SSA:s HQ-nät:
SSA-ordförandens radioshack strömlöst
— Därför ingen info från SSA i dagens HQ-nät

Posted by Erik SM7DZV on 5 juni, 2021 in Nyheter |

Uppdaterat 2021-06-07:
Korrigering beträffande uppgiften om strömavbrott.

Uppgiften om strömavbrott på Gotland under senaste HQ_nätet har visat sig vara kraftigt överdriven. Inte ens hela SM1HEV:s sommar-QTH var drabbat — bara själva radioshacket.

Jonas SM5PHU fick ta över mikrofonen med bara en halvminuts varsel och utan förberedd agenda. Att det därför kanske blev en aning rörigt är inget som operatören kan lastas för eller behöver be om ursäkt för.

 

HQ-nätet 2021-06 05

SSA:s vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU fick rycka in när Gotland blev strömlöst.
Foto © Erik SM7DZV.

Strömavbrott på Gotland ledde till Jens SM1HEV inte kunde sända HQ-nätet som planerat. Blixtinkallad standin utan manuskript blev i stället vice ordföranden  Jonas SM5PHU  med QTH i Bjursund söder om Gusum i Östergötland.

HQ-nätet var det sista inför sommaruppehållet. Nästa HQ-nät kommer att sändas den 7 augusti.

I brist på förberedd information ägnade Jonas sig åt sedvanlig incheckning. När han stängde kunde han konstatera att 26 stationer hade checkat in.

Jonas hördes bra i södra Sverige men besvärades av hög brusnivvå på sin vertikalantenn. På vertikalantenn kunde han köra SM-treor, vilka i flera fall var ohörbara längre söderut.

Lyssna på HQ-nätet 2021-06-05

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med information från SSA (2021-06-05). Inspelningen innehåller denna gång enbart incheckningar.
Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.  Ljudupptagningen är gjord i Böda på Öland av Erik SM7DZV.

Relaterad länk
Amatörradionyheterna (2019-03-19): Tillverka en reläbox som automatiskt skiftar till batteri när nätet blir strömlöst.   För att behålla internetförbindelsen behöver en remotestation dessutom ha modemet strömförsörjt via UPS.

Erik SM7DZV

 


Faktafel?
Hittat faktafel i texten? Skriv och berätta.

 


Lyssna på inspelningar av äldre HQ-nät. —>


HQ-nätet 2021-05-15

SSA förbereder IARU Region 1 Workshop
QSL-problem på grund av postal byråkrati

Dagens HQ-nät, som sändes från Gnisvärd i Tofta på Gotland, hade tre huvudpunkter: SSA:s förberedelser inför workshop med IARU Reg 1, QSL-hanteringen samt hur man internt ska uppgradera säkerheten i det egna datasystemet.

SSA:s ordförande,  Jens SM1HEV,  hemsöktes under sändningen av hög brusnivå vilket kraftigt försvårade hans egen mottagning. Assistans fick han av vice ordföranden Jonas SM5PHU, som både biträdde med information och samlade upp signaler från radiostationer som inte hördes på Gotland.

Lyssna på HQ-nätet 2021-05-15

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-05-15). Inspelningen innehåller inga incheckningar.
Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.  Ljudupptagningen är gjord i Böda på Öland av Erik SM7DZV.

Frågor om amatörradions framtid
IARU:s workshop kommer att handla om amatörradions framtid. Radioamatörernas medelålder är hög. Rekryteringen av nya radioamatörer är låg och balanserar inte avgångarna. Situationen är likartad i flertalet andra länder inom Region 1. IARU:s workshop kommer att fokusera på utveckling av och rekrytering till amatörradion. SSA arbetar med en svensk lägesanalys, som kommer att skickas vidare till IARU.

