Bedrägeriförsöket mot Ölands Radioamatörer:
Polisens svar kom med vändande post ”uppenbart att brottet inte går att utreda”

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2021 in Kommenterad nyhet |
Uppdaterat 2021-11-05 klockan 18.10.
Uppdaterat 2021-11-06 klockan 1830: Bedrägeriförsök även mot SK7OL, Åby Radioklubb  i Klippan.

Polisens beslut i vändande post: ”Förundersökning inleds inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”…


Uppdatering 2021-11-06 klockan 1830:

Även SK7OL i Klippan utsatt för bedrägeriförsök

Jan SM7KOJ meddelar i ett mejl att även SK7OL Åby Radioklubb i Klippan har blivit utsatt för bedrägeriförsök vid två tillfällen. Jan skriver:

Hos oss var det vid ett av försöken ett påstått köp av radioutrustning från Italien som skulle betalas. Givetvis har vi polisanmält försöken. Tyvärr även dessa är nedlagda. Gemensamt för alla försöken är att de riktats mot nyvalda kassörer…


Artikel, ursprungligen publicerad den 5 november:

Som vi tidigare rapporterat utsattes Ölands Radioamatörer, SK7RN för två bedrägeriförsök under veckan som gick, den 2 och den 3 november. Båda bedrägeriförsöken polisanmäldes.

Polisens svar kom med vändande post: ”Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.”

Sensmoral: Internet är fientligt territorium
Sensmoral: Betrakta alltid Internet som fientligt territorium. Glöm aldrig att om något händer dej på nätet, så befinner du dig på Fisens Mosse. Du är helt utlämnad och kan inte räkna med någon som helst hjälp från din omgivning.

Murphy’s Combat Laws
Murphy´s Combat Laws behöver ett tillägg: ”Glöm aldrig att Internet är fientligt territorium.”

 

Försök till så kallat VD-bedrägeri
Bedragaren försökte göra sken av att undertecknad ordförande för Ölands Radioamatörer uppmanade föreningens nyvalde kassör att göra en utbetalning på 18580 euro (!).

Då det rörde sig om två brottstillfällen upprättades två polisanmälningar. Båda bedrägeriförsöken använde sig av samma e-postdomän, vilket talar för att händelserna trots allt hängde ihop.

”Olovlig identitetsanvändning”
Brottsrubriceringen sattes till olovlig identitetsanvändning.
Olovlig identitetsanvändning är ett brott som kan medföra böter eller fängelse i högst två år.

Polisens beslut kom med vändande post
Polisens beslut rörande handläggningen av anmälningarna kom med vändande post:

Brottet du var målsägare i har avslutats med beslut, skäl och motivering enligt följande.
Beslut
Förundersökning inleds inte
Skäl
Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Fortsätt anmäla nätbrotten.
Trots att polisen arbetar i motvind och trots att nätbrottsligheten är internationell handlar det ändå om att anmäla nätbrott som man blir utsatt för. Förr eller senare kanske polisen hittar ett mönster som gör att en skurk kan lagföras. Slutar vi anmäla nätbrotten har cyberkriminaliteten vunnit. Fortsätt spotta på stenen. Förr eller senare blir den våt.

Erik SM7DZV

 


Fotnoter:

Olovlig identitetsanvändning
Olovlig identitetsanvändning regleras i Brottsbalken 4 kap. 6b §: ”Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller … olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.”

Begreppsförklaring:

Fisens Mosse (MIL)
Uttryck för en plats eller situation där/när en soldat har hamnat bortom all hjälp.


Länkar:
Lagen.nu: Brottsbalken,  (sök olovlig identitetsanvändning)
Murphy’s Combat Laws Murphys Military Law

Två mycket kända minnesregler ur Murphy’s Combat law är
# 12: ”glöm aldrig att ditt vapen tillverkades av det företag som lämnade det lägsta anbudet”.
#35: ”dina radioapparater kommer att sluta fungera så snart du behöver begära eldunderstöd”.

Amatörradionyheterna (2021-11-02): Mejl till SK7RN:s alldeles nyvalde kassör 
Amatörradionyheterna(2016-11-24): Hjälp för dej som vill skapa säkra lösenord

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com