Teknikern Ingvar, 83, besöker
sin gamla arbetsplats Vallda radiostation

Posted by Erik SM7DZV on 19 juli, 2021 in Nyheter |

Sändarsalen vid Vallda kustradiostation.
FOTO: Tekniska Museet.

Följ med när SVT Nyheter Halland tillsammans med teknikern Ingvar Helldal, 83, nyligen besökte Helldals idag nedlagda och förfallna arbetsplats Vallda kustradiostation, där Helldal arbetade under 20 år.

Kustradiostationen i Vallda började byggas i mitten av 1940-talet. Den första provsändningen skedde 1946 och 1948 var sändarstationen klar. Stationen stängdes 1994. Masterna monterades ned, och idag står skalet av sändarstationen kvar som en ruin i väntan på rivning.

Nuvarande ägaren Peab har satt upp stängel runt ruinen och hoppas kunna bygga bostäder på platsen.

 

Henriksson om radiostationens tillkomst och användning
Lars Henriksson, författare till boken Vallda – kulturbygd med gåtfullt förflutet har skrivit om radiostationen, dess tillkomst och användning:

För att förbättra möjligheterna att kommunicera med fartyg till sjöss, byggdes i slutet av 1940-talet upp ett kustradiosystem på västkusten. Sändarstationen förlades till Lerkil medan mottagarstationen placerades i Onsala.

Första sändningen skedde med en provisorisk anläggning 1946, men redan två år senare var den stora sändarstationen klar. Den bestod, förutom av nödvändig elektronik, av ett avancerat antennsystem som bars upp av sex höga master. När denna sändare togs i bruk och då den tio år senare byggdes ut med tre master och motsvarande antenner, var den unik i världen. Genom sin sändarstyrka och mycket goda riktningsförmåga kunde den hålla kontakt med fartyg över hela världen.

I stationsbyggnaden i Vallda var huvudsakligen teknisk personal verksam. Telegrafisterna arbetade i Onsala, som mest ett 70-tal. De första åren skedde kommunikationen huvudsakligen med morsetelegrafi men gradvis gick man över till telefoni. Den högsta masten i Lerkil användes för ren kustradiotelefoni mellan land och fartyg eller mellan fartyg.

Länkar:
SVT Nyheter Halland (2021-07-12): Teknikern Ingvar, 83, återbesöker övergivna radiostationen i Vallda 
Bo Justusson (2013-08-05): Göteborg radio, och radiostationen i Vallda

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com