Postal byråkrati försvårar QSL-hantering
Den andra punkten på programmet handlade om postal byråkrati, som leder till att QSL-kort till SSA fastnar i Postnords tullhantering och skickas tillbaka till avsändaren på grund av påstådda formella brister i tulldeklarationen. Eftersom SSA räknas som företag behöver Postnord inte meddela SSA innan försändelserna returneras. Ett annat bekymmer är att Postnord fakturerar SSA för tullhanteringen vilket leder till orimliga kostnader. [redaktionens bedömning]

Uppgradering av säkerhet i SSA:s IT-system
Punkt tre handlade om att SSA behöver uppgradera och öka säkerheten i sitt IT-system. PTS har delegerat vissa myndighetsuppgifter till SSA. Av det följer att SSA:s datahantering måste uppfylla krav på såväl säkerhet som föreskrifter enligt GDPR.

Erik SM7DZV

 


Uppdaterat 2021-05-03: Korrigerat ortsnamn.

HQ-nätet 2021-05-01

Vaktombyte på HQ-nätet
SM6CNN lämnade över till SM1HEV

Jens SM1HEV, SSA:s nye ordförande. Om två veckor är det han som sänder HQ-nätet.

Nyss avgångne ordföranden Anders SM6CNN lämnade idag över kontrollerna till SSA:s HQ-nät på kortvåg till nye ordföranden Jens SM1HEV.

Anders, med QTH i tyska Bad Kreutznach och remotestation i halländska Fjärås, öppnade trafiken och skötte incheckningarna samt lämnade därefter över till Jens, för dagen med QTH i fritidsfastigheten i Gnisvärd, Tofta på Gotland.

Nye ordförandens prioriteringar
Jens presenterade sig genom att repetera prioriteringarna som han redovisade i installationstalet under SSA:s årsmöte:

• Amatörradions samhällsnytta
— Jag ser ett antal stora uppgifter framför mig och det handlar väldigt mycket om amatörradions samhällsnytta, och det handlar för mig om hur kan vi utveckla vårt teknikkunnande så att vi blir nyttiga för samhället på grund av vår teknikkompetens i kris- och orostider. Det tror jag är viktigt att jobbar vidare på.

• Viktigt rekrytera unga radioamatörer
— Det är också viktigt att vi rekryterar fler personer och ungdomar, och ungdomar är ju i våra sammanhang runt 50 tyvärr, men det är ett område som är viktigt att arbeta vidare med.

• Relationerna med PTS
— Det tredje området är våra relationer med PTS, så att vi kan få fortsatt förtroende från PTS att sköta många praktiska saker, som signaler och certifikathantering. Så att vi blir fler.

• IARU workshop
— Sedan har vi ytterligare en sak som kommer upp på agendan, och det är IARU:s workshop som kommer i höst. IARU Region 1:s workshop är något som vi håller på att förbereda. Detta handlar också om hur vi kan få amatörradion att överleva, hur vi kan bli fler och hur vi kan ordna bättre utbildningar, och det präglar arbetet bland alla länderna inom Region 1.

• Viktigt med hög anslutningsgrad till SSA
— Det är ganska roligt att vara svensk i Region 1. Vi har ju väldigt väldigt många som är med i vår förening SSA. Det är inte så vanligt i andra länder att alla amatörradions vänner är med i sina nationella föreningar. Det gör att många nationella föreningar kämpar så att säga i motvind mot sina regulatörer. Jag ser det som kul att vi har en så hög anslutningsgrad till SSA och att vi kan arbeta för amatörerna. Jag ser det som en stor utmaning och uppgift att fortsätta den traditionen så att ni som är medlemmar vill fortsätta vara medlemmar i SSA.

•  HQ-nätet en unik möjlighet att möta enskilda medlemmar direkt
— Sen hoppas jag att HQ-nätet ger möjligheter till frågor och diskussioner. Det tycker jag känns som en unik möjlighet att möta enskilda medlemmar och kunna ta upp frågor som ni tycker vi ska ägna uppmärksamhet. Sedan har väl Anders informerat en del om styrelsearbetet, så att ni fått veta lite av vad som händer i styrelserummet, och det kommer vi väl också att fortsätta med. Men interaktionen tycker jag är väldigt kul och intressant, i den här formen och på andra sätt, så att vi kan komma i kontakt med varandra.

