Veterandagen 29 maj
— Allmän flaggdag i Sverige sedan 2018
Ragge SM5DIC gjorde 25 år i utlandstjänst

Posted by Erik SM7DZV on 30 maj, 2021 in Nyheter |
Uppdaterat 2021-05-29 klockan 21.57

Sedan 2018 är Veterandagen den 29 maj allmän flaggdag i Sverige.
FOTO © Erik SM7DZV.

Ragge SM5DiC.
(EX, SM5DIC/9Q5, SM5DIC/4X, SM5DIC/4U (Sinai buffertzon), 9Q5TE, SM5DIC/9X, 5X3D, 9U5D, 9Q1D).

Veteran som gjort sex FN-bataljoner och sammanlagt 25 års utlandstjänst.
FOTO: Privat.

2018 instiftades Veterandagen, som sedan tre år är allmän flaggdag. Veterandagen, som firas på den av FN instiftade internationella fredssoldatdagen, är från och med 2018 den 17:e permanenta svenska allmänna flaggdagen.

Veterandagen syftar till att hedra och uppmärksamma svensk personal som tjänstgjort i nationella eller internationella militära eller civila insatser. Flera sändareamatörer är veteraner. En som började tidigt är Ragge Jagero SM5DIC:

Många svenska radioamatörer
gjorde FN-tjänst

— Ja vi var/är många Svenska radioamatörer som gjort FN tjänst, eller annan statlig tjänst, i utlandet, säger säger han.

Ragges samling av förtjänstmedaljer från FN.

200 Kongoveteraner
— I föreningen Kongoveteranerna är vi ca 200 medlemmar. Tyvärr minskar skaran år från år av naturliga skäl. säger Ragge. Vi brukar ha årsmöte vid ledningsregementet i Enköping, dock inget i fjol, inget i år heller, Coronan…

Ragge SM5DIC tidigt ute
Ragge deltog i de två sista Kongobataljonerna. Han påbörjade sin första mission i april och kom tillbaka till Sverige i maj året därpå. Under första tjänstgöringen var han telegrafist och under den andra signalmekaniker. Ragge gjorde ytterligare fyra bataljoner i FN-tjänst och sammanlagt 25 år i utlandstjänst.

Klicka på logotypen för länk.

 

Göran Hansson SM6CTP vid sitt hem i Skogaby, Laholm 2005.
Göran avled i hjärtinfarkt 2011.

FOTO © Erik SM7DZV.

Göran SM6CTP också tidigt ute
En annan radioamatör som var mycket tidigt ute var Göran Hansson SM6CTP (S.K. 2011). Göran tjänstgjorde som telegrafist vid FN-bataljonen i Gaza, när Kongokrisen bröt ut i början av 1960-talet. Gaza-bataljonen omgrupperade till Kongo och Göran följde med som signalist. Göran kom där att betjäna både den svenska bataljonen och den irländska, som saknade telegrafister. Det ledde till att Göran emellanåt fick sända meddelanden från den irländska bataljonen i Kongo till försvarsmyndigheter på Irland.

Även civila myndigheter hade internationella uppdrag
Många förknippar Veterandagen med Försvarsmakten och FN-tjänst. Vi får dock inte glömma civila myndigheter som Polisen, Kustbevakningen, Kriminalvården och Räddningsverket (Statens Räddningsverk — SRV / Krisberedskapsmyndigheten — KBM) som varit utomlands på FN-uppdrag.

Statens Räddningsverk
För Statens Räddningsverk var SM4GT Anders Weiss och SM4LWD Per Andersson först ut. De följdes senare av bland andra ovan nämnde Ragge SM5DIC, SM4ARJ Åke Forsberg och SM5BMK Anders Molin.

Erik SM7DZV

Ännu en veteranmedalj

Ännu en veteranmedalj:
Denna tillhör Lennart Deimert, SA5MMM.

Länkar:
Wikipedia: Veterandagen 
Wikipedia: Svenska Utlandsstyrkan 
Sveriges nationaldag och flagga: Hemsida med regler om flaggor och flaggning. (Lägg märke till att korsvimpel inte ska användas.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com