Sociala medier under pandemin granskade
Bara 1,5 procent innehöll desinformation

Posted by Erik SM7DZV on 27 september, 2021 in Nyheter |

Coronastressad? Blir du trött av att bara höra talas om Covid19? Gör tanken på pandemin dej rädd, orolig eller handlingsförlamad? Hur hanterar du osäkerhet och oro som hänger ihop med farsoten?

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, beskriver i en nyutkommen rapport Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap begreppet stress och olika sätt att hantera situationen.

Författaren Ola Svenonius, som är statsvetare, har tillsammans med kollegor vid FOI granskat hur svenska användare talat om pandemin på de sociala plattformarna Tiktok och Instagram.

Ett intressant resultat är att bara 1,5 procent av inläggen på de studerade plattformarna innehållit desinformation.

 

Stress uppkommer när yttre faktorer överstiger vår förmåga. Författaren till rapporten Ola Svenonius redovisar fyra vanliga metoder för stresshantering: problemorienterad, känsloorienterad, bemötande och undvikande.

Mot bakgrund av den diskussion som funnits kring sociala medier och desinformation är ett intressant resultat av undersökningen att bara 1,5 procent av de genomsökta inläggen innehöll vilseledande information.

– Vi hade trott att det skulle vara mer. Det var en positiv överraskning, säger Svenonius.

– Hög användning av sociala medier har varit associerat med större risk för psykisk ohälsa, särskilt bland unga. Men på senare tid har forskare sett att ett högt användande av sociala medier inte behöver vara negativt. Under pandemin kan exempelvis humor som sprids på sociala medier ha haft en positiv ventilfunktion, säger Svenonius.

Länk:
FOI (2021-09-20): Russinmask eller panik? Hanteringsstrategier i covid-19:s desinformationslandskap

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com