Lyssna på HQ-nätet 2021-05-01

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-05-01).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Ljudupptagningen är gjord i Böda på Öland av Erik SM7DZV.

HQ-nätet 2021-04-17

Tester och QRM störde SM6CNN:s sista sändning av HQ-nätet

Anders Larsson SM6CNN, SSA:s ordförande 2015 – 2021, sände idag sitt sista HQ-nät i egenskap av föreningens ordförande.

I dagens  HQ-nät tackade Anders SM6CNN för sin tid som ordförande och ansvarig för SSA:s HQ-nät.

Anders kunde ha fått bättre förhållanden under  sitt sista HQ-nät som SSA:s ordförande.

Tester och QRM
störde sista sändningen
Lennart SA5MMM, som skötte spakarna, konstaterar att tester och QRM gjorde det omöjligt att åstadkomma en publicerbar inspelning. Dock fick Lennart med slutklämmen där Anders SM6CNN tackar för sig.

Under de år Anders varit ordförande och ansvarat för HQ-nätet har han kunnat räkna in nästan 2000 incheckare.

— Det jag tycker är trist är att ingen av de som checkade in i dag tackade Anders för alla HQ-nät som han sänt under åren som varit, sammanfattar Lennart.

Kommande lördag lämnar Anders över ordförandeskapet för SSA till Jens Zander SM0HEV.

Lyssna på Anders SM6CNN avslutande tack och farväl:

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-04-17).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Borensberg av Lennart SA5MMM.

HQ-nätet 2021-03-20

Uppdaterat 2021-03-21: Fråga om årsmötets utformning är förenligt med föreningens stadgar.

Om årsmötesförberedelser
och uppdaterad information från PTS

Anders SM6CNN kör telegrafi på 20 meter under WRD 2020.
FOTO © Mats SM7BUA

SSA:s HQ-nät den 20 mars ägnades åt tre frågor: SSA:s kommande årsmöte i april, pågående kontakter med PTS samt det förestående delegationsbeslutet.

På direkt fråga framkom även att Post- och Telestyrelsen är fortsatt kallsinnig till instegscertifikat eller alternativt certifikat, ett begrepp som SSA:s ordförande föredrar att använda.

Årsmötet kommer att genomföras som videokonferens för föreningens funktionärer på Jitsi. För övriga medlemmar kommer mötet att strömmas över nätet. Mötet kommer inte att vara interaktivt mer än för de funktionärer som deltar i Jitsikonferensen.

Lyssna på ljudupptagningen för att få del av hela informationen.

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-03-20).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Böda med ICOM IC-7300. Inspelning och klippning är gjord av Erik SM7DZV.

 


Uppdatering  2021-03-21

Styrelsens sortering av årsmötesdeltagare ifrågasätts
Beslutet av SSA:s styrelse rörande formerna för det kommande årsmötet redovisades under lördagens sändning av HQ-nätet. Styrelsens beslut innebär att vissa medlemmar väljs ut att delta i videomötet medan övriga får nöja sig med att acceptera rollen som åskådare.

Efter sändningen aktualiserade några medlemmar frågan om förfaringssättet har prövats vara förenliga med föreningens stadgar.

Något svar på den problemställningen redovisades inte under lördagens sändning.

Röstningen kommer att som förra året ske i förväg. Medlemmar som har frågor uppmanas skicka in dessa i samband med röstningsproceduren eller skicka dem med mejl direkt till SSA:s ordförande.

Giltighetstiden för högeffekttillstånd förlängs
PTS har utkommit med en ny föreskrift som berör högeffekttillstånd. Förändringen innebär att giltighetstiden ökas från tre till fem år.

PTS fortsatt kallsinnigt till ”instegscertifikat”
Anders SM6CNN fick en fråga om läget beträffande så kallade instegscertifikat, som finns i ett antal andra länder. Anders föredrog att i stället för instegscertifikat använda begreppet alternativt certifikat. Oavsett benämning blev svaret på frågan att Post- och Telestyrelsen ställt sig kallsinnig till förslaget.

