SSA:s HQ-nät:
Om årsmötesförberedelser
och uppdaterad information från PTS

Posted by Erik SM7DZV on 20 mars, 2021 in Nyheter |
Uppdaterat 2021-03-21: Fråga om årsmötets utformning är förenligt med föreningens stadgar.

HQ-nätet 2021-03-20

Anders SM6CNN kör telegrafi på 20 meter under WRD 2020.
FOTO © Mats SM7BUA

SSA:s HQ-nät den 20 mars ägnades åt tre frågor: SSA:s kommande årsmöte i april, pågående kontakter med PTS samt det förestående delegationsbeslutet.

På direkt fråga framkom även att Post- och Telestyrelsen är fortsatt kallsinnig till instegscertifikat eller alternativt certifikat, ett begrepp som SSA:s ordförande föredrar att använda.

Årsmötet kommer att genomföras som videokonferens för föreningens funktionärer på Jitsi. För övriga medlemmar kommer mötet att strömmas över nätet. Mötet kommer inte att vara interaktivt mer än för de funktionärer som deltar i Jitsikonferensen.

Lyssna på ljudupptagningen för att få del av hela informationen.

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-03-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Böda med ICOM IC-7300. Inspelning och klippning är gjord av Erik SM7DZV.

 


Uppdatering  2021-03-21

Styrelsens sortering av årsmötesdeltagare ifrågasätts
Beslutet av SSA:s styrelse rörande formerna för det kommande årsmötet redovisades under lördagens sändning av HQ-nätet. Styrelsens beslut innebär att vissa medlemmar väljs ut att delta i videomötet medan övriga får nöja sig med att acceptera rollen som åskådare.

Efter sändningen aktualiserade några medlemmar frågan om förfaringssättet har prövats vara förenliga med föreningens stadgar.

Något svar på den problemställningen redovisades inte under lördagens sändning.

Röstningen kommer att som förra året ske i förväg. Medlemmar som har frågor uppmanas skicka in dessa i samband med röstningsproceduren eller skicka dem med mejl direkt till SSA:s ordförande.

Giltighetstiden för högeffekttillstånd förlängs
PTS har utkommit med en ny föreskrift som berör högeffekttillstånd. Förändringen innebär att giltighetstiden ökas från tre till fem år.

PTS fortsatt kallsinnigt till “instegscertifikat”
Anders SM6CNN fick en fråga om läget beträffande så kallade instegscertifikat, som finns i ett antal andra länder. Anders föredrog att i stället för instegscertifikat använda begreppet alternativt certifikat. Oavsett benämning blev svaret på frågan att Post- och Telestyrelsen ställt sig kallsinnig till förslaget.

Erik SM7DZV

Lyssna på inspelningar av äldre HQ-nät. —>

 


Äldre HQ-nät


Uppdaterat 2021-03-06.

HQ-nätet 2021-03-06

Tomas SA3UTS från Nälden är föreslagen till ny DL3 och väntas bli vald i slutet av denna månad.
FOTO: Privat

Under SSA:s HQ-nät den 6 mars redovisade SSA:s ordförande Anders SM6CNN pågående förberedelser inför SSA:s årsmöte.

Jonas SM5PHU redovisade föreningens remissvar inför PTS kommande delegationsbeslut.

Anders hälsade även Tomas SA3UTS från Nälden välkommen som vice DL3. Tomas kommer att ta över efter nuvarande tillförordnade DL3 Johan SA3BYC avgår när den senares mandatperiod går ut.

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-03-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Böda med ICOM IC-7300. Inspelning och klippning är gjord av Erik SM7DZV.

HQ-nätet 2021-02-20

PTS-remiss och europarekord på 241 GHz

Klicka för länk.

Under dagens HQ-nät nämnde SSA:s ordförande Anders SM6CNN  föreningens avslutande finslipning av remissen på PTS-delegationsbeslut.

Anders redovisade också hur tyska radioamatörer nyligen slog avståndsrekordet för Europa på 241 GHz. Det nya rekordet är nu drygt 38,5 kilometer, och målet för gruppen är att nästa gång nå 50 kilometer. Försöket redovisas på DARC:s, de tyska radioamatörernas, hemsida.
Klicka här för att läsa om rekordet (pdf).

 

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-02-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Av tekniska orsaker börjar dagens inspelning 3 minuter och 45 sekunder in i sändningen.

 


HQ-nätet 2021-02-06

SSA svarar på PTS remiss om delegation

Under HQ-nätet den 6 februari redovisade SSA:s ordförande Anders SM6CNN bland annat PTS remiss inför det kommande delegationsbeslutet. Remisstiden är kort och går ut den 28 februari.

