Från 1 juli tar danskarna tar bort FT8
från 144 MHz och 432 MHz NAC-testerna
Frågan verkar vara en het potatis i Sverige

Posted by Erik SM7DZV on 23 maj, 2021 in Nyheter |

Danskarna kungör att maskingenererade moden inte ska ingår i NAC utan får egen test från och med juli. Frågan inte samordnad med övriga nordiska länder och verkar vara en het potatis i Sverige.
Klicka på bilden för länk.

Från Danmark kom förra veckan nyheten att maskingererade moden, MGM, inte kommer att godkännas i NAC-tester på 144 och 432 MHz. Regeländringen inträffar den första juli i år.

Anledningen är en kraftig nedgång i aktivitet som inträffat under de senaste åren. Den främsta orsaken, enligt den danska uppfattningen, är blandningen av FT8 och analoga lägen.

Danska MGM-tester startar i juli
Danskarna kommer att starta MGM-tester nu i juli månad. Mer information om bakgrunden för beslutet och de nya danska reglerna kommer att finnas i början av juni. Informationen kommer att publiceras både på EDR: s webbplats och i OZ.

Beslutet inte koordinerat med övriga nordiska länder
Frågan om särskilda MGM-tester väcktes av Rumäningen 2019 och den är inte okontroversiell. Det visas bland annat genom att förändringen, som danskarna nu beslutat om, inte är koordinerad mellan de nordiska länderna. För svensk del kommer man att fortsätta som hittills. NAC-tester och klubbtävlingar kommer inte att påverkas. Beslut om nya regler från kommande årsskifte kommer att fattas senast under oktober månad. Den svenska hållningen i frågan kommer att fastställas efter diskussioner på SSA:s medlemsforum.

Läs vår intervju med SSA:s testledare för VHF!

 

Svenska ståndpunkten
redovisas i kommande nummer av QTC

Vår nättidning ringde upp SSA:s testledare för VHF Jan SM4HFI. Där intervjufrågor skrivs ut är de markerade med fetstil. Jan hänvisade till en kommande artikel i juninumret av QTC. Någon annan information stod inte att få. På frågan om ämnet var kontroversiellt svarar Jan:

”Informationen ska gå genom SSA:s kanaler”
— Aktivitetstesten är ju en SSA-driven tävling, och jag är ju SSA:s tävlingsledare för VHF, och då tycker jag att infon ska gå via SSA:s kanaler. Det finns redan nu en del under contesting på SSA.se.

”Status Quo — ingen ändring för Sverige i år”
— Det kommer info i QTC och där kommer det att hänvisas till diskussioner på SSA:s forum för eventuella regeländringar 2022. Från första juli gäller Status Quo. Det är ingen ändring för Sverige.

Locket på
Beslut från svenskt håll kommer att ske senast i oktober för att hinna publicera regler innan årsskiftet. Den aktuella svenska hållningen kommer i juninumret av QTC. Den är fastställd och klar, men fram till dess är locket på. På konstaterandet att texten då redan måste vara skriven kom svaret:

” Ska publiceras i QTC — inte via Hamnews.se”
— Ja, ja, ja, säger Jan. Men den publiceras i QTC nummer 6. Inte via hamnews.se.

Förlåt ???

— Inte via Hamnews utan via QTC och sedan kommer det på webben SSA.se.

Men om jag vill ha tillgång till underlag eller beslut eller sånt. Det tycker du inte att jag ska ha?
— Det finns ju via SSA i så fall. Det är ju SSA som driver testerna och underlag och beslut fattas där.

Och vem ska jag snacka med där?
— Ja mej. Jag tycker att publikation ska ske via QTC.

Erik SM7DZV

 


FOTNOT

Om ljudupptagningen under intervjun.
Citaten i artikeln är utskrifter från bandupptagningen. Intervjupersonen upplystes om ljudupptagningen innan den påbörjades.

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com