Erik SM7DZV

 


Uppdaterat 2021-03-06.

HQ-nätet 2021-03-06

Tomas SA3UTS från Nälden är föreslagen till ny DL3 och väntas bli vald i slutet av denna månad.
FOTO: Privat

Under SSA:s HQ-nät den 6 mars redovisade SSA:s ordförande Anders SM6CNN pågående förberedelser inför SSA:s årsmöte.

Jonas SM5PHU redovisade föreningens remissvar inför PTS kommande delegationsbeslut.

Anders hälsade även Tomas SA3UTS från Nälden välkommen som vice DL3. Tomas kommer att ta över efter nuvarande tillförordnade DL3 Johan SA3BYC avgår när den senares mandatperiod går ut.

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-03-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Böda med ICOM IC-7300. Inspelning och klippning är gjord av Erik SM7DZV.

HQ-nätet 2021-02-20

PTS-remiss och europarekord på 241 GHz

Klicka för länk.

Under dagens HQ-nät nämnde SSA:s ordförande Anders SM6CNN  föreningens avslutande finslipning av remissen på PTS-delegationsbeslut.

Anders redovisade också hur tyska radioamatörer nyligen slog avståndsrekordet för Europa på 241 GHz. Det nya rekordet är nu drygt 38,5 kilometer, och målet för gruppen är att nästa gång nå 50 kilometer. Försöket redovisas på DARC:s, de tyska radioamatörernas, hemsida.
Klicka här för att läsa om rekordet (pdf).

 

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-02-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Av tekniska orsaker börjar dagens inspelning 3 minuter och 45 sekunder in i sändningen.

 


HQ-nätet 2021-02-06

SSA svarar på PTS remiss om delegation

Under HQ-nätet den 6 februari redovisade SSA:s ordförande Anders SM6CNN bland annat PTS remiss inför det kommande delegationsbeslutet. Remisstiden är kort och går ut den 28 februari.

SSA:s styrelse kommer att fatta beslut i frågan vid kommande styrelsemöte den 12 februari. Nytt i föreslaget är att tiden för SSA:s delegation förlängs från tre till fem år.

Lyssna på HQ-nätet av den 6 februari.
Sändningen tar drygt 10 minuter:


HQ-nätet 2021-01-16

Siffror om år 2020 och om certifikatutbildning via nätet

Vårterminens första HQ-nät sändes den 16 januari med föreningens ordförande Anders SM6CNN som operatör och med drygt tjugotalet incheckare.

Anders inledde med en del siffror för 2020 och därefter följde frågor om föreningens förberedelser inför årsmötet samt information om resultat av prov för amatörradiocertifikat under 2020.

Totalt räknade man under 2020 in 475 incheckare och mer än 100 stationer, mer än  en fördubbling jämfört med 2017.

Anders rapporterade därefter om pågående förberedelser inför årsmötet där man håller på att samla in årsberättelser från SSA:s olika distrikten och sektionerna liksom budgetförslag. Verksamhetsberättelserna ska vara inne före den 1 februari.

Nya signaler under 2020
Anders redovisade även siffror rörande utbildningar och prov för amatörradiocertifikat. Antalet provtillfällen motsvarade antalsmässigt det normala under senare år. 56 nya radioamatörer godkändes. Nio utländska radioamatörer har flyttat till Sverige och fått nya svenska anropssignaler. totalt blev de därmed 65 nya radioamatörer under 2020, föregående år registrerades 80 nya.

Lyssna på HQ-nätet av den 16 januari
Sändningen tar 13 minuter:

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-01-16).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

 

Av dem som genomförde prov för certifikat blev 61 procent godkända efter första provtillfället vilket innebär många omprov. Av teknikproven var 44 procent godkända vid första provtillfällen, av reglementsproven var 84 procent godkända.