SSA:s styrelse kommer att fatta beslut i frågan vid kommande styrelsemöte den 12 februari. Nytt i föreslaget är att tiden för SSA:s delegation förlängs från tre till fem år.

Lyssna på HQ-nätet av den 6 februari.
Sändningen tar drygt 10 minuter:


HQ-nätet 2021-01-16

Siffror om år 2020 och om certifikatutbildning via nätet

Vårterminens första HQ-nät sändes den 16 januari med föreningens ordförande Anders SM6CNN som operatör och med drygt tjugotalet incheckare.

Anders inledde med en del siffror för 2020 och därefter följde frågor om föreningens förberedelser inför årsmötet samt information om resultat av prov för amatörradiocertifikat under 2020.

Totalt räknade man under 2020 in 475 incheckare och mer än 100 stationer, mer än  en fördubbling jämfört med 2017.

Anders rapporterade därefter om pågående förberedelser inför årsmötet där man håller på att samla in årsberättelser från SSA:s olika distrikten och sektionerna liksom budgetförslag. Verksamhetsberättelserna ska vara inne före den 1 februari.

Nya signaler under 2020
Anders redovisade även siffror rörande utbildningar och prov för amatörradiocertifikat. Antalet provtillfällen motsvarade antalsmässigt det normala under senare år. 56 nya radioamatörer godkändes. Nio utländska radioamatörer har flyttat till Sverige och fått nya svenska anropssignaler. totalt blev de därmed 65 nya radioamatörer under 2020, föregående år registrerades 80 nya.

Lyssna på HQ-nätet av den 16 januari
Sändningen tar 13 minuter:

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-01-16).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

 

Av dem som genomförde prov för certifikat blev 61 procent godkända efter första provtillfället vilket innebär många omprov. Av teknikproven var 44 procent godkända vid första provtillfällen, av reglementsproven var 84 procent godkända.

Elsäkerheten förklarar vart femte misslyckat teknikprov
— Det som sticker i ögonen är att man en mycket stor andel underkända som inte klarat proven för elsäkerhet. 19 procent av de underkända teknikproven underkändes enbart på grund av svaren på frågorna om elsäkerhet, sa Anders. Här måste vi göra en översyn av kursmaterielat för det här ämnesområdet så att det täcker det som krävs. Annars får vi be alla utbildare att fokusera hårdare på elsäkerhetsavsnittet.

On-linutbildning för amatörcertifikat
— SSA har också en arbetsgrupp för on-lineutbildning under ledning av Jonas SM5PHU. Det finns många klubbar som kommit långt med on-lineutbildning, och i dessa tider har ju det varit enda möjligheten att komma framåt, sa Anders. Jag hoppas vi kan komma fram till någon lämplig lösning som vi kan ställa alla klubbar till förfogande.

QTC om telegrafi från Ölands Radioamatörer
Under HQ-nätet lämnade Ölands radioamatörer information om avrostning som startar i början av februari. Mer information i Telegrafispalten av QTC nr 2. Klubben meddelar också att man vill att SOCWA-anropet CQ SAX inte sänds snabbare än i 80-takt. Klubben är angelägen att åstadkomma en trafikmiljö osäkra telegrafister känner att de kan delta. Det är risk att hög takt avskräcker osäkra.

Erik SM7DZV

HQ-nätet den 5 december 2020

SSA:s årsmöte 2021 blir digitalt

Årsmötet 2021 kommer att genomföras digitalt på nätet. Det finns idag inga restauranger eller hotell som under rådande pandemi vill ta emot bokningar och beställningar för aktiviteter under april nästa år. Styrelsen har därför beslutat att  nästa årsmöte ska genomföras i form av en nätkonferens.

Årets sista HQ-nät hade fyra punkter: Årsmötet 2021, HQ-nätstatistik, fråga om ny ledare för kortvågssektionen samt att SSA kommer att bli aktivt på Facebook och Instagram.

Lyssna på HQ-nätet av den 5  december
Sändningen tar 9 minuter:

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-12-05).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Beklagade inställt årsmöte
SSA:s ordförande Anders SM6CNN och beklagade att planerade årsmöten i Östersund nu har fått lov att ställas in två gånger om.

Ökat intresse för HQ-nätet
Anders uttryckte glädje över ett växande intresse för HQ-nätet. 2017 var totala antalet incheckningar mindre än 200. Sedan dess har antalet ökat. I år har antalet incheckare varit mer än 500.

SM5AQD slutar som HF-ansvarig
Håkan SM5AQD har beslutat att lämna posten som ledare för SSA:s sektion HF. Styrelsen söker en efterträdare som kan överta uppgifterna så snart som möjligt.

