten i Sveriges närområde är fortsatt hög och beskrivs som etablerad på en nivå som för tankarna till det kalla kriget:

Flera större övningar har genomförts under året. Dessa har också varit mer komplexa än tidigare. Övningarna har också i högre grad varit sammansatta av olika förbandstyper till havs, i luften och på marken. I den löpande och dagliga rapporteringen till Försvars­makten har FRA redovisat fartygs­ och flygplansrörelser samt uppgifter om övningsverksamhet i närområdet och andra delar av världen.

Därutöver har FRA i sin uppföljning av utländska militära förband och organisationer rapporterat om truppförflyttningar, omorganisationer, utveckling och förnyelse av militär materiel samt etablering av nya vapensystem.

Länk:
Ladda ned FRA årssammanställning för 2020

Bakgrund: Fakta om Försvarets Radiosanstalt, FRA

Verksamhetsområden och uppdragsgivare
FRA har två verksamhetsområden – signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska förhållanden till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, och stöd till informationssäkerheten inom myndigheter och statligt ägda bolag.

Sgnalunderrättelseverksamhet
FRA:s uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är Regeringen, Regeringskansliet, försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (NOA).

Informationssäkerhet
Uppdragsgivare inom informationssäkerhetsområdet är: statliga myndigheter och statligt ägda bolag.

FRA:s verksamhet
FRA följer kriser, konflikter och krig över hela världen. Rapporteringen kan avse både specifika händelser och den mer generella utvecklingen i ett land eller region, såsom utländsk inblandning eller politisk maktkamp. Denna rapportering bidrar till uppdragsgivarnas lägesuppfattning och beslutsunderlag i många olika sammanhang. Utöver de konfliktområden som FRA rapporterat om under de senaste åren har nya kris­ och konfliktområden uppstått både i Sveriges närområde och på mer avlägsna platser. För tredje året i rad har FRA tillsammans med Försvars­makten planerat och genomfört signalspaningsflygningar i östra Medelhavet.

Källa FRA:s hemsida på nätet

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com