Elsäkerheten förklarar vart femte misslyckat teknikprov
— Det som sticker i ögonen är att man en mycket stor andel underkända som inte klarat proven för elsäkerhet. 19 procent av de underkända teknikproven underkändes enbart på grund av svaren på frågorna om elsäkerhet, sa Anders. Här måste vi göra en översyn av kursmaterielat för det här ämnesområdet så att det täcker det som krävs. Annars får vi be alla utbildare att fokusera hårdare på elsäkerhetsavsnittet.

On-linutbildning för amatörcertifikat
— SSA har också en arbetsgrupp för on-lineutbildning under ledning av Jonas SM5PHU. Det finns många klubbar som kommit långt med on-lineutbildning, och i dessa tider har ju det varit enda möjligheten att komma framåt, sa Anders. Jag hoppas vi kan komma fram till någon lämplig lösning som vi kan ställa alla klubbar till förfogande.

QTC om telegrafi från Ölands Radioamatörer
Under HQ-nätet lämnade Ölands radioamatörer information om avrostning som startar i början av februari. Mer information i Telegrafispalten av QTC nr 2. Klubben meddelar också att man vill att SOCWA-anropet CQ SAX inte sänds snabbare än i 80-takt. Klubben är angelägen att åstadkomma en trafikmiljö osäkra telegrafister känner att de kan delta. Det är risk att hög takt avskräcker osäkra.

Erik SM7DZV

HQ-nätet den 5 december 2020

SSA:s årsmöte 2021 blir digitalt

Årsmötet 2021 kommer att genomföras digitalt på nätet. Det finns idag inga restauranger eller hotell som under rådande pandemi vill ta emot bokningar och beställningar för aktiviteter under april nästa år. Styrelsen har därför beslutat att  nästa årsmöte ska genomföras i form av en nätkonferens.

Årets sista HQ-nät hade fyra punkter: Årsmötet 2021, HQ-nätstatistik, fråga om ny ledare för kortvågssektionen samt att SSA kommer att bli aktivt på Facebook och Instagram.

Lyssna på HQ-nätet av den 5  december
Sändningen tar 9 minuter:

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-12-05).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Beklagade inställt årsmöte
SSA:s ordförande Anders SM6CNN och beklagade att planerade årsmöten i Östersund nu har fått lov att ställas in två gånger om.

Ökat intresse för HQ-nätet
Anders uttryckte glädje över ett växande intresse för HQ-nätet. 2017 var totala antalet incheckningar mindre än 200. Sedan dess har antalet ökat. I år har antalet incheckare varit mer än 500.

SM5AQD slutar som HF-ansvarig
Håkan SM5AQD har beslutat att lämna posten som ledare för SSA:s sektion HF. Styrelsen söker en efterträdare som kan överta uppgifterna så snart som möjligt.

SSA går ut på sociala medier
SSA har beslutat att bli aktivt på Facebook och Instagram. Henrik SA3BPE sköter formaliteterna med Johan SM5PBU som överordnat ansvarig.

Nästa HQ-nät 16 januari
Nästa HQ-nät kommer att sändas den 16 januari 2021.

 

 


HQ-nätet den 21 november 2020

Ett mejl till kansliet om instegscertifikat
och problem med störande solcellsanläggningar

Klicka på bilden för länk till Elinstallatören nummer 8 2020.

Under lördagens HQ-nät informerade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om två olika frågor. Det handlade först om instegscertifikat, som kan göra det enklare för ungdomar att börja som radioamatörer.

Stort utrymme ägnades därefter åt frågan om radiostörningar från solcellsanläggningar.

Brevet från
den 14-årige lyssnaramatören

Kansliet har nyligen fått mejl från en 14-årig lyssnaramatör som vill bli radioamatör, men som stött på stora svårheter med dagens teknikprov. Han efterfrågar en certifikatklass med lägre krav som skulle kunna användas som ett första steg.

Anders SM6CNN förklarade att en sådan utveckling absolut ligger i SSA:s intresse  och att frågan tagit upp i kontakter med SSA.

”Vi ger inte upp den här frågan”
—Vi ger inte upp den här frågan, förklarade Anders, som hoppas på någon typ av svar i samband med att SSA:s delegationsbeslut ska förnyas. Ett sådant besked kan väntas före årsskiftet.