SSA går ut på sociala medier
SSA har beslutat att bli aktivt på Facebook och Instagram. Henrik SA3BPE sköter formaliteterna med Johan SM5PBU som överordnat ansvarig.

Nästa HQ-nät 16 januari
Nästa HQ-nät kommer att sändas den 16 januari 2021.

 

 


HQ-nätet den 21 november 2020

Ett mejl till kansliet om instegscertifikat
och problem med störande solcellsanläggningar

Klicka på bilden för länk till Elinstallatören nummer 8 2020.

Under lördagens HQ-nät informerade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om två olika frågor. Det handlade först om instegscertifikat, som kan göra det enklare för ungdomar att börja som radioamatörer.

Stort utrymme ägnades därefter åt frågan om radiostörningar från solcellsanläggningar.

Brevet från
den 14-årige lyssnaramatören

Kansliet har nyligen fått mejl från en 14-årig lyssnaramatör som vill bli radioamatör, men som stött på stora svårheter med dagens teknikprov. Han efterfrågar en certifikatklass med lägre krav som skulle kunna användas som ett första steg.

Anders SM6CNN förklarade att en sådan utveckling absolut ligger i SSA:s intresse  och att frågan tagit upp i kontakter med SSA.

“Vi ger inte upp den här frågan”
—Vi ger inte upp den här frågan, förklarade Anders, som hoppas på någon typ av svar i samband med att SSA:s delegationsbeslut ska förnyas. Ett sådant besked kan väntas före årsskiftet.

Störningar från solceller – ofta optimerare som spökar
Störningar från solcellsanläggningar kommer ofta från optimerare som är placerade direkt vid solcellerna. Cirka 10 minuter in i sändningen lämnade Anders över till Petter SM3PXO som nämnde vikten av att i förväg sätta sig in frågan. Olika solcellssystem ger olika risk för störningar.

Sune SM3AXN checkade in och rapporterade att han har ett solcellssystem utan optimerare och att hans lösning inte vållar några störningar.

Lyssna på hela HQ-nätet av den 21 november (sändningen tar 15 minuter):

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Mer om störningar från solceller:
Tidningen Elinstallatören har i maj, augusti och oktober haft artiklar om solceller och solcellsmontage.

Ny teknik rapporterade i slutet av oktober att Försvarsmakten lämnat in besvär mot byggnadslov, där solceller stör radiotrafik. (se länk  nedan). Sista bilden ger hint om solcellssystem som dragit på sig anmälningar om störningar.

Länkar:
Ny teknik (2020-10-29, delvis bakom betalvägg):
Försvaret klagar på störande solceller…
Tidningen Elinstallatören: Arkivsida 2020.
Amatörradionyheterna (2020-06-11, flera länkar):
Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

 


HQ-nätet den  7 november 2020

Om On-lineprov för blivande radioamatörer

Under lördagens HQ-nät informerade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om tre olika frågor: Ett möte som nyligen genomförts med PTS om bland annat online-prov för blivande radioamatörer, kontakter med Elsäkerhetsverket rörande störningar från solcellsanläggningar samt om SSA:s starka önskemål om att instegscertifikat inrättas i Sverige.

Vice ordföranden Jonas SM5PHU informerade om SSA:s åtgärder för att underlätta nätbaserade certifikatkurser. Närmast på dagordningen står inrättande av ett nätbaserat bibliotek med utbildningsmateriel i form av presentationer, texter som kan användas under kurser och liknande.

Hittills har ett halvdussin klubbar förklarat sig villiga att medverka med materiel. Tanken är att på detta sätt underlätta för klubbar som mera sällan genomför kurser för blivande radioamatörer.

Klubbar som är intresserade att bidra till uppbyggnaden av nätbiblioteket uppmanas kontakta Jonas via  e-post.

Lyssna på HQ-nätet av den 7 november (sändningen tar 20 minuter):

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

 


HQ-nätet den 17 oktober

IARU-konferens, instegscertifikat och QSL

Posted by Erik SM7DZV on 17 oktober, 2020 in Nyheter |  | Edit

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN.

SSA:s ordförande Anders SM6CNN ägnade större delen av HQ-nätet den 17 oktober åt utförlig rapportering från den nu avslutade nätkonferensen för IARU Region Ett.

En fråga som också kom upp gällde valberedningens beslut att föreslå Jens Zander SM0HEV som ny ordförande för SSA. Jens skulle då komma att efterträda Anders SM6CNN, som aviserat att han slutar som ordförande SSA vid nästa årsmöte.

