Öllernyckelns väg från Östersund
via Bodens kustradio till Böda på Öland

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter |

Läs om Öllernyckelns väg från Östersund via Bodens Fästning till Böda.
FOTO © Erik SM7DZV.

Den 12 juli 1921 genomfördes den första rundradiosändningen i Sverige. Sändningen gjordes från radiobunkern i Bodens fästning. Bland lyssnarna fanns den svenske kungen Gustav V, som fanns vid en radiomottagare i Boden.

Innevarande veckoslut firar FRO-are och lokala radioamatörer den historiska händelsen.

Öllernyckeln på bilden är knuten till Boden, till kustradiostationen SAI, till Bodens Fästning och huvudcentralen Klinten. Senare kom den till Bodens Signalkompani S1B, tredje kompaniet, Ing4.

Proveniensen nedtecknad av Raymond Abelsson
Telegrafnyckelns proveniens är nedtecknad av Raymond Abelsson från Nybro i Småland. Abelsson, som gick bort 2003, tjänstgjorde före och i början av andra världskriget som telegrafist och telegrafilärare vid S1B och vid Bodens fästning. Telegrafinyckelns väg genom historien av fascinerande. Från första början kom den till Östersunds telegrafi- och telefonstation. Raymond uppger att där fanns en 9-bordsväxel samt telegrafinycklar.

Före detta telegrafiläraren Raymond Abelsson under en sambandsövning med FRO i Nybro 2002.
FOTO © Erik SM7DZV.

 

Från Östersunds telegrafstation till Bodens Kustradio SAI
Efter en brand vid telegrafstationen i Östersund flyttades sex bord och nycklar till Bodens Kustradio SAI.

Bodens Fästning
Därifrån flyttades hela utrustningen till Bodens Fästning, Huvudcentralen Klinten. Nästa flytt gick till Kungliga Bodens Signalkompani S1B, tredje kompaniet Ing4. Det rörde sig nu om två snörväxlar och alla 12 telegrafinycklarna.

Nyckeln till minne av nedlagda S!B
Efter avslutad tjänstgöring som telegrafilärare fick Abelsson en av telegrafnycklarna, som minne från det nedlagda S1B.

Något år efter millennieskiftet kom Abelsson gående längs Granvägen i Nybro, där jag bodde. Han bar på en kasse från Konsum och i den låg Abelssons gamla telegrafnyckel och ett pappersark där han tecknat ned nyckelns proveniens. Abelsson lämnade över nyckeln med orden:

”Vill den ska hamna hos någon som vet vad det är”
— Jag vill att du ska ha den här nyckeln, så att den hamnar hos någon som vet vad det är och som vet dess betydelse.

På sista raden i dokumentationen hade Abelsson plitat ned:

6. E. Nyber SM7-DZV, Nybro.

 

Finns nu i ett radioshack i Böda
Det är av den anledningen som en av de Öllernycklar som först användes på telegrafstationen i Östersund och sedan på flera platser i Boden nu finns i ett radioshack i Böda på Öland.

 

Nyckelns historia nedtecknad av telegrafiläraren Raymond Abelsson.

Erik SM7DZV

 

Länkar:
Amatörradionyheterna (2021-06-02): Boden Radio — Första svenska rundradion Entusiaster firar hundraårsjubileum i juli
Amatörradionyheterna (2017-11-04): Öllers patent på telegrafiapparat 160 år Bytte ut bladfjäder mot en spiralfjäder

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com