Störningar från solceller – ofta optimerare som spökar
Störningar från solcellsanläggningar kommer ofta från optimerare som är placerade direkt vid solcellerna. Cirka 10 minuter in i sändningen lämnade Anders över till Petter SM3PXO som nämnde vikten av att i förväg sätta sig in frågan. Olika solcellssystem ger olika risk för störningar.

Sune SM3AXN checkade in och rapporterade att han har ett solcellssystem utan optimerare och att hans lösning inte vållar några störningar.

Lyssna på hela HQ-nätet av den 21 november (sändningen tar 15 minuter):

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Mer om störningar från solceller:
Tidningen Elinstallatören har i maj, augusti och oktober haft artiklar om solceller och solcellsmontage.

Ny teknik rapporterade i slutet av oktober att Försvarsmakten lämnat in besvär mot byggnadslov, där solceller stör radiotrafik. (se länk  nedan). Sista bilden ger hint om solcellssystem som dragit på sig anmälningar om störningar.

Länkar:
Ny teknik (2020-10-29, delvis bakom betalvägg):
Försvaret klagar på störande solceller…
Tidningen Elinstallatören: Arkivsida 2020.
Amatörradionyheterna (2020-06-11, flera länkar):
Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

 


HQ-nätet den  7 november 2020

Om On-lineprov för blivande radioamatörer

Under lördagens HQ-nät informerade SSA:s ordförande Anders SM6CNN om tre olika frågor: Ett möte som nyligen genomförts med PTS om bland annat online-prov för blivande radioamatörer, kontakter med Elsäkerhetsverket rörande störningar från solcellsanläggningar samt om SSA:s starka önskemål om att instegscertifikat inrättas i Sverige.

Vice ordföranden Jonas SM5PHU informerade om SSA:s åtgärder för att underlätta nätbaserade certifikatkurser. Närmast på dagordningen står inrättande av ett nätbaserat bibliotek med utbildningsmateriel i form av presentationer, texter som kan användas under kurser och liknande.

Hittills har ett halvdussin klubbar förklarat sig villiga att medverka med materiel. Tanken är att på detta sätt underlätta för klubbar som mera sällan genomför kurser för blivande radioamatörer.

Klubbar som är intresserade att bidra till uppbyggnaden av nätbiblioteket uppmanas kontakta Jonas via  e-post.

Lyssna på HQ-nätet av den 7 november (sändningen tar 20 minuter):

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

 


HQ-nätet den 17 oktober

IARU-konferens, instegscertifikat och QSL

Posted by Erik SM7DZV on 17 oktober, 2020 in Nyheter |  | Edit

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN.

SSA:s ordförande Anders SM6CNN ägnade större delen av HQ-nätet den 17 oktober åt utförlig rapportering från den nu avslutade nätkonferensen för IARU Region Ett.

En fråga som också kom upp gällde valberedningens beslut att föreslå Jens Zander SM0HEV som ny ordförande för SSA. Jens skulle då komma att efterträda Anders SM6CNN, som aviserat att han slutar som ordförande SSA vid nästa årsmöte.

SSA:s arbete för instegscertifikat
En av de frågor som berördes under konferensen gällde bland annat SSA:s intresse av att få inrätta instegscertifikat, vilket har mötts av ointresse från den svenska tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsen, PTS. SSA hänsköt därför frågan till IARU Region Ett, IARU Reg-1, för att via CEPT försöka få ett positivt beslut. CEPT var dock avvisande. En återstående möjlig framkomstväg är nu att försöka hitta ett antal nationella administrationer som vill prioritera frågan för att därefter på nytt söka få CEPT att ompröva sitt ställningstagande.

Lyssna på HQ-nätet

Lyssna på HQ-nätet

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2020-10-17).  Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Instegscertifikaten succé i England
I England, där man infört instegscertifikaten, har man också infört videoövervakade prov. Detta har gjort det enklare för intresserade blivande radioamatörer att få möjligheter att avlägga proven. Metoden har lett till att RSGB kunnat registrera 1000 nya innehavare av instegscertifikat. Samtidigt står cirka 600 personer i kö för att få göra prov.