SSA:s arbete för instegscertifikat
En av de frågor som berördes under konferensen gällde bland annat SSA:s intresse av att få inrätta instegscertifikat, vilket har mötts av ointresse från den svenska tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsen, PTS. SSA hänsköt därför frågan till IARU Region Ett, IARU Reg-1, för att via CEPT försöka få ett positivt beslut. CEPT var dock avvisande. En återstående möjlig framkomstväg är nu att försöka hitta ett antal nationella administrationer som vill prioritera frågan för att därefter på nytt söka få CEPT att ompröva sitt ställningstagande.

Lyssna på HQ-nätet

Lyssna på HQ-nätet

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Instegscertifikaten succé i England
I England, där man infört instegscertifikaten, har man också infört videoövervakade prov. Detta har gjort det enklare för intresserade blivande radioamatörer att få möjligheter att avlägga proven. Metoden har lett till att RSGB kunnat registrera 1000 nya innehavare av instegscertifikat. Samtidigt står cirka 600 personer i kö för att få göra prov.

— Jag ser den här vägen som ett sätt att ge radiointresserade människor tillgång till amatörradio, menade Anders. Sedan har vi ju nästa uppgift kvar. Att behålla intresset och aktiveten hos de personer som får sina nya certifikat.

Är pappers-QSL otidsenliga?…
En annan fråga som Anders tog upp gällde frågan om QSL. Det finns uppfattningar att pappers-QSL är otidsenliga, att det skulle vara dags att sluta skicka korten och i stället använda sig av de elektroniska QSL-systemen som finns idag. Tyska förbundet DARC har erbjudit sig att hjälpa till med QSL-hanteringen, på samma sätt som SSA tillämpar.

…Anders SM6CNN: “No way”
— Jag kan inte tänka mej att vi skulle sluta skicka våra traditionella QSL-kort, sa Anders. No way. När jag fick min senaste bunt QSL från SSA, cirka 100 kort, så var cirka 60 procent av dem redan verifierade genom LOTW. Jag är övertygad om att många radioamatörer vill ha båda alternativen.


HQ-nätet den 3 oktober

Om årsmöte och IARU-konferens

Under HQ-nätet den 3 oktober uppehöll sig SSA:s ordförande Anders SM6CNN bland annat vid föreningens årsmöte, på tisdag i kommande vecka, samt vid en virtuell IARU-konferens som börjar nästa söndag.

Det kommande IARU-mötet kommer att genomföras på nätet. IARU Region 1 Virtual General Conference pågår från den 11 till och med den 16 oktober. Klicka här för detaljerat program.

Jämtländskt erbjudande:
Årsmötet 2021 kan hållas i Östersund
Jämtlands Radioamatörer har erbjudit sig att arrangera nästa årsmöte i Östersund. De datum som nämnts är den 24 – 25 april 2021. SSA kommer att fatta beslut vid ett kommande styrelsemöte, och SSA:s ordförande uttryckte under HQ-nätet att det i dagsläget inte finns något som skulle tyda på att erbjudandet inte accepteras.

— Vi hoppas ju att årsmötet 2021 blir ett normalt årsmöte där vi alla kan träffas, kommenterar Anders.

Här följer inspelningen av dagens HQ-nät:

Ingen streaming från årsmötet nästa vecka
Inför SSA:s årsmöte kommande vecka har frågan kommit upp, om möjligheterna att streama mötet över nätet. Styrelsen har bedömt att det inte skulle vara särskilt meningsfullt. Årsmötet har endast att fastställa den omröstning som medlemmarna gjorde under september. 130 medlemmar deltog i omröstningen. Av dessa hade 123 personer röstat via SSA:s hemsida.

Extraordinär situation
— Det här årsmötet är ju tillkommit i en extraordinär situation. Det är ju inte ett årsmöte i vanlig bemärkelse med förhandlingar, presentationer och diskussioner, sa Anders under dagens HQ-nät. Det är ett årsmöte som helt baseras på de poströster som har kommit in, och där vi ju inte heller är samlade på samma ställe. Mot den bakgrunden beslutade vi att inte streama mötet den här gången. Men vi är beredda att göra det nästa årsmöte.

En fråga om det kommande IARU-mötet, efter knappt tio minuter, har klippts bort på grund av dålig inspelningskvalitet. Med undantag för några inledande sekunder finns dock Anders svar med i sin helhet.


HQ-nätet den 19 september

Under HQ-nätet den 19 september uppehöll sig SSA:s ordförande, Anders SM6CNN, vid fyra huvudpunkter:

• SSA:s kommande årsmöte.
• SAC-testen.
• NRAU-mötet för två veckor sedan.
• DARC:s QSL-service.

Sändningsfrekvensen var hårt störd. Inspelningen från Böda på Öland är gjord med 2,2 kHz bandbredd. I efterhand har brusreducering gjorts för att i görligaste mån minska störningarna. Det här var så bra det gick att göra.

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2021 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com