Flerårigt djupfrysta relationer börjar tina
Samarbete mellan SSA och PTS mot ny vår?

Posted by Erik SM7DZV on 7 oktober, 2021 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
Publicerat 2021-10-03.
Uppdaterat 2021-10-04 (Rättat korrekturfel.)
2021-10-07: Relaterad nyhet från RSGB

Jens Zander, SM0HEV,
SSA:s ordförande.

Under lördagens HQ nät redovisade SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV samtal och pågående samarbete mellan SSA och Post- och Telestyrelsen PTS.

Genomgången under  HQ-nätet tyder på att fleråriga låsningar kan vara på väg att få konstruktiva lösningar och att frostiga relationer mellan SSA och PTS kan ha börjat tina upp.

Det som dominerar SSA:s styrelsearbete just nu är förberedelser för en IARU-konferens om amatörradions framtid. Konferensen kommer  att äga rum om 14 dagar.

Av större dagsaktuellt intresse och närmare de svenska radioamatörerna var troligen informationen om att SSA:s ordförande och vice ordförande nyligen har träffat chefen för Spektrumenheten vid PTS i en, som det heter, positiv diskussion kring långsiktiga frågor.

Noviscertifikat, anropssignaler och certifikatprov on-line
Det SSA:s ordförande nämner är möjligheterna att återinföra Novis- eller Instegscertifikat, förenklad hantering av anropssignaler samt möjligheter att göra certifikatprov on-line.

Under HQ-nätet kommenterade Zander samtalen mellan SSA och PTS:

— Det allra allra viktigaste var att vi undersökte möjligheterna att återinföra ett instegscertifikat eller noviscertifikat i Sverige, som gör att vi kan sänka trösklarna något, och kanske kan det öka möjligheterna till rekrytering framför allt av yngre personer i amatörradion, sa Jens i sändningen. Vi håller på att diskutera hur det kan gå till.

— PTS är positiva kring frågan, men det är en hel del juridiskt arbete i föreskrifterna kring frihet från tillståndsplikt. PTS är positiva och SSA har fått i uppgift att komma med förslag.

Lyssna på hela inspelningen av HQ-nätet den 2021-10-02
(6 min 38 sek)

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle att lyssna på direktsändningen eller vars mottagning är störd eller vars QTH ligger utom räckvidd för den aktuella sändaren och frekvensen.

Relaterad länk:
Southgate (2021-10-07): RSGB new exam online booking system available


Administration av anropssignaler
En annan fråga som behandlades vid mötet mellan SSA och PTS var hanteringen av anropssignaler, särskilt de krångliga reglerna kring specialsignaler. SSA har fått i uppdrag att utforma förslag till förenklingar, men även här kommer det att ta tid att genomföra förändringarna.

Utländska medborgare ska vara folkbokförda
i vårt land för att få svenska anropssignaler
Under mötet med PTS diskuterades även möjligheterna för utländska medborgare att få en svensk anropssignal. Villkoret kommer att vara att en utländsk radioamatör måste vara fast bosatt, folkbokförd, i Sverige. En anledning är att anropssignalerna håller på att ta slut och att man inte vill låsa upp en signal, som kanske bara kommer att användas under korta perioder eller vid enstaka tillfällen.

Certifikatprov on-line
En tredje fråga som SSA har diskuterat med PTS har handlat om att kunna göra certifikatprov On Line. Det skulle framför allt underlätta och säkra upp rättningen. PTS är positiva, men har inga resurser för att utarbeta en sådan metod. PTS har därför bett SSA föreslå hur man skulle kunna genomföra en sådan åtgärd.

IARU-konferensen handlar
om amatörradions överlevnad på lång sikt
Den inledningsvis nämnda IARU-konferensen kommer att äga rum på nätet. De nordiska organisationerna NARU hade ett förberedande möte senare under samma dag som HQ-nätet sändes. Högt på dagordningen finns oro för amatörradions framtid med allt äldre utövare och svårigheter att rekrytera nya utövare till hobbyn. Till den positiva sidan finns teknikutveckling som kan attrahera nya grupper av radioamatörer och ge möjligheter att hålla teknikintresset levande.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com