— Jag ser den här vägen som ett sätt att ge radiointresserade människor tillgång till amatörradio, menade Anders. Sedan har vi ju nästa uppgift kvar. Att behålla intresset och aktiveten hos de personer som får sina nya certifikat.

Är pappers-QSL otidsenliga?…
En annan fråga som Anders tog upp gällde frågan om QSL. Det finns uppfattningar att pappers-QSL är otidsenliga, att det skulle vara dags att sluta skicka korten och i stället använda sig av de elektroniska QSL-systemen som finns idag. Tyska förbundet DARC har erbjudit sig att hjälpa till med QSL-hanteringen, på samma sätt som SSA tillämpar.

…Anders SM6CNN: “No way”
— Jag kan inte tänka mej att vi skulle sluta skicka våra traditionella QSL-kort, sa Anders. No way. När jag fick min senaste bunt QSL från SSA, cirka 100 kort, så var cirka 60 procent av dem redan verifierade genom LOTW. Jag är övertygad om att många radioamatörer vill ha båda alternativen.


HQ-nätet den 3 oktober

Om årsmöte och IARU-konferens

Under HQ-nätet den 3 oktober uppehöll sig SSA:s ordförande Anders SM6CNN bland annat vid föreningens årsmöte, på tisdag i kommande vecka, samt vid en virtuell IARU-konferens som börjar nästa söndag.

Det kommande IARU-mötet kommer att genomföras på nätet. IARU Region 1 Virtual General Conference pågår från den 11 till och med den 16 oktober. Klicka här för detaljerat program.

Jämtländskt erbjudande:
Årsmötet 2021 kan hållas i Östersund
Jämtlands Radioamatörer har erbjudit sig att arrangera nästa årsmöte i Östersund. De datum som nämnts är den 24 – 25 april 2021. SSA kommer att fatta beslut vid ett kommande styrelsemöte, och SSA:s ordförande uttryckte under HQ-nätet att det i dagsläget inte finns något som skulle tyda på att erbjudandet inte accepteras.

— Vi hoppas ju att årsmötet 2021 blir ett normalt årsmöte där vi alla kan träffas, kommenterar Anders.

Här följer inspelningen av dagens HQ-nät:

Ingen streaming från årsmötet nästa vecka
Inför SSA:s årsmöte kommande vecka har frågan kommit upp, om möjligheterna att streama mötet över nätet. Styrelsen har bedömt att det inte skulle vara särskilt meningsfullt. Årsmötet har endast att fastställa den omröstning som medlemmarna gjorde under september. 130 medlemmar deltog i omröstningen. Av dessa hade 123 personer röstat via SSA:s hemsida.

Extraordinär situation
— Det här årsmötet är ju tillkommit i en extraordinär situation. Det är ju inte ett årsmöte i vanlig bemärkelse med förhandlingar, presentationer och diskussioner, sa Anders under dagens HQ-nät. Det är ett årsmöte som helt baseras på de poströster som har kommit in, och där vi ju inte heller är samlade på samma ställe. Mot den bakgrunden beslutade vi att inte streama mötet den här gången. Men vi är beredda att göra det nästa årsmöte.

En fråga om det kommande IARU-mötet, efter knappt tio minuter, har klippts bort på grund av dålig inspelningskvalitet. Med undantag för några inledande sekunder finns dock Anders svar med i sin helhet.


HQ-nätet den 19 september

Under HQ-nätet den 19 september uppehöll sig SSA:s ordförande, Anders SM6CNN, vid fyra huvudpunkter:

• SSA:s kommande årsmöte.
• SAC-testen.
• NRAU-mötet för två veckor sedan.
• DARC:s QSL-service.

Sändningsfrekvensen var hårt störd. Inspelningen från Böda på Öland är gjord med 2,2 kHz bandbredd. I efterhand har brusreducering gjorts för att i görligaste mån minska störningarna. Det här var så bra det gick att göra